Spåkula: Digital marknadsföring 2024

Att trender kommer och går inom digital marknadsföring har knappast gått någon förbi. Precis som inom de många andra områden påverkar den ständigt accelererande och föränderliga digitaliseringen hur företag kan och bör förhålla sig till den kommunikation som avser nå ut till kunder på nätet.

I skrivande stund närmar sig 2024 med stormsteg och precis som sig bör så börjar trendspaningarna inför det kommande året dyka upp i diverse internetsammanhang. I denna text samlar vi några av de mest intressanta spaningarna vi sett. Vi hoppas att de kan ge klarhet i det snåriga kommunikationsträsk som marknadsföringsåret 2024 tycks utvecklas till. 

AI

Detta återkommande ämne som ständigt petar på vår uppmärksamhet. Artificiell intelligens spelar in i allt fler branscher och sammanhang i samhället, och inom digital marknadsföring har AI redan gjort ett avtryck under många år. 2024 spår man att detta kommer att utvecklas ytterligare. Vi ser ständigt nya program och verktyg som kan hjälpa företag att automatisera processer för att generera värde. Leads-generering, kundsegmentering och kampanjer för marknadsföring online är bara några av de moment som dagens AI kan göra. Vem vet vad morgondagens artificiella intelligens har i sin verktygslåda?

Vårt tips till alla företag som vill bli vinnare på den nya tidens marknadsföringsspelplan är att hålla sig uppdaterade. Säkerställ att ni minst en gång i veckan sonderar nätterrängen efter nya AI- och datorinlärningstjänster som potentiellt kan hjälpa till med marknadsföringen – och även annat. Se också till att addera en stor skopa källkritik för säkerhets skull!

Personanpassning

Många spår att en av de mest signifikanta ökningarna under marknadsföringsåret 2024 är den som handlar om personanpassad kommunikation. Detta beror på företagens kraftigt ökande möjligheter att samla data om sina målgrupper. Vikten av data kan inte poängteras tillräckligt många gånger när man talar om digital marknadsföring. När vi känner våra mottagare mer innebär det att vi kan anpassa budskapet än mer utifrån vilka de är, vad de känner och vad de vill ha.

Vårt tips till marknadsförande företag är att se till att nyttja möjligheten att lära känna målgruppen bättre. Dra nytta av kännedomen och fundera både ett och två extra varv över hur exakt ni kan nå fram med både produkt/tjänst och budskap till kunden.

Visuellt innehåll

När man talar om digital marknadsföring ska man akta sig att tala i alltför generella termer. Vi måste komma ihåg att alla företags och branschers målgrupper kan variera kraftigt. Kunder nås på olika digitala plattformar och alla tips och riktlinjer – så som den du just läser – går inte att applicera på alla verksamheter och alla marknadsföringsinsatser.

Med detta sagt: Många företag som riktar sig mot målgrupper som är under ca 40-45 år kan nå nya kunder i olika sociala medier. Snarare än att användandet av de sociala medierna minskar så kan man se en tydlig ökning. Det blir allt viktigare att synas och höras på dessa plattformar och i dessa kontexter. Ett av de främsta sätten att göra detta på är att tilltala ögat hos den man vill nå. Vi spår att visuellt innehåll kommer att vara av mycket stor och ökande betydelse för den som vill lyckas med marknadsföring under 2024 och framåt.

Vårt tips är att läsa på om trender inom grafisk design och visuellt innehåll och att se till att den kompetens som krävs finns tillgänglig för företaget – antingen in house eller som inhyrd kompetens. Det finns gott om skickliga grafiska designers som står redo att anta utmaningar för företag!

Topp 4

Populära nyheter

Kontakta oss

Kontakta oss

Eller fyll i vårt kontaktformulär