ANALYS

Det finns ingen mall för kundbeteenden. Olika målgrupper möts på olika sätt och en viss kommunikationsstrategi kan lämpa sig bättre på vissa och sämre på andra. För att möta sina potentiella kunder krävs att man ställer rätt frågor. I vilka kontexter rör sig mina kunder? Vad kännetecknar deras beteenden på nätet? Och vad behöver jag göra för att nå fram till dem? Frågorna ställs av alla som vill lyckas med sin digitala närvaro, och de kan bara besvaras genom omfattande analys. Vi på Biz Media älskar analys!

Funderingar kring analys?

Vad är analys?

Den digitala världen består av ofattbart stora mängder data. Data som i händerna på specialister kan göra att ett företag lyckas nå just den målgrupp som de riktar sig mot, just i rätt tillfälle. Genom att utföra noggranna analyser på kundbeteenden och köpmönster kan man alltså sticka ut och synas i bruset bland konkurrenter på marknaden och, på så sätt, potentiellt öka lönsamheten för företaget enormt mycket.

Man kan säga att analysarbete är allt det som du gör för att kartlägga och få en inblick i beteendet hos besökarna på din webbplats. Det handlar helt enkelt om att föra statistik över trafik och aktivitet på den egna hemsidan för att göra den mer attraktiv. Kanske vill man få besökarna att vara kvar längre på sidan, eller få dem att besöka en särskild undersida. Eller kanske vill man göra det enklare att gå till köp. En vanlig åtgärd idag är exempelvis att anpassa webbplatsen för mobiltelefoner och paddor. Det finns många tricks att använda sig av, beroende på vad analysen visar att man kan behöva förbättra.

Det finns en rad olika verktyg att använda sig av när man utför webbanalyser. Google Analytics är ett av de mest populära och effektiva programmen för webbanalys som finns på marknaden. Med hjälp av det kan man bland annat lista ut från vilka digitala platser som den mest kvalitativa trafiken drivs från. Man kan undersöka vad målgruppens behov och intressen är och, utifrån dessa, ta reda på vilka sökord/fraser som lockar mest.

Hur arbetar Biz Media med analys?

På Biz Media är vi övertygade om att all lyckad webbanalys kräver att man tänker utanför boxen vad gäller digital närvaro och marknadsföring. Detta bevisas om och om igen, då företag skapar nya sätt att kommunicera digitalt. Nytänk fungerar! När vi genomför analysarbete för en kund så tar vi reda på så mycket information som möjligt om företagets eller organisationens situation och behov. Vi undersöker och för statistik över konverteringar, text på hemsidan, layout på hemsidan, målgrupp – Ja, allt som kan tänkas vara relevant för att driva trafik och generera köp. Det finns som sagt inga färdiga mallar på hur analysarbeten ska utföras. De kan ske på många olika sätt beroende på omständigheterna kring kund, bransch, mottagare och annat. Varje case har sina unika situationella krav.

Analytikerna på Biz Media har lång erfarenhet av att analysera olika företag, branscher och målgrupper. Varje kund är unik, och med hjälp av vår erfarenhet kan vi ta fram skräddarsydda utvecklingsplaner för att öka och förbättra den specifika kundens kommunikation och verksamhet. Vi utför analysarbeten för både stora och små kunder inom alla branscher. När ett samarbete påbörjas har vi alltid ett förberedande möte med kunden där vi diskuterar behov, utmaningar, möjligheter och mål/delmål för framtiden.

Vi arbetar med många olika typer av analyser. Det kan handla om konverteringsanalys, varumärkesanalys, målgruppsanalys, affärsanalys och mycket annat. En viktig utgångspunkt för oss gällande våra webbanalyser är att vi ska kunna få en så tydlig helhetsbild som möjligt. Från minsta detaljnivå, genom exempelvis detaljer i specifika köpbeteenden, till det större perspektivet som tar hänsyn till exempelvis samhälleliga, sociala och ekonomiska aspekter. När vi utfört analysen presenteras resultatet för kunden under en avstämning.

Analys handlar på många sätt om att ställa rätt frågor kopplade till den egna hemsidan och den egna digitala närvaron. Det låter inte särskilt komplicerat, men faktum är att alla verksamheter mår bra av att få in ett utifrånperspektiv för att möjliggöra för rätt frågor. Det är där vi kommer in i bilden. Är designen/formatet på hemsidan anpassat för den målgrupp man riktar sig mot? Är sidan tillräckligt snabb? Var sker de flesta avhoppen från sidan? Har texten på hemsidan rätt tonalitet och omfattning? Underskattar eller överskattar vi våra mottagare på något sätt? Biz Media hjälper sina kunder att både ställa frågor och besvara dem!

Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig för en gratis genomgång där vi berättar hur vi skulle kunna analysera din verksamhet.

Kontakta oss

Kontakta oss

Eller fyll i vårt kontaktformulär