BIZ MEDIA

SEO-byrå Stockholm

BIZ MEDIA

Vill Ni få Mer trafiken till er hemsida?

Ta hjälp av en av Stockholms bästa SEO-byråer! Biz Media hjälper ert företag att nå bättre ranking i sökmotorerna och nå ut till fler kunder.

Detta ingår hos vår SEO byrå:

PRISFÖRSLAG / KONTAKT

Vi tog hjälp av Biz Media!

postnord
Fyndiq logga
E-work logga
Fasagruppen logga
SI logga
Toyota logga
lexus logga
Aktiespararna logga
Shimano logga
Conoa logga
Biz Media kontoret

VILKA ÄR BIZ MEDIA?

Biz Media är en SEO-byrå som hjälper företag i Stockholm att nå toppositioner på Google. Vårt team består experter inom SEO, webbutveckling, grafisk design och copywriting och mycket mer. Vi arbetar med såväl stora som små bolag inom de allra flesta branscher.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på Biz Media så berättar vi hur vi hjälpt andra samt hur vi kan hjälpa just ert företag att nå nya höjder.

SEO-byråer

En SEO-byrås uppgift kan sammanfattas i en enkel mening: Den arbetar med att synliggöra företag för dess specifika målgrupp i världens största sökmotor – Google. Ända sedan sökmotorn kom att spela en stor roll i människors liv har vikten av denna typ av marknadsföringsarbete blivit uppenbar för allt fler. I dagens klimat kan det arbete som en SEO-byrå utför, exempelvis på Stockholms konkurrensutsatta marknader, vara helt avgörande för ett företags framgång och överlevnad.

Man kan gott säga att optimeringsarbetet som utförs – av såväl vår SEO byrå i Stockholm som alla andra byråer runt om i världen – går ut på att hjälpa verksamheter att nå sina marknadsföringsmål. Hur då? Jo, genom att fler människor kommer att se företagets namn, varumärke, tjänster, produkter och erbjudande då de använder sig av sökmotorer i ett särskilt syfte. Under nedan rubriker går vi på djupet och utforskar denna effektiva typ av marknadsföring. Vi kommer att tala i både breda termer och mer specifika sådana om vad en SEO-byrå i Stockholm gör.

En SEO byrå är experter på sökmotorer. En SEO-byrå, om så i Stockholm eller i någon annan stad, är en verksamhet som specialiserat sig på marknadsföring som handlar om synlighet och ranking i sökmotorerna på internet – huvudsakligen Google, som hanterar över 90% av alla sökningar. Internetstiftelsen uppger att hela 97% använder Google för sökningar på internet.  SEO-byråerna består företrädesvis av ett team med experter på de moment som krävs för lyckad optimering. Det finns olika tekniker och strategier som kan göra optimeringsarbete optimalt. Ju större och bredare kunskaper teamet på en SEO byrå har, desto större sannolikhet är det att arbetet lyckas.

SEO-byråer arbetar datadrivet när de optimerar hemsidor för företag. De tar reda på vilka sökord som företagets målgrupp mest använder sig av i sökmotorerna. Därefter ser de till att utföra lämpliga åtgärder för att få företagets hemsida att klättra i sökresultaten och bli synlig för sina kunder. Dessa åtgärder handlar om teknisk- såväl som innehållslig optimering.

Det är ingen överdrift att hävda att god digital närvaro är en helt avgörande framgångsfaktor för de flesta företag inom i princip alla branscher idag. Anledningen till detta är att 94% av alla använder internet dagligen. Mot bakgrund av den hårda konkurrensen på nätet är det dock viktigt att komma ihåg att ett företag måste göra mer än att bara ha en hemsida. Det är nämligen inget som per automatik genererar kunder i 2020-talets digitala klimat. Det krävs mer för att driva trafik till företagets hemsida och SEO-byråerna ser till att göra just det.

