INFLUENCER MARKETING​

Marknadsföring idag är någonting helt annat än för bara några år sedan. Man har traditionellt betonat vikten av att vara kreativ, tänka utanför boxen och kommunicera regelbundet. Dessa komponenter är förstås fortfarande relevanta, men samtidens digitala marknadsföring spelar efter annorlunda regler. Idag talar man om influencers och influencer marketing, vilket är en marknad som blomstrat under de senaste åren. Det är en form av symbolisk marknadsföring. Inflytelserika människor använder sin digitala räckvidd för att öka medveten om ett varumärke. Influencer Marketing har växt till att bli en av de absolut kraftfullaste marknadsföringsmetoderna som finns.

Funderingar kring Influencer Marketing?

Vad är Influencer Marketing?

Följare i sociala medier är värdefull valuta i dagens digitala marknadsföringslandskap. De är trogna sina influencer-förebilder och litar ofta blint på hans eller hennes ord, oavsett vad saken gäller. När en populär bloggare, träningsprofil eller mediecelebritet uttrycker sig om ett varumärke så blir deras sanning till följarnas sanning. Och de kan vara tusentals, hundratusentals eller till och med miljontals, beroende på vem influencern är. Den här nya typen av marknadsföring kan göra att ett företag och varumärke når ut till en enorm skara av exakt den målgrupp som tidigare varit svåra att avgränsa och kommunicera med.

För att förstå räckvidden och effektiviteten i Influencer Marketing kan man jämföra det med mer traditionella metoder. Exempelvis direktsälj, vilket innebär att man försöker övertyga kunden genom att locka till känslor. Det kan till exempel handla om implementera en önskan om att klä sig i en viss typ av kläder eller rädsla att missa en ny trend. Influencers arbetar naturligtvis efter samma sorts känslobaserade kommunikation som inom annan typ av marknadsföring. Människor är fortfarande människor. Men det har visat sig att relationen mellan kund och varumärke blir starkare och långvarigare när budskapet om en viss produkt eller tjänst kommer ifrån någon med stort inflytande över kunden i fråga. Då traditionella metoder, såsom exempelvis tv-reklamer, kan vara framgångsrika på kort sikt så kan också magin mellan kund och företag försvinna snabbt då reklamen slutar gå. När en populär influencer lägger ut video eller bild på när han eller hon går i god för en viss produkt blir bandet starkare och mer långvarigt. Produkten blir till en del av influencerns identitet. Då en stor andel av följarna vill kunna identifiera sig med influencern i fråga, ökar chanserna enormt att de ska välja samma shampoo, träningskläder eller läsk som denne. Influencer marketing handlar om tillit, och tillit är den absolut viktigaste ingrediensen för att skapa kraftfull marknadsföring.

Man kan se influencers som varumärkets väldigt effektiva fanbärare bland folket. För att bli en populär och lyckad influencer krävs många olika förmågor. Man måste exempelvis besitta hög grad av företagsamhet och visa prov på hängivenhet till sin sak och sina följare. För att inte tala om att man behöver en stor talang för marknadsföring och målgruppsanpassad kommunikation. En stor fördel för företag att arbeta med populära influencers är alltså att de redan per automatik besitter den skicklighet som krävs för att marknadsföra varumärken. Det krävs alltså sällan särskilt omfattande utbildningsinsatser för influencers inom dessa områden. Samarbetet rullar i regel på av sig självt och utan att företaget i fråga behöver lägga sig i så mycket. Mindre jobb och större räckvidd – Vad finns det att klaga på?

Hur arbetar Biz Media med Influencer Marketing?

Vi har stenkoll på alla former av digital media och marknadsföring, och detta är inte ett undantag. Influencer Marketing är kanske den marknadsföringsmetod som idag har allra mest inverkan på målgrupp, och störst påverkan på uppfattningen om ett varumärke. På Biz Media har vi god erfarenhet av att bygga lyckade trevägs-relationer mellan företag, kund och influencer. Med hjälp av de experter på digital kommunikation som arbetar i teamet ser vi till att lyfta kundens varumärke på de sätt som önskas och behövs. Genom samarbeten med profilerade influencers inom precis rätt område kan vi öka varumärkets trovärdighet och konkurrenskraft samtidigt som vi driver trafik mot företagets egna kanaler. Eftersom vi samarbetar med mängder av olika företag inom många olika branscher har vi utvecklat en bredd för den här typen av marknadsföring. Oavsett vilken bransch som kunden i fråga verkar inom kan vi bygga samarbeten med rätt influencers. Influencers som sätter varumärket och produkten/tjänsten mitt i rampljuset för beskådan av exakt rätt målgrupp!

På Biz Media arbetar vi med Influencer Marketing genom ett så kallat affiliateprogram. Detta program ger oss ett enormt kontaktnät där i stort sett alla influencers i Sverige finns med. Allt ifrån de allra största profilerna till up-and-coming mikroinfluencers. Våra samarbeten innebär såväl marknadsföringsinsatser vid enstaka tillfällen som återkommande och beständiga relationer mellan företag och influencer. Vi matchar varumärken med populära profiler inom passande område och hjälper sedan till med strategi för hur omfattande samarbetet ska se ut, och vilken karaktär det ska ha.

Inom alla tjänster som vi på Biz Media erbjuder är det centralt att kunna hjälpa kunderna från allra första idé till genomförande. Vi arbetar med helhetslösningar och leder arbetet med kunden genom hela processen. Detta gäller såklart även vårt arbete inom Influencer Marketing. I ett tidigt stadie av samarbetet ser vi över kundens nuvarande situation för att se hur den, på bästa sätt, kan gynnas av en stark influencer. Vi analyserar och diskuterar bransch, konkurrenter, målgrupp och målbild tillsammans med kunden. Vi tittar också på vilken annan typ av marknadsföring som kunden använder sig av för närvarande, och vilken kommunikation man kunde tänka sig att komplettera Influencer-insatserna med. Utifrån förarbetet tar vi sedan fram en strategi och planering för arbetet. Där går vi bland annat igenom vilka digitala plattformar som är att föredra att synas i för det specifika företaget. När arbetet sedan är i rullning håller vi koll så att samarbetet mellan företaget och influencer/influencers genomförs enligt överenskommelse. Både under och efter arbetet för vi data på utfallet av kampanjen, och rapporterar dessa till kunden regelbundet.

Det finns mycket att vinna på att arbeta med marknadsföring genom influencers. Faktum är att få metoder är mer effektiva, och ger resultat så snabbt, som den här typen av kommunikation. Influencers inger omedelbart en trovärdighet hos sina följare på ett sätt som ingen annan typ av marknadsföring lyckas med på så kort tid. Bekräftar de att ditt varumärke är pålitligt och att din produkt är bra så får du genast följarnas förtroende också.

Vill du veta mer om hur Biz Media kan öka ditt varumärke genom Influencer Marketing? Kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt möte redan idag!

Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig för en gratis SEO-analys.

Kontakta oss

Kontakta oss

Eller fyll i vårt kontaktformulär