BIZ MEDIA

SEO Stockholm

BIZ MEDIA

Vill ni öka er synlighet på nätet?

Ta hjälp av ett av Stockholms mest anlitade företag inom SEO! Biz Media skapar högkvalitativt innehåll som bidrar till att er hemsida når högre sökmotorranking och driver mer trafik.

Vi erbjuder bl.a:

PRISFÖRSLAG / KONTAKT

Vi tog hjälp av Biz Media!

postnord
Fyndiq logga
E-work logga
Fasagruppen logga
SI logga
Toyota logga
lexus logga
Aktiespararna logga
Shimano logga
Conoa logga
Biz Media kontoret

VILKA ÄR BIZ MEDIA?

Biz Media hjälper företag att nå toppositioner på i sökmotorer. Vårt team består av experter inom SEO, webbutveckling, grafisk design och copywriting och mycket mer. Vi arbetar med såväl stora som små bolag inom de allra flesta branscher.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på Biz Media så berättar vi hur vi hjälpt andra samt hur vi kan hjälpa just ert företag att nå nya höjder.

SEO

SEO (eng. Search Engine Optimization) sökmotoroptimering, är ett arbete som syftar till att förbättra en hemsidas organiska synlighet i sökmotorer. Det är i mångt och mycket SEO som bidrar till att vissa företag dyker upp på förstasidan medan andra företag hamnar betydligt längre bak i sökmotorns resultat. Som de flesta nog känner till så är Google den överlägset största och mest populära sökmotorn. Google är därför viktigast för företag att nå goda resultathöjder.

Genom att optimera en hemsida på ett, för Google-algoritmerna, tillfredsställande sätt kan företag driva mer organisk trafik. Detta gäller för företag i alla storlekar, branscher och på alla geografiska platser. Genom att driva större volymer med besökare till företagets hemsida kan man både öka antalet sälj, nivån av engagemang och medvetenheten kring varumärket. Med andra ord: De vinster som väl utförd SEO genererar i är betydande och ibland avgörande för många företag.

I egenskap av Sveriges största stad är också Stockholm det mest konkurrenstäta område för SEO i landet. Det kan betyda oerhört mycket för ett lokalt företag i Stockholm att nå höga resultat i sökmotorerna eftersom det finns ett stort antal potentiella kunder i där. Den andra sidan av myntet är förstås att det kan straffa sig att ha lägre ranking – och därmed sämre sökmotorresultat – eftersom man då lätt försvinner i bruset bland stadens många konkurrerande företag. Google-sökare tenderar att nästan alltid välja företag i som syns på sökmotorns första resultatsida. Detta betonar vikten av att satsa på SEO.

På Biz Media arbetar vi med hemsideoptimering för företag över hela landet, men vår främsta expertis finns inom just SEO Stockholm. I över ett decennium har vi optimerat den digitala närvaron för hundratals av stadens företag, i alla storlekar och branscher. Alltid med bästa möjliga sökmotorresultat som drivkraft. Vi har bidragit till ökat synlighet online vilket ofta resulterat i ökade sälj, förbättrade resultat och tillväxt på många plan.

Hur bidrar Biz Medias SEO-tjänster?

Biz Media erbjuder heltäckande tjänster inom SEO i Stockholm. Detta innebär att vi genomför alla typer av moment som syftar till att förbättra ett företags hemsida. Vi jobbar både med optimering av en sidan i syfte att tilltala sökmotoralgoritmer och för att ge en sömlös upplevelse åt sidans besökare.
Med en väl utformad strategi för SEO kan ett företag kraftigt öka sin synlighet på nätet. På Biz Media lägger vi därför stort fokus på planering och strategiskt arbete för att vårt arbete ska generera bästa möjliga resultat. Vi analyserar sökord, bransch och konkurrenter för att få en tydlig bild av vilka insatser som krävs för att generera högre Google-ranking för varje enskild kund.

En bra hemsida tilltalar såväl sökmotoralgoritmer som hemsidebesökare. När teamet på Biz Media tar sig ann ett uppdrag inom SEO i Stockholm ser vi till att företagets hemsida ger besökarna en genomgående god användarupplevelse. Designförbättringar, informativ och optimerad text, mobilanpassning och annan teknisk optimering av sidan bidrar till just detta.