Ett företags behov

Grunden till SEO byråers, och deras tjänsters, popularitet går att spåra till företagens egna driv: De allra flesta företag i olika storlekar, branscher och geografiska platser har som mål att nå ut till fler kunder. De vill synas och höras mer och bättre än konkurrenter. De vill att personer eller företag som söker den tjänst eller produkt som de erbjuder ska vända sig till dem i första hand, och att detta – i det långa loppet – blir en självklarhet för kundgruppen.

Allt fler företag, såväl i Stockholm som i andra städer med tät konkurrens, inser fördelarna med att ta hjälp av en SEO byrå. Att arbeta med optimering av hemsidan är nämligen ett ofrånkomligt och potentiellt helt avgörande steg mot framgången. Genom att ta hjälp av en professionell SEO-byrå kan företag i Stockholm öka sin visibilitet. De kan nå ut till fler kunder och nya och bredare målgrupper. De kan synas och höras i det högljudda huvudstadsbruset bland konkurrenter.

Lite om marknadsföringsbredd

Som företag gör man rätt i att komma ihåg att marknadsföring är mångfacetterat och att den som har många strängar på sin lyra ofta står som vinnare i slutänden. Välproducerat och målgruppsanpassat innehåll är oerhört viktigt för att vinna förtroende hos kunderna. Detsamma gäller för tekniskt optimerade hemsidor, tilltalande logotyp och en tone-of-voice anpassad efter företagets gärning och syfte. För att inte tala om hur viktigt det är att faktiskt utveckla och erbjuda högkvalitativa och prisvärda tjänster och produkter.

En SEO-byrås uppgift är en bland många avgörande komponenter i jakten på framgång. Företag i Stockholm behöver inte lägga alla marknadsföringskort på en SEO byrå – även om en stor del av kortleken med ofta med fördel kan läggas på denna typ av tjänster.

Vad skiljer en professionell SEO-byrå från optimering in-house?

Frågan som många företag ställer sig angående den här typen av marknadsföring är huruvida de verkligen behöver en SEO byrå. De frågar sig om de inte lika gärna kan sköta arbetet inifrån. Detta är förstås ett helt rimligt resonemang och vi ska nu bena ut lite hur företag kan tänka angående SEO-byråers värde.

Först och främst ska sägas att anlitandet av en SEO-byrå i Stockholm gott och väl kan jämföras med outsourcing av andra slag. Det är vanligt för företag att låta externa firmor ta hand om bokföring, löner och rekrytering. Att anlita en extern byrå som är experter på att driva trafik till företag genom optimering i sökmotorer fungerar på samma sätt. Det kan ge mycket stort värde och samtidigt kräva väldigt lite tid och kraft av företaget själva.

En annan avgörande fördel med att oursourca optimeringen av en hemsida till en erfaren SEO-byrå är dess gedigna länknätverk. Även om det optimerande företaget besitter exakt den kunskap och in house-kompetens som krävs för god optimering så kan de omöjligen matcha just denna viktiga aspekt. Vi kan lämpligen ta Biz Media som ett exempel: Vi har arbetat varje dag i 7 års tid för att bygga upp ett nätverk med starka länkar som hjälper oss att hjälpa våra kunder.

Enligt en text skriven av Asad Kausar på Forbes Communications Council kan det ge väldigt stort värde att anlita en professionell SEO byrå. Han skriver att en byrå med bred expertis på sitt område ofta kan arbeta på ett mer omfattande och kostnadseffektivt sätt i jämförelse med optimering in-house. Ofta är den som arbetar med optimering inom ett företag en person som också har andra arbetsuppgifter. Det kan exempelvis vara någon på marknadsavdelningen som fått i uppgift att lägga lite tid på att försöka driva trafik. Tyvärr är detta sällan ett särskilt lyckat upplägg. Förutom att det tar tid och kraft från personen som satts in för att optimera så genererar det halvhjärtade arbetet blygsamma resultat.

Genom att anlita en professionell SEO-byrå tar företaget hjälp av ett team som uteslutande arbetar med exakt den här typen av projekt. Det företag i Stockholm som väljer rätt SEO-byrå – det vill säga en byrå med lång erfarenhet, mångfacetterat team och, inte minst, ett imponerande optimeringsfacit – kan räkna med att jobbet utförs enligt konstens alla regler. Vidare har en professionell firma de bästa och senaste verktygen, teknologierna och kunskaperna gällande hur en hemsida ska optimeras. Det som behöver göras görs på det mest optimala och effektiva sättet, helt enkelt.

