WEBBPRODUKTION

Att kartlägga potentiella kunder är alltid komplicerat. Något man däremot kan konstatera är att de allra flesta människor som kommer i kontakt med ett företag och varumärke söker sig till företagets hemsida. De gör detta för att bland annat bedöma företagets seriositet, utbud och kompetens. Hemsidan är helt enkelt ansiktet utåt för ert företag. Därför kan tydligheten och professionaliteten på er webbplats vara skillnaden mellan att besökaren går mot köp eller lämnar sidan och söker sig till en konkurrent. På Biz Media hjälper vi våra kunder att producera hemsidor som ger besökarna vad de vill ha – Ett bra första intryck av er!

Funderingar kring webbproduktion?

Vad är webbproduktion?

Digitalisering är ett av samtidens mest använda ord, och med all rätt! Utvecklingen av digitala verktyg och kanaler går allt snabbare. Det ställs allt högre krav på företag att kommunicera på rätt sätt för att både nå den önskade målgruppen, och för att tillfredsställa deras behov. Man brukar tala om digital närvaro, vilket handlar om att göra varumärket till ett familjärt ansikte i ögonen på de människor man riktar sin marknadsföring åt. Detta gör man till stor del genom att optimera företagets egen hemsida, vilken är företagets allra viktigaste digitala kanal.

Man ska komma ihåg att hemsidor 2021 inte är detsamma som de var förut. I en tid då konkurrensen var betydligt mindre och hemsidans primära uppgift var att tillhandahålla information såg förutsättningarna helt annorlunda ut. Idag är den ena webbplatsen mer spektakulär än den andra, och man talar om att man endast har några sekunder på sig att fånga besökaren innan hen väljer att gå vidare till någon annan. Ska vi bygga en hemsida med rörlig bild i bakgrunden eller inte?? Ska vi lägga en vacker landskapsbild som tapet bakom texten eller ska vi köra på en hemsida som baseras på illustrationer och text? Många frågor kräver svar när man skapar en hemsida, och alla frågor har en överordnad frågeställning: “Vad vill vår mottagare ha?”.

Hur arbetar Biz Media med webbproduktion?

Vi hjälper våra kunder att bygga professionella och pålitliga webbplatser som adresserar rätt målgrupper. Hemsidan är en mycket viktig del av kundresan, från första kontakt till köp. Den digitala identiteten är ditt företags flaggskepp, och medieproffsen på Biz Media ser till att bygga en enhetlig identitet som gynnar era affärer och driver trafik både till hemsidan och till andra digitala kanaler.

I en tid då digitaliseringen ständigt kastar omkull och ändrar förutsättningarna för digital närvaro är det mycket viktigt för oss som mediebolag och webbutvecklare att hänga med i svängarna. Och det gör vi i allra högsta grad. Vi söker alltid nya och kreativa lösningar på webbproduktion, och vi ser alltid till att skapa webbplatser som möjliggör förändring om så önskas. Alla våra hemsidelösningar är skräddarsydda efter den specifika kundens behov och målgrupp, för att underlätta för konvertering.

Många gör misstaget att påbörja arbetet med en hemsida utan att göra tillräckligt med förarbete. Det är olyckligt då det både kan kosta tid och pengar och kan leda till ett dåligt resultat. Vårt arbete med webbproduktion påbörjas alltid med en omfattande situationsanalys där kundens konkurrenter, bransch, möjligheter och utmaningar kartläggs. Utifrån analysen påbörjas sedan det mer ingående samarbetet med kunden. På Biz Media är vi övertygade om att transparens och nära samarbete med kunden är vägen till en framgångsrik hemsida. Vi arbetar därför för att skapa webbplatser vars utförande och innehåll grundas på våra samtal med kunden. Innan vi kör igång med webbproduktion ser vi därför till att diskutera framförallt målgrupp och syfte med kunden. Detta för att lättare kunna identifiera vilka behov som finns samt bestämma vilken identitet och vilka signaler man vill sända ut till sina mottagare. Förberedelsefasen sker oftast i form av en ingående intervju eller en workshop, och de är alltid mycket uppskattade av våra kunder.

Under hela arbetsprocessen arbetar vårt team bestående av en grafisk designer, en copywriter och en webbutvecklare med kundens hemsida. Utifrån den identitet som bestämts i förberedelserna tas först och främst förslag på en grafisk profil fram. Profilen syftar till att spegla just det budskap och sända just de signaler som kunden uttryckt att de vill förmedla till sin målgrupp.

Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig för en gratis webbanalys.

Kontakta oss

Kontakta oss

Eller fyll i vårt kontaktformulär