Sist men långt ifrån minst. Företag som når hög ranking i sökmotorresultaten tenderar att anses som mer tillförlitliga än andra. I takt med att synligheten för de potentiella kunderna ökar så ökar alltså också deras tilltro till varumärket, företaget och produkterna/tjänsterna. När ni vänder er till oss på Biz Media i Stockholm för SEO kan ni därför räkna med att klättringen i sökmotorerna parallellt bidrar till utökat förtroende från kunder.

Varför väljer företag i Stockholm Biz Media för SEO?

I Stockholm finns gott om företag som erbjuder tjänster inom SEO. Under det senaste decenniet har Biz Media dock konsekvent varit ett av de mest anlitade och uppskattade företagen i staden. Detta är vi mycket stolta över och vi tror att det finns flera viktiga faktorer som bidragit till framgången på den konkurrensutsatta SEO-marknaden.

Resultat talar sitt tydliga språk och det blir aldrig så tydligt som inom SEO i Stockholm. Biz Media har över 10 års erfarenhet i den relativt unga branschen och vi har konsekvent lyckats leverera högkvalitativ och resultatinriktad optimering. Vi har hjälpt hundratals företag att öka sin digitala synlighet i Google och andra sökmotorer. I skrivande stund (mars 2023) har vi nått så många som 2130 förstaplaceringar för en stor variation av sökord och för ett stort antal kunder. Varje år väljer allt fler företag i Stockholm Biz Media för våra resultatinriktade och heltäckande SEO-tjänster.

Rätt kompetens på rätt plats. Det är så som vi på Biz Media arbetar för att leverera goda resultat vid alla typer av projekt. Vårt In house-team är sammansatt för att täcka de behov som våra kunder har. Hos oss arbetar bl.a. experter inom copywriting, grafisk design, SEO-strategi, SEM och webbproduktion. Genom att besitta en stor kunskapsbredd i vårt eget team kan vi enkelt koppla in de specialiteter som behövs vid varje enskilt uppdrag. Detta bidrar till att vi alltid kan åta oss uppdrag inom SEO i Stockholm med kort varsel.

På Biz Media vet vi att transparens och god kommunikation är nyckeln till alla lyckade kundsamarbeten. När vi arbetar med SEO kombinerar vi vår expertis inom optimering med kundernas expertis om sitt företag och sin bransch. Det är ett vinnande koncept som vi aldrig tummar på. Strategin för vårt arbete, och de mål som sätts, tas fram i nära samarbete med kunden. Vi ser till att företaget är en integrerad part under hela projektet – från planering till innehållsproduktion och -implementering – för att kunna garantera bästa möjliga resultat.

Vilka moment ingår i Biz Medias SEO?

För att kunna optimera ett företags hemsida krävs en gedigen och träffsäker sökordsanalys. När ni tar hjälp av Biz Media för SEO i Stockholm ser vi till att ta fram de sökord och -termer som är relevanta för ert företag, er målgrupp och ert specifika syfte. Våra experter inom SEO-strategi använder sig av några av marknadens främsta verktyg för att lyckas med detta. Bl.a. använder vi verktyg från MOZ, Semrush, Agency analytics, Wincher och Googles egna analysverktyg.

En av de mest centrala delarna av SEO-arbete handlar om att förbättra företagets egna hemsida. Content, metataggar, rubriker, URL och interna länkstrukturer optimeras för att sökmotoralgoritmerna ska ge sidan en högre ranking.

Optimering av innehåll

Som sagt: För att lyckas med SEO är det helt avgörande att det innehåll som publiceras på en hemsida optimeras utifrån de valda sökuttrycken. Professionella copywriters sätts i arbete för att åstadkomma just detta. De ser till att skriva heltäckande och högkvalitativa texter om ämnet sökfraserna förekommer med ett intervall och en densitet som matchar sökmotoralgoritmerna.

Intern länkstrategi

Länkning är ett vinnande koncept för att lyckas med SEO, och det gäller både externt och internt. Intern länkstrategi handlar om att koppla olika sidor på hemsidan med varandra med hjälp av internlänkar. Detta arbete fyller två viktiga syften: 1) Det är ett effektivt verktyg för att få sökmotorerna att ranka den enskilda sidan på domänen högre, och 2) Det gynnar besökaren på sidan eftersom han eller hon lättare kan manövrera mellan olika undersidor.

Högkvalitativ SEO bygger inte enbart på hur man optimerar den egna hemsidan. För att nå riktiga goda resultat och hög ranking krävs även optimering med hjälp av externa sidor. Det handlar om att få sidor med hög trovärdighet, kvalitet och relevans att länka till företagets hemsida. Om man exempelvis vill optimera sidan för en cateringfirma så kan länkningar från välbesökta matbloggar och andra – i sammanhanget – relevanta sidor vara guld värda. Detta sänder tydliga signaler till sökmotorerna om att hemsidan, och företaget bakom den, vet vad de snackar om.

