LÄNKSTRATEGI

Det finns ingen mall för kundbeteenden. Olika målgrupper möts på olika sätt och en viss kommunikationsstrategi kan lämpa sig bättre på vissa och sämre på andra. För att möta sina potentiella kunder krävs att man ställer rätt frågor. I vilka kontexter rör sig mina kunder? Vad kännetecknar deras beteenden på nätet? Och vad behöver jag göra för att nå fram till dem? Frågorna ställs av alla som vill lyckas med sin digitala närvaro, och de kan bara besvaras genom omfattande analys. Vi på Biz Media älskar analys!

Funderingar kring länkstrategi?

Vad är länkstrategi?

Sökmotoroptimering handlar om två saker. För det första krävs en optimerad hemsida där innehållet på sidan har hög relevans för den givna sökningen. Företaget måste vara seriöst och veta vad de pratar om, helt enkelt. För det andra krävs att andra upplever att företaget i fråga är relevant och håller hög kvalitet. Detta bedöms genom att Google och andra sökmotorer undersöker hur många som länkar till företagets sida. Sökmotorernas algoritmer söker över internet efter länkar och så kallade ankartexter som går att härleda till företagets sida. Beroende på vad de finner hamnar företaget på olika platser i rankingen.

Hela grundidén med Googles algoritmer är alltså att många länkar ska leda till en och samma hemsida. För att lyckas med SEO-arbete, och klättra i Googles sökresultat, är man därför helt beroende att externa länkar skickar läsaren till företagets webbplats. När företaget får en stark och pålitlig länkprofil så stiger dess värde i Googles ögon. Men att bygga en länkprofil som uppskattas av sökmotorerna kan vara svårt. Man kan till exempel inte placera ut tusentals sidor med länkar till företagets hemsida på samma gång, eftersom man då kommer att kategoriseras som spam. Google avskyr spam, och placerar alla sådana företag långt ner i rankingen. Om man vill nå hög relevans på Google och samtidigt minimera risken för att kategoriseras som spam måste man arbeta för en noggrant balanserad och sökmotoroptimerad länkstrategi.

Länkstrategi handlar delvis om kvantitet. Fler länkar till hemsidan gör att Google tänker bättre om företaget bakom den. Men det stannar inte där. Kvaliteten på länkarna är en minst lika viktig komponent som mängden länkar. Google undersöker hur relevant den specifika länken är för den googlade frasen, och om avsändaren av länken har talat mycket om ämnet tidigare genom sin kanal. Kvaliteten på länkarna är extremt viktig att tänka på för att lyckas hamna i en bra position hos sökmotorerna. Att bygga bra länkar med relevant innehåll är bland de svåraste uppgifterna inom sökmotoroptimering. Sådant kräver hjälp av SEO-specialister.

Hur arbetar Biz Media med länkstrategi?

För att sökmotoroptimeringen ska fungera optimalt kan man inte bortse från några moment. Alla delar behövs för att företaget i fråga ska kunna klättra i sökmotorernas ranking. På Biz Media erbjuder vi därför heltäckande SEO-tjänster till våra kunder. Vi vet att en helt avgörande del av SEO är att skaffa externa länkar som håller hög kvalitet och är relevanta, och vi riktar stort fokus på att leverera genomarbetade och långsiktiga länkstrategier till våra kunder.

Vi har valt att specialisera oss på en särskild typ av länkstrategi. En viktig del av Biz Medias tjänster inom sökmotoroptimering är produktionen och distributionen av redaktionella texter som läggs upp i olika bloggar och nyhetsportaler. Våra professionella skribenter producerar blogginlägg och andra typer av texter åt kunderna. Inläggen handlar om den bransch som kunden befinner sig i, och texterna är skrivna utifrån de sökord/sökfraser som kunden önskar synas i på sökmotorernas resultat. SEO-specialisterna på Biz Media lägger sedan upp inläggen i olika bloggar, med jämna mellanrum, under hela avtalsperioden. Vi har stor kunskap om hur ofta inläggen kan läggas upp för att vara relevanta och heta, men utan att Google och andra sökmotorer ska misstänka spam. Balans och regelbundenhet är A och O för att lyckas med denna länkstrategi. Biz Media äger och förfogar över många portaler, och alla har mycket hög trovärdighet hos sökmotorerna. Detta leder alltid till stor ökning i rankingen för våra kunder.

När du väljer att anlita Biz Media för SEO får du alltså en digitalt media-partner med två mycket värdefulla tillgångar för alla företag som vill klättra på Google. 1. Vi har expertkunskap – Eftersom vi är specialiserade på en form av länkstrategi: Sökmotoroptimerade bloggar och andra länkportaler. 2. Vi har resurser – Eftersom vi äger och distribuerar många bloggar och portaler med mycket hög trovärdighet.

Intresserad av att veta mer? Kontakta oss idag!

Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig för en gratis genomgång för hur en genomtänkt länkstrategi kan gynna ditt företag.

Kontakta oss

Kontakta oss

Eller fyll i vårt kontaktformulär