RYKTESHANTERING

Sverige är ett av världens mest googlande folk. I de allra flesta sammanhang då vi ska köpa en vara eller tjänst av ett företag vänder vi oss till världens största sökmotor för att se vad den säger om saken. Vi vill helt enkelt ha koll på vilka vi är på väg att göra affärer med innan vi beställer, skriver på eller vad som nu önskas av oss. Vi frågar oss: Är detta ett företag som jag kan lita på? I det ständigt växande digitala landskapet spelar ett företags rykte på nätet en helt central roll för dess framgång. Människor litar blint på sökmotorerna, och därför kan ett negativt omdöme skada företagets rykte och verksamhet ordentligt. Rykteshantering blir en allt vanligare åtgärd för företag som vill se bättre ut på nätet. Biz Media erbjuder naturligtvis tjänster på området!

Funderingar kring rykteshantering?

Vad är rykteshantering?

Vad säger folk om ditt företag på nätet? Frågan är väsentlig att svara på oavsett inom vilken bransch man är verksam och vilken målgrupp man riktar sig mot. Alla googlar. Alla är intresserade av att veta mer om vilka ni är innan de slutför dealen. Det kan ta åratal att bygga ett välkänt och välrenommerat varumärke online. Tyvärr kan arbetet vara förstört på grund av en eller ett par missnöjda kunders åsikter. Det låter kanske alarmistiskt, men faktum är att negativa omdömen kan få företag att rasa om man inte gör något åt saken. Rykteshantering fungerar som ett effektivt sätt att påverka hur ditt företag uppfattas i sökresultat på nätet, och därför är det viktigt för alla företag att arbeta med. Att inneha och bibehålla ett gott rykte i sökmotorerna är avgörande både för att behålla befintliga kunder och för att locka nya. 

Rykteshantering kan vara oerhört värdefullt i många olika skeenden för ett företag. De övergripande anledningarna är i slutändan att driva trafik till de egna plattformarna, öka konverteringen hos besökarna och öka medvetenheten kring varumärket. Detta är alltid viktigt, men kanske extra centralt då företaget är nystartat. När det handlar om att marknadsföra och öppna människors ögon för ett nytt varumärke är det viktigt att snabbt etablera ett gott rykte online. Människor är alltid nyfikna på nya företag. Nyfikenheten stillas såklart med hjälp av Google, och då är det viktigt att visa sig i sin bästa dager. Detsamma gäller för relansering av ett företag eller lanseringen av en ny hemsida. Förutom den viktiga relationen med kunder och potentiella kunder handlar rykteshantering också om att underlätta för samarbeten med andra parter. Lyckad B2B är minst lika beroende av att företaget i fråga har ett gott rykte på nätet. Även kontakt med media gynnas såklart av ett gott online-rykte. Man kan säga att alla former av externt nätverkande med andra företag och organisationer är beroende av den trygghet som rykteshantering kan lösa. 

Hur arbetar Biz Media med rykteshantering?

Vi är väldigt bra på att påverka resultat i sökmotorer. Våra tjänster inom sökmotoroptimering och SEM erbjuder effektiva sätt för våra kunder att nå högt upp på Google både i organiska sökningar och genom betald marknadsföring. Till den här kategorin hör också våra tjänster inom rykteshantering, vilket bör få en minst lika stor del av företagens marknadsföringskaka som de två ovanstående, om ni frågar oss. Det handlar om att få utökad koll på vad som sägs om företaget på nätet, både i positiva och negativa ordalag. Aldrig förr har det varit viktigare att ha ett gott rykte på internet, och behovet ökar ständigt i takt med att digitaliseringen tar ny mark. Och det är där Biz Media kommer in i bilden.

Vi tar inte bort negativ publicitet från internet. Vi ser bara till att den negativa och, tyvärr inte alltför sällan, falska information om företaget som florerar hamnar längre ner i sökresultaten, och att positiv och korrekt information hoppar upp till de första sidorna. Biz Medias sökmotors-specialister har lång och god erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer i olika branscher att tvätta rent varumärken på Google och i andra sökmotorer. Rykteshantering är väldigt lönsamt och nödvändigt för företag, men det är långt ifrån enkelt. Man kan inte vidta åtgärder vid ett tillfälle och sedan lita på att problemet är löst. För att uppnå ett gott rykte som består på nätet krävs långsiktighet och regelbundet uppdaterad rykteshantering. Därför strävar vi alltid efter att ha nära och återkommande samarbeten med de kunder vi arbetar med.

I ett tidigt stadie av samarbetet arbetar vårt SEO-team med omfattande analys av företaget och branschen. Detta för att kunna fastställa den nuvarande rankingen och varumärkets rykte online. Nästa steg är att utveckla en skräddarsydd SEO-taktik som syftar till att ta företaget till nya höjder i sökresultaten. Beroende på hur den nuvarande Google-situtationen ser ut passar olika taktiker olika bra. I vissa kritiska lägen krävs att vi kommer med kortsiktiga lösningar som tar bort negativa resultat snabbt. Vi har erfarenhet av att arbeta med många olika typer av rykteshantering. Från enstaka dåliga omdömen och recensioner till ren kriskommunikation.

Rykteshantering är viktigt för alla företag och varumärken. Oavsett om ditt företag säljer tjänster inom friskvård och vill nå en specifik målgrupp i centrala Stockholm, eller om ni arbetar med gruvnäring i Norrland och söker ny lokal arbetskraft. För att locka rätt publik till företagets sida är ett närmast fläckfritt rykte online helt nödvändigt. SEO-specialisterna på Biz Media kan hjälpa ditt företag att nå toppen på sökmotorerna, utan att sökresultatet ser röken av negativa eller rent falska omdömen.

Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig för en gratis genomgång där vi berättar hur vi arbetar med Rykteshantering.

Kontakta oss

Kontakta oss

Eller fyll i vårt kontaktformulär