COPYWRITING

Alla företag och organisationer har en berättelse. Den kan handla om var man kommer ifrån, vilka värden man bygger på och vart man är på väg. Med rätt metoder kan berättelsen utgöra en oerhört viktig del av varumärket och verksamheten. Berättelser skildras med hjälp av en professionell copywriter. Copywriting handlar om en fallenhet för att veta vad man ska säga, hur man ska säga det, när man ska säga det och vem man ska säga det till. I Biz Medias team finns personer med stor och bred kunskap om det skrivna ordet. Personer som, med hjälp av text, kan lyfta fram just er unika berättelse.

Funderingar kring copywriting?

Vad är Copywriting?

I 2021 års digitala medielandskap ser förutsättningarna för marknadsföring annorlunda ut än vad de gjorde bara för några år sedan. Informationsflödet och mängden berättelser ökar ständigt. Företag och organisationer har kommit att fokusera mer på vad man kallar för Corporate storytelling än på produkten eller tjänsten man levererar. Kundernas fokus delas, då de vill ha både högkvalitativa produkter/tjänster och ett företag som representerar deras intressen. 2021 års kunder säger: “Ja, ni kanske gör väldigt goda och billiga hamburgare. Men vad står ni för?”. Man spår att trenden kring berättande kommer att fortsätta öka. För att göra sig relevant i konkurrensen på den digitala arenan är det därför av största vikt att företag funderar över sin berättelse och sin roll i samtid och framtid.

Copywriting handlar i grund och botten om marknadsföring i form av skriven text. Det är inte en fristående tjänst, utan den hänger starkt ihop med grafisk identitet och andra fundamentala delar av påverkande kommunikation. Precis som för den grafiska designern handlar copywriterns roll om att bygga ett starkare varumärke för kunden. Textproduktion är en konst i flera steg. En professionell skribent ska ta företagets budskap och röst från det allra första idéstadiet, vidare till disposition och argumentation, och ner till minsta lilla formulering och ordval. För att lyckas nå ut med sitt budskap krävs innehåll som väcker engagemang hos mottagaren. Kunderna ska kunna identifiera sig med texten och känna att avsändaren förstår dem och vice versa. Texten måste röra mottagaren oavsett om man skapa innehåll som ska sälja, som ska informera eller som syftar till att bilda opinion.

Hur arbetar Biz Media med Copywriting?

Våra tjänster inom Copywriting genomsyrar i stort sett alla andra tjänster som vi erbjuder. Biz Medias professionella skribenter ordnar så att ditt budskap blir slagkraftigt, tydligt och väl berättat oavsett om du är på jakt efter text för en hemsida, för content marketing, för sociala medier, för annonser eller för någon annan typ av skriven marknadsföring. Vi tar era idéer och skapar text som tilltalar er målgrupp. Text som berättar vilka ni är och vad ni vill göra.

Precis som för alla typer av kommunikation så finns det ingen färdig mall som berättar vad som kännetecknar bra copywriting. Det hade varit en smidig lösning eftersom text kan vara krångligt och svårt, men så är inte fallet. Textmängd, tonalitet och språklig utsmyckning är helt beroende av situationen för det specifika företaget. På Biz Media arbetar vi därför alltid med ett omfattande förarbete när vi står inför ett uppdrag inom copywriting. I det första steget av samarbetet möts skribenten och kunden och diskuterar upplägget för arbetet. Skribenten ställer frågor om företaget och organisationen. Vilka frågor som ställs är naturligtvis olika beroende på case, men det kan exempelvis handla om frågor som rör framtidsplaner, målbild, varumärkespersonlighet och konkurrens. Intervjun (eller samtalet) går kort och gott ut på att samla in så mycket information som möjligt om kundens situation. Strategin för textarbetet börjar formas i detta första samtal mellan copywriter och kund.

Efter intervjun med kunden går copywritern till sin kammare och fortsätter med arbetet. Genomläsning av kundens befintliga material (förutsatt att sådant finns) och efterforskningar kring bransch och konkurrenter kan stå på agendan. När pusselbitarna börjar falla på plats är det sedan dags att få tankar och idéer ner i skrift. Texten byggs utifrån tre viktiga principer för övertygande kommunikation. Den ska för det första vara korrekt, det vill säga fri från påhitt eller alltför uppskruvade överdrifter. Vidare ska den vara begriplig i mottagarens ögon. Man ska varken underskatta eller överskatta läsaren, utan använda ett språk som når fram. Slutligen ska texten vara passande utifrån den givna situationen, kanalen och de omkringliggande förutsättningarna.

Biz Medias skribenter är experter på att bygga olika typer av övertygande text för våra kunder. Däremot ska man komma ihåg att den som vet mest om vilket innehåll som stämmer bäst överens med företagets personlighet och själ är representanterna för företaget själva. Vi stämmer därför alltid de texter som vi producerar med kunden i fråga, så att andemeningen i det vi säger ligger helt i linje med kundens förväntningar.

Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig för en gratis genomgång där vi berättar hur vi kan hjälpa dig och ditt företag med Copywriting.

Kontakta oss

Kontakta oss

Eller fyll i vårt kontaktformulär