När ni vänder er till Biz Media för SEO i Stockholm är extern länkstrategi en central del av arbetet.

Teknisk SEO handlar om optimering av en hemsidas tekniska infrastruktur. Detta är en mycket viktig del av arbetet för att nå högre ranking. Detta eftersom det bidrar till att sökmotoralgoritmer enkelt kan manövrera bland, och nås av, alla sidor och allt content på hemsidan. När ni tar hjälp av Biz Media i Stockholm sätts bl.a. vår Fullstack-expert in för att förbättra hemsidans prestanda på alla plan. Förutom att den tekniska optimeringen tilltalar algoritmerna så bidrar den också till en bättre användarupplevelse för besökare på sidan. Ett bra verktyg om man vill snabbt göra en analys över en sida är Googles egna verktyg Google Lighthouse.

Vad är stärkande respektive skadlig SEO?

Väl utförd SEO optimerar en hemsida långsiktigt. Arbetet gör att Google uppfattar sidan som stark och relevant i sammanhanget, och det bidrar till att företaget kan driva trafik och göras synligt för fler potentiella kunder under en längre tid. Detta kallas för stärkande SEO.

Den här typen av SEO handlar om att spela efter optimeringskonstens alla regler. Här ligger fokus på att producera och publicera högkvalitativt innehåll med rimligt intervall. Detta för att både tilltala sökmotorer och besökare på hemsidan. Arbetet syftar till att optimera hemsidan på både kort och lång sikt. Det bidrar till att resultatet av arbetet och sökmotorrankingen består under lång tid.

Stärkande SEO handlar bland annat om att:

• Skapa relevant, heltäckande och unikt innehåll
• Arbeta med naturlig och högkvalitativ länkning både internt och externt
• Säkerställa att hemsidans tekniska funktionalitet

När man arbetar med SEO är det viktigt att komma ihåg att sökmotoralgoritmer är oerhört avancerade. Att försöka ”lura” dem är ingen bra idé eftersom fusket förr eller senare kommer avslöjas. Detta kan straffa en hemsida rejält. Svart hatt-tekniker handlar om just detta. Företag försöker med enkla medel komma förbi de måttstockar som algoritmerna arbetar utefter och på så sätt snabbt ranka högre.

Skadlig SEO kan gå ut på att:

• Trycka in sökordet i texter med orimligt intervall eller på ett onaturligt sätt
• Producera och publicera irrelevant innehåll av låg kvalitet
• Kopiera texter från andra hemsidor
• Tillförskaffa dåliga externa länkar

Det är viktigt att alltid försöka undvika SEO-tekniker av den här typen. De kan nämligen resultera i att en hemsida straffas av sökmotorerna och därmed påverka dess förmåga att ranka högt. Detta leder i förlängningen till att hemsidans och företagets digitala synlighet för potentiella kunder kraftigt.

Ett säkert kort för att garantera att arbetet blir gjort på rätt sätt är – som i så många fall – att vända sig till ett professionellt företag. På Biz Media arbetar vi enbart med regelrätt och högkvalitativ SEO i Stockholm. Detta har både bidragit till nöjda kunder och hemsidor som bibehållit hög ranking under lång tid!

Slutligen – Om SEO i Stockholm

För att synas och höras i den digitala samtiden är SEO ett oerhört viktigt inslag inom marknadsföring, särskilt för företag i Stockholm. I Sveriges huvudstad finns betydligt större konkurrens än i någon annan stad i landet. För att öka sin synlighet och framgång på nätet är optimering av den egna hemsidan ett säkert kort som allt fler spelar.

Är ni redo att ta nästa steg inom SEO i Stockholm? Då har ni kommit helt rätt. Biz Media är ett av stadens främsta företag på området. Varje år hjälper vi mängder av företag och organisationer i olika storlekar och branscher att få bättre hemsidor och nå högre ranking i sökmotorerna.

Hör av er till oss för att begära gratis offert på er SEO i Stockholm, eller för att boka in ett kostnadsfritt och förutsättningslöst möte!

SEO laptop

KONTAKT

Fyll i vårt formulär för en kostnadsfri offert.

Kontakta oss

Kontakta oss

Eller fyll i vårt kontaktformulär