Hur viktig är sökordanalysen för SEO?

En viktig poäng att göra angående sökmotoroptimering är insatserna bör anpassas efter bransch, målgrupp och det specifika företagets situation. En lika viktig poäng är att all SEO, alldeles oberoende av villkoren ovan, är helt beroende av en gedigen sökordsanalys.

Låt oss börja med att titta lite närmare på vad analysen faktiskt innebär. Sökordsanalysen handlar om att lära sig om den specifika situation som man befinner sig i – och sedan handla just utifrån den. Vilka googlande människor är det som jag vill nå? Vad söker de på? Vilka uttryck använder sig mina konkurrenter av? Kan man tänka sig att det, utifrån mina mål, är relevant att optimera utifrån flera olika sökfraser? Ju fler frågor man ställer till sig och besvarar, desto mer omfattande analys kommer man sitta med i slutändan.

Man kan säga att det är sökordsanalysen som ritar kartan för resten av arbetet med SEO. Det är den som sätter riktningen och dikterar villkoren för hur resterande delar av arbetet – dvs. arbetet med den egna hemsidan och arbetet med externa länkar – ska genomföras. När analysen genomförs av en SEO-expert får man en bredare förståelse för hur konkurrensen ser ut. Med hjälp av olika verktyg kan experten peka på vad det är som gör att vissa konkurrenter har högre ranking på ett visst sökord. Det blir därmed en enkel match att betona vad som fungerar bra i nuläget och också vad som bör förbättras för att rankingen på den egna sidan ska stiga.

Sist men långt ifrån minst. Sökordsanalysen, såväl som hela sökmotoroptimeringen, bör alltid svara på den övergripande frågan: ”Vad vill jag få ut av SEO?”. Svaret, precis som förutsättningarna vi nämnt ovan, kan variera. I många fall kan det handla om att få fler kunder, eller öka försäljningen av en produkt eller tjänst. I andra fall kan det handla om att bygga varumärkeskännedom eller att nå ut till nya potentiella medarbetare.

Så, vad är ert slutmål?

Topp 4

Populära nyheter

Kontakta oss

Kontakta oss

Eller fyll i vårt kontaktformulär