Vid varje nytt uppdrag som vi på Biz Media tar oss an kopplas rätt kompetens in för varje enskilt moment, snabbt och effektivt. Vårt team vet vad de ska göra och sätts i arbete för att leverera goda resultat så snart som möjligt.

Vilka moment utför en SEO byrå?

Precis som inom all typ av marknadsföring är det tjänster som SEO byråer erbjuder beroende av gediget förarbete. Sökordsanalysen är grundläggande för optimeringens framgång och den lägger spelplanen för resterande delar av arbetet. På vår SEO byrå i Stockholm lägger vid stor vikt vid detta inledande moment. Vi tar målgrupp, bransch och konkurrens i nära beaktning och genomför en omfattande sökordsanalys för att hitta rätt uttryck för varje enskilt syfte och sammanhang. Analyserna genomförs med hjälp av de bästa verktygen på marknaden.

Ett annat viktigt moment som en SEO-byrå gör är att skapa kvalitativa inlänkar. Dessa inlänkar syftar till att stärka upp hemsidans auktoritet. Ju högre auktoritet en sida har desto högre upp kommer den i sökresultaten, allt annat lika. En professionell SEO byrå ser till att endast externa sidor med hög digital trovärdighet används som inlänkar.

Till skillnad från optimering genom externa länkar, som vi beskrev ovan, så handlar den här delen av SEO-byråns arbete om att optimera den egna hemsidan inifrån. Här formas hemsidans olika “mjuka” faktorer, så som innehåll, rubriker, metabeskrivning, bilder och annat, utefter målet att ”behaga” sökmotoralgoritmer och nå högre ranking.

För att en SEO-byrås arbete ska generera så bra resultat som möjligt krävs, också teknisk optimering av “hårda” faktorer. Detta är en centralt för att sökmotorernas algoritmer ska ranka sidan högt. Teknisk optimering av “hårda” faktorer innefattar bl.a. optimering av sidans hastighet, se över brutna länkar, robottexter, sitemap mm.

På en SEO-byrå som erbjuder ett heltäckande tjänsteutbud finns anställda copywriters och innehållsproducenter. För att lyckas med sin optimering måste SEO-byråerna skapa content som rimmar med sökmotorernas måttstockar för ranking. Högkvalitativ och optimerad text tas fram för startsida, landningssidor, blogginlägg och andra för optimeringen relevanta format.

Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en SEO-byrå?

Precis som inom all typ av marknadsföring är det tjänster som SEO byråer erbjuder beroende av gediget förarbete. Sökordsanalysen är grundläggande för optimeringens framgång och den lägger spelplanen för resterande delar av arbetet. På vår SEO byrå i Stockholm lägger vid stor vikt vid detta inledande moment. Vi tar målgrupp, bransch och konkurrens i nära beaktning och genomför en omfattande sökordsanalys för att hitta rätt uttryck för varje enskilt syfte och sammanhang. Analyserna genomförs med hjälp av de bästa verktygen på marknaden.

God dialog är ett framgångsrecept vid alla typer av samarbeten. Här är samarbetet mellan ett företag och en SEO-byrå i Stockholm inget undantag. Ju mindre ett företag kan om det jobb en byrå genomför, desto viktigare blir det att företaget kan ha insyn i arbetet. En professionell SEO-byrå ser till att föra en god dialog med kunden och på ett pedagogiskt och tydligt sätt regelbundet rapportera hur arbetet fortskrider.
Vad betalar jag för? Detta är en viktig fråga att ställa då man, som företag, talar med SEO-byråer. Erbjudandena från olika byråer kan nämligen likna varandra på ytan med skilja sig åt ordentligt i praktiken. Se till att få en tydlig bild av vad du kommer att betala, vad du får ut av dina pengar och hur detta syftar till ge värde åt ditt företag.

