DIGITAL STRATEGI​

Det fanns en tid då framgångsrika affärer enbart byggde på att man erbjöd låga priser och hög kvalitet. 2021 ser förutsättningarna helt annorlunda ut. Den digitala arenan breder ut sig, och konkurrensen på olika marknader ökar ständigt. För att lyckas sticka ut i bruset bland andra måste företagen anpassa sig efter nya förhållningssätt vad gäller marknadsföring och synlighet. Företagen måste ha ena öga riktat mot framtiden och de trender som den kan tänkas föra med sig, och andra ögat riktat på dagens villkor och kanaler. En välplanerad och slagkraftig strategi för digital marknadsföring är vad som krävs för att lyckas.

Funderingar kring digital strategi?

Den digitala historien

Digitaliseringen har sannerligen kastat omkull förutsättningarna för kommunikation. Internet och mobila enheter har gjort att människor och företag kan nå varandra var som helst och när som helst. En kommunikationsrevolution utan like i människans historia, som förändrade allt vad köp- och säljprocess hette. Plötsligt handlade det inte bara om att, med färgsprakande reklam skrika “Köp!”, för att locka kunder. Nu kan man anpassa budskapet och nå direkt fram till kunden. Dyka upp mitt framför näsan när hon tittar ner i sin telefon på bussen, på jobbet eller på toaletten.


2019 är människor sina egna forskare, och forskningsverktyget som de använder heter Google. Om jag vill köpa en ny tvättmaskin googlar jag på vilken som är mest prisvärd och hållbar. Om jag vill köpa en proteinbar googlar jag på vilken som innehåller minst socker. Informationen om allting finns att tillgå, hela tiden, dygnet runt. Det är svindlande, men det öppnar också för oändliga möjligheter att lyckas med digital marknadsföring. Under åren som gått sedan internet först kom till människor kan man konstatera en viktig sak: Många stora företag har fallit på grund av deras konservativa inställning till nya digitala villkor. De företag som vågat anpassa sig till, och använda sig av, de nya verktyg och förutsättningar som digitaliseringen inneburit har blivit de stora vinnarna.

Digitaliseringen är inte på något vis över. Tvärtom sker nya teknologiska framsteg hela tiden. Vissa spår att datorn och smartphonens tid inom några år är förbi, då Augmented Reality (AR) blivit vardagsmat för människor. Hur kommer reklamen se ut när människor bär AR-glasögon? Kommer det då ens att finnas något annat än digital marknadsföring? Är reklamposters ett minne blott? Vem vet! Det är därför som det är viktigt att fundera över.

Vad är digital strategi?

Idag är ett företags digitala närvaro så mycket mer än bara en hemsida. Det finns mängder av digitala kanaler som man måste synas i för att vara relevant. Sociala mediekanaler och bloggar är som bekant mycket viktiga, men det kan också handla om olika typer av annonser och nyhetsbrev. Hur många kanaler som den digitala utvecklingen än leder till så handlar allting i slutändan om samma sak. Man vill driva trafik från andra kanaler till den egna verksamheten. Till sidan som gör att kunden köper en vara eller en tjänst. Syftet är konvertering.

Undersökningar utförda av Ipsos visar att 60% av svenska bolag inte har en strategi för sin digitala verksamhet. Det är förvånande eftersom få områden innehåller så många och viktiga utmaningar som den digitala kommunikationen. Man behöver helt enkelt en digital strategi. Det behövs för att man hela tiden ska kunna säkerställa att man är relevant i målgruppens ögon. Sådant som läggs upp på såväl hemsida som sociala medier och i andra kanaler måste attrahera mottagarna både visuellt och innehållsligt. Det är relevansen som får människor att stanna kvar på sidan och undersöka produkten, tjänsten eller företaget ytterligare. Det är den som leder till köp och pengar i kassan. Man måste fråga sig vad den potentiella kunden vill ha för information, och göra det möjligt för henne att snabbt få den. Vi har trots allt bara några sekunder på oss.

De flesta människor vill arbeta på företag som vågar ta risker. Företag som vågar utvecklas i takt med den digitala omgivningen står inte still, utan är i ständig rörelse. Detta lockar såväl unga talanger som erfarna proffs. För att ta steget mot att bli en organisation som inte vänder ryggen till digitaliseringen, utan omfamnar den, så är en genomarbetad digital strategi helt nödvändig. Strategins syfte är att hjälpa företaget att förändras på såväl process-, -affärs och personalnivå i takt med att förutsättningarna på marknaden svänger.

Hur arbetar Biz Media med digital strategi?

På Biz Media arbetar personer med många års erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete inom organisationer. När vi tar oss an en ny kund gör vi ett omfattande grundarbete, där vi bland annat gör en nulägesanalys av bransch och verksamhet. Vi benar ut vilka utmaningar och möjligheter som företaget eller organisationen står inför, och hur dessa kan mötas för att motverka skada och främja tillväxt. Verksamheten synas från topp till tå, och vi tittar på vilka mål man har både på kort sikt och på lång sikt. I det här skedet går vi också in och gör en omvärldsanalys. Här tittar vi bland annat på hur teknikutvecklingen skulle kunna påverka verksamheten och branschen i framtiden. Förberedelser för teknikförändringar är viktiga för att kunna dra nytta av dem snarare än att bli överrumplad av dem.

I nästa del av strategiarbetet går vi in och tittar på hur företagets digitala kanaler samverkar och fungerar i nuläget. Hur är närvaron i sociala medier? Hur pass anpassade är företagets sidor för mobila enheter? Och hur bra klarar företaget sig på organiska sökningar? Frågor om SEO, sökbarhet och visibilitet i sökmotorerna är oerhört viktiga för att bli relevant hos målgruppen, och därför kommer vi att lägga mycket fokus just här.

Efter att ha satt oss in i företagets verksamhet, kärnvärden och tankar om framtiden så undersöker vi kommunikationen grundligt. Detta gör vi för att se huruvida de värden och de signaler man säger sig vilja sända ut syns för utomstående. Vår erfarenhet är att många företag brister på det här området. Man är övertygad om sin egen position, strävan och USP:ar men man lyckas inte fullt ut kommunicera det till andra. Det är i den här kommunikationen som Biz Medias grafiska designers, copywriters och SEO-specialister kan göra underverk för att budskapet ska nå rätt mottagare. I det här stadiet tittar vi också på hur kundens digitala resa ser ut, från första intresse till köp. Vi utvärderar hur bra de nuvarande säljkanalerna ligger i linje med vad man vill uppnå, eller om förändring kan behövas.

Det som nämnts ovan är bara några av de delar som ingår i Biz Medias tjänster inom digital strategi. Är intresserad av att veta mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet? Kontakta oss och boka ett kostnadsfritt möte redan idag!

Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig för en gratis genomgång där vi berättar hur vi skulle kunna hjälpa dig tillämpa en digital strategi.

Kontakta oss

Kontakta oss

Eller fyll i vårt kontaktformulär