On Page-SEO

Sökmotoroptimering handlar om att öka trafiken mot den egna hemsidan. För att lyckas med detta grundläggande syfte måste hemsidan i fråga således leverera på ett sådant sätt att den matchar sökmotoralgoritmernas krav och ”smak”. Med väl utförd SEO kan vi berätta för Google och andra sökmotorer att hemsidan: 1) Existerar, och 2) Är relevant utifrån det eller de sökord som vi optimerat.

Denna artikel handlar om den helt centrala del av sökmotoroptimering som syftar till att optimera den egna hemsidan.

Varför är det viktigt?

Ett kort och grundläggande svar på frågan är: För att utan On Page-arbete kan ingen sökmotoroptimering lyckas. Vi arbetar med SEO och optimerar hemsidan för att Google ska välja oss framför våra konkurrenter. Det är grunden.

Om vi ser internet som världens största bibliotek så är Google bibliotekarien som visar sina besökare till de sidor hen anser vara mest relevanta. Sökmotoroptimering handlar om att visa för sökmotorn att just min sida är bland de allra bästa på ämnet. Om jag exempelvis driver en VVS-firma i Göteborg så ser jag till att visa detta för Google. Min hemsida är full av text som går på djupet om VVS och som beskriver vilka tjänster som erbjuds till vilka kunder.

Hur lyckas man med On Page-arbete?

Det finns ett flertal parametrar som man måste ta hänsyn till för att uppnå goda resultat av SEO. För optimering av den egna hemsidan är dessa helt centrala:

  • Ordrik text

En tumregel inom sökmotoroptimering är: Ju större sökordskonkurrens, desto viktigare med stor textmängd. När du tar hjälp av en professionell SEO-byrå avgör analysfasen ungefär hur stor texten bör vara för önskat resultat.

  • Sökordsdensitet

Hur relevant texten är i Googles ögon avgörs bland annat av det man kallar för sökordsdensitet. Det handlar om hur många gånger som sökfrasen förekommer i förhållande till övrig text. En bra nivå är att ligga på ungefär 3%, d.v.s. att sökfrasen finns 15 gånger i en text med totalt 500 ord.

  • Textdjup

Rubrikhierarki utgör en viktig del av SEO. Det handlar om att visa för Googles algoritmer att texten inte bara presenterar ett enda stort textstycke om ämnet, utan att den går på djupet. En heltäckande målare kan exempelvis ha en underrubrik som lyder Måleritjänster. Under Måleritjänster kan man tänka sig flera ytterligare underrubriker, så som Måleri inomhus, Måleri utomhus och Tapetsering – Vilka i sin tur skulle kunna ha underliggande rubriker. 

Topp 4

Populära nyheter

Kontakta oss

Kontakta oss

Eller fyll i vårt kontaktformulär