Vilka SEO-tjänster bör undvikas?

Vissa SEO-byråer hyr ut landningssidor. Syftet med detta upplägg är att landningssidorna ska generera leads till företaget, vilket dom i mångt och mycket också gör. Nackdelen är dock lika självklar som uppenbar – Företaget äger inte sidan själv.
Liknande upplägg som för landningssidorna erbjuds av vissa SEO byråer när det kommer till externa inlänkar. Ett, enligt oss på Biz Media, oseriöst upplägg är att hyra ut länkar till kunden. Detta innebär nämligen att länkarna, och den funktion för optimeringen som de fyller, tas bort när avtalet löpt ut.
Vissa SEO-byråer i Stockholm tar betalt per timme. Detta upplägg kan vara problematiskt då det kan vara svårt för dig som kund att kontrollera exakt vad ni får. På Biz Media erbjuder vi ett fast pris för hela arbetet så att ni som kunder enkelt kan överblicka det jobb vi utför och vad det kostar er.

Vissa SEO-byråer erbjuder resultatbaserad SEO. Enligt detta upplägg betalar kunden enbart för sökord som hamnar på första sidan i Googles sökresultat. Det kan vid första anblick verka bra och klokt men upplägget har två tydliga brister utifrån kundens perspektiv:

Det går att påverka och manipulera Googlerankingen tillfälligt

Diverse ”ful”-lösningar – såsom exempelvis byggandet av många länkar under kort tid från svaga länknätverk – ger ofta ett tillfälligt uppsving i Googlerankingen. Över tid tenderar dåliga länkar att försämra optimeringen av en sida, och sökordens ranking blir efter ett tag lägre än innan arbetet påbörjades.

Incitamentsproblem kan uppstå

En SEO-byrå vill, utifrån detta upplägg, att så många ord som möjligt ska hamna på Googles förstasida. Därför föreslår byrån många sökord och uttryck med såväl hög konkurrens som låg konkurrens. Sökord med hög konkurrens är svårare att få upp och de med låg konkurrens är lättare att få upp. Detta gör att byrån lägger störst krut på de uttryck som är lätta att få upp. Ett exempel kan vara en målerifirma som vill synas på bl.a. på uttrycket ”måleri Stockholm” men rankingen ökar, och kunden får betalar, för uttryck som tex ”blommiga tapeter inomhus” – uttryck som knappt någon söker på.

Välj varaktiga SEO-tjänster och äg innehållet

Biz Media är en SEO byrå som ger kunden det SEO-paket som den betalat för. Vi producerar och levererar högkvalitativt innehåll som placeras på kundens egna hemsida. Kunden äger sedan allt innehåll. Tekniskt och annat onsite-arbete utförs utifrån kundens bästa. Allt arbete som utförs onsite, och offsite i form av länkar, tillfaller kunden och är dessutom beständiga även efter avtalstiden. Detta bidrar till långsiktig optimering av hemsidan och gör att vårt arbete kan generera nytta för företaget under många år framöver.

BIZ MEDIA – SEO-BYRÅ I STOCKHOLM MED FOKUS PÅ RESULTAT

På Biz Medias SEO-byrå i Stockholm har vi – i skrivande stund, 9/3 2023, nått 2130 förstaplaceringar i Google åt våra kunder. Detta gäller för företag och organisationer av alla storlekar, i en stor variation av branscher och utifrån ett närmast oräkneligt antal olika sökuttryck. Vi är oerhört stolta över att tydligt kunna peka på vår SEO byrås prestation och den optimeringskapacitet som våra tjänster faktiskt har. Vi är glada över att ha åstadkommit en så stor positiv inverkan på våra kunders verksamheter genom åren som aktiva. Vi är också mycket glada över att just du har hittat till vår sida och vår SEO-byrå i Stockholm. Hör av dig för att begära gratis offert för optimeringen av ert företags hemsida så återkommer vi snarast!

KONTAKT

Fyll i vårt formulär för en kostnadsfri offert.

Kontakta oss

Kontakta oss

Eller fyll i vårt kontaktformulär