Lite om teckensnitt

Låt oss börja med att slå fast att val av teckensnitt är komplicerat och att det, för att bli lyckat, kräver att tänkas igenom noga. Olika kategorier av teckensnitt kan sända vitt skilda signaler. Därför lämpar de sig ofta olika bra för företag i varierande branscher.

Sedan teckensnittens begynnelse så har det funnits två olika kategorier och det är dessa som vi kommer att fokusera på i den här texten. Båda teckensnittskategorierna har i sin tur mängder av olika varianter under sig. 

Serif

Serif-teckensnitt innebär bokstäver som har ”fötter” respektive ”hattar”. Exempel på varumärken med Serif-text i logotypen är bland andra Rolex, Dior och Burberry. Dessa bekräftar möjligen den vanligaste användningen av denna teckensnitt-typ. Nämligen att seriferna betonar en känsla av tradition, integritet och klassicism. Man vill betona att företaget och dess produkter är exklusiva och högkvalitativa. Inget trams här inte.

Det ska sägas att det även under Serif-teckensnitt finns en rad underkategorier som man med fördel kan analysera. Detta lämnar vi dock till en annan gång!

Sans-Serif

Något förenklat kan man säga att teckensnitt av typen Sans-Serif är motsatsen till Serif. Det är alltså bokstäver som helt saknar fötter och hattar. Inom denna kategori finns ett närmast oräkneligt antal olika typsnitt som alla kan signalera mycket olika budskap. Exempel på varumärken som använder dessa teckensnitt i sina logotyper är Google, Microsoft och Spotify. Ja, det finns ett tydligt samband mellan tech-branshen och Sans-Serif, och så har det sett under många årtionden. Teckensnittet signalerar modernism och minimalism. Det berättar för oss att företaget snarare än att syssla med utsmyckning erbjuder stabilitet och robusthet.

Tycker du att det låter krångligt med val av teckensnitt? Då har du alldeles rätt och det är helt i sin ordning. Utvecklingen av ett varumärke kräver nämligen noggrannhet. Det är en av de mest centrala ingredienserna i framgångsreceptet. När du ska välja teckensnitt för ditt varumärke: Se till att läsa på ordentligt och överlägg både en, två och tre gånger innan du fattar ett slutgiltigt beslut! 

Topp 4

Populära nyheter

Kontakta oss

Kontakta oss

Eller fyll i vårt kontaktformulär