GRAFISK DESIGN

I den digitala eran försvinner ofta varumärken och innehåll i bruset av hård konkurrensen på marknaden. Det blir allt viktigare att sticka ut bland mängden i sina försök att påverka, och påverkande kommunikation har många centrala komponenter. Men en sak är säker: Ingen kan nå in till mottagarens hjärta lika effektivt som det grafiska uttrycket. Den grafiska designen speglar varumärkets personlighet och själ. Den berättar om företagets position och mål, och den inger övertygelse och engagerar. En enhetlig, professionell och passande grafisk identitet ger vind i seglen för varumärket, och pengar i kassan för företaget bakom det!

Funderingar kring grafisk design?

Vad är grafisk design?

Den grafiska designen handlar om att ge ett företag eller en organisation en typ av manual för sin visuella kommunikation. Ofta kallas denna manual för grafisk profil eller grafisk identitet, och den utgörs av ett antal riktlinjer kopplat till olika grafiska element. En central del av den grafiska identiteten är förstås företagets logotyp. Logotypen som tas fram ska spegla de värden och de känslor som företaget bygger på och vill sända ut. Vill man förmedla lekfullhet, allvar eller lyx? Logotyper kan som bekant se ut på otroligt många olika sätt. I den grafiska profilen tas i regel också en rad andra komponenter upp. Det kan handla om vilka färger man ska använda och på vilket sätt. Även typsnitt och andra grafiska former och element hör till viktiga delar att slå fast i den grafiska profilen. Företag tar alltså fram grafiska identiteter för att sätta tydliga riktlinjer kring all visuell kommunikation. Manualen finns där när man ska skapa exempelvis reklamkampanj, poster, design för hemsida eller visitkort.

Faktum är att den grafiska designen ofta är det som säljer allra bäst. Enhetlighet och tydlighet i de grafiska signaler som varumärket sänder ut gör att målgruppen känner igen företaget bland konkurrenter. Den grafiska identiteten gör helt enkelt varumärket unikt bland andra. Hur detta görs skiljer sig väsentligt mellan olika kunder, branscher och målbilder. Det finns varken quick-fixes eller mallar som berättar vad som är rätt eller fel. En grafisk profil utvecklas med omsorg utifrån varumärkespersonlighet och i nära dialog mellan designer och företag.

Det finns två frågor som är otroligt viktiga att ställa sig när man ska arbeta fram en grafisk profil. 1. Vad vill jag kommunicera? 2. Vem kommunicerar jag med? I och med att grafisk kommunikation, i mångt och mycket, handlar om symboler och associationer är det helt centralt att de mottagare man riktar sig mot förstår vad man vill säga. Beroende på vem man talar med kan olika symboler och element sända olika budskap. Smileyn som föreställer en dansande kvinna i röd klänning kan exempelvis betyda “fest” för några målgrupper, och fungera utmärkt som symbol i marknadsföring. Om målgruppen man vill nå däremot är 70-80-åringar kan uttrycket flyga över huvudet på många. Det är häftigt att vi människor kan tolka grafiska tecken och symboler, och tillskriva dem värde enbart utifrån våra erfarenheter, kunskaper och kultur. Men det är viktigt att vi uttrycker den visuella kommunikationen på rätt sätt, för rätt publik och vid rätt tidpunkt.

Hur arbetar Biz Media med grafisk design?

På Biz Media hjälper vi företag att sticka ut i det digitala mediebruset. Vi utvecklar grafiska identiteter för både stora och små företag i alla möjliga branscher. Har du en helt nybildad verksamhet och vill bygga och profilera sin grafiska profil från scratch? Eller handlar det om re-design och modernisering av ett befintligt varumärke? Oavsett vad kan våra experter inom visuell kommunikation ta fram en professionell plan för den grafiska kommunikationen. Vi skapar enhetliga och starka varumärken vars grafiska identitet genomsyrar bland annat logotyp, färger, grafiska element, typografi, illustrationer, digital/social media-design och design för tryckt media. Den grafiska identiteten utgörs av alla dessa komponenter kombinerade.

Vi vet att dialog och transparens är A och O när man arbetar med grafisk profil. Därför försöker vi alltid ha ett så nära samarbete som möjligt med de företag och organisationer som vi arbetar med. Våra grafiker är proffs på att, tillsammans med kunden, ta fram kärnan i vad man vill kommunicera visuellt. Vi arbetar med identiteten utifrån kärnvärden och budskap, känslan av varumärket, företagets ambitioner och mål samt diskuterar hur andra företag inom samma bransch gör och hur vi kan skilja oss från dem utan att tappa målgruppen. Allt designjobb som utförs av Biz Media sker med en stor passion för visuell kommunikation, både vad gäller digitala och traditionella media. Vi vet att en tydlig och kreativ grafisk identitet kan underlätta enormt för ett företags verksamhet. Det handlar om att göra sig relevant i målgruppens ögon och engagera mottagarna, och det är vi väldigt bra på att göra!

Vi håller oss ständigt uppdaterade på nya trender inom visuell kommunikation, men försöker samtidigt att skapa kreativa lösningar som sticker ut. I samarbete med våra kunder bygger vi nya, spännande sätt att uttrycka oss grafiskt. Alltid med slutanvändarens upplevelse i fokus, och med samtidens förutsättningar i bakhuvudet. Hur skapar vi nytta och mervärde för kunden? Vad ligger i tiden att uttrycka och hur gör vi det på bästa möjliga sätt?

Det finns många fördelar med att utveckla en optimal grafisk design. Förutom att den möjliggör för varumärket att sticka ut bland konkurrenter och nå mottagare kan den gynna användarupplevelsen på hemsidan. Det grafiska arbetet på Biz Media hänger därför mycket ihop med webbproduktion. Vi arbetar med frågor som hur vi, med hjälp av visuella inslag, får besökaren att stanna kvar längre på sidan, hur lätt besökaren kan manövrera på sidan och hur vi på bästa sätt kan få besökaren att vilja återkomma och tipsa bekanta om hemsidan. Design och funktionalitet går ofta hand i hand.

Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig för en gratis genomgång där vi berättar vad vi kan göra för dig rent grafiskt.

Kontakta oss

Kontakta oss

Eller fyll i vårt kontaktformulär