Google

Den allsmäktige bibliotekarien

Här följer en guide om sökmotoroptimering 

SCROLLA NER

FÖR TREVLIG LÄSNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sökmotoroptimering 2023

Internet är ett gigantiskt bibliotek och Google är den selektive och mäktige bibliotekarien. När någon söker efter ”Snickare i Göteborg” så kommer Google att ge förslag på ett antal hemsidor framför andra. De mest relevanta och populära hemsidorna på temat snickare i Göteborg kommer att föreslås först. Frågan som företag i alla branscher ställer sig är: Hur kan vi påverka bibliotekarien att föreslå vår hemsida framför andras? Med andra ord: Hur gör vi vår hemsida relevant och populär? Svaret på frågan är ”Med hjälp av Sökmotoroptimering!” och det är just vad denna text kommer att handla om.

Kapitel 1: Varför sökmotoroptimering?

Om man inte syns högt upp i Googles sökresultat så är det oerhört svårt att nå ut i bruset bland konkurrenter. Detta är ett faktum för företag och organisationer över hela världen och i de allra flesta branscher. Ju större konkurrensen är där mitt företag finns desto viktigare blir mina åtgärder för att nå högre än andra.

Med åren har sökmotoroptimering därför blivit en allt viktigare del av digital marknadsföring. Sökmotoroptimering handlar något förenklat om att få Googles algoritmer att gilla det mitt företag har att komma med. Det finns olika sätt att göra detta på, och vi kommer att gå in på många längre ner i texten. Låt oss dock först titta närmare på de mest centrala vinster som sökmotoroptimering erbjuder:

En god överblick

Ett vanligt uttryck inom all form av marknadsföring är mätbarhet. Man vill få valuta för sina spenderade marknadsföringsslantar, och mätbara mål och mätbara insatser är ofta viktiga ingredienser för framgång. En stor fördel med sökmotoroptimering är det ger en god överblick över resultatet av marknadsföringsinsatsen i fråga. I jämförelse med andra, mer traditionella, former av marknadsföring är mätbarheten hos sökmotoroptimering oslagbar. Med andra ord kan man, redan innan man bestämt budget för insatsen, i det närmaste se resultatet av den.

En lönsam affär

Nästa punkt gällande sökmotoroptimeringens fördelar hänger starkt ihop med den första. Mätbarheten gör att det är enkelt att rikta marknadsföringen och således veta vad man kommer att få för pengarna. Detta gör i sin tur att sökmotoroptimering ofta är en av de billigaste marknadsföringsinsatserna som man kan ta till. Lönsamheten är ett faktum, särskilt när man tar hjälp av någon med god kunskap om hur allt ifrån sökordsanalys till textproduktion ska genomföras.

En ljus framtid

Digital marknadsföring kan se ut på många olika sätt. Det går inte att säga att det finns ett bestämt sätt som fungerar bäst för alla. Resultatet av insatserna beror förstås till stor del på det specifika fallet: Hur stor är konkurrensen i min bransch? Är det viktigt för mitt företag att nå kunder i ett visst geografiskt område eller ej? Vad vet mina potentiella kunder om mitt företag? Sökmotoroptimering är en långsiktig lösning som banar väg för en ljus framtid för mitt företag. När optimeringen är gjord så består resultatet. Allt eftersom tiden går, förutsatt att arbetet fortsätter kontinuerligt, så kommer min domän att bli starkare och starkare. Sökmotoroptimeringens långsiktighet kan jämföras med mer kortsiktiga lösningar, exempelvis marknadsföring i sociala medier. Social media-kampanjer kan vara utmärkta för att snabbt nå ut med ett specifikt budskap under en begränsad tid – exempelvis en kampanj. I samma ögonblick som betalningen för tjänsten upphör så upphör också kampanjen. Sökmotoroptimering är till för de företag och organisationer som vill synas i toppen under lång tid framöver.

Kapitel 2: Om sökmotorer

För att förstå sökmotoroptimering så är det viktigt att också förstå sökmotorn. Låt oss titta närmare på biblioteksliknelsen som påbörjade denna text om sökmotoroptimering. Alltså: Internet är världens största bibliotek dit i stort sett alla människor vänder sig för att hitta böcker om allt mellan himmel och jord. Google är bibliotekarien som besitter enormt stor makt gällande vilka ”böcker” som blir lästa och vilka som inte blir det.

Det gigantiska biblioteket och den selektive bibliotekarien

Google den SELEKTIVE BIBLIOTEKARIEN

Vi utgår ifrån ett scenario:

Du har skrivit en bok om snickeri, särskilt riktad mot marknaden i Göteborg. Du är ny i branschen och har aldrig skrivit några texter på temat förut. Det har däremot många andra författare gjort. Mängder av uppskattade och omfångsrika böcker om snickare i Göteborg finns på bokhyllorna i det enorma biblioteket. Bibliotekarien gör som hen alltid har gjort då människor frågar efter böcker på temat: 1) Rekommenderar böcker som många andra personer tidigare har läst och som verkar uppskattade. 2) Rekommenderar böcker som bär mycket och relevant text om ämnet. 3) Rekommenderar böcker som andra, bloggare och andra författare, varmt och återkommande rekommenderar. Det finns fler komponenter som spelar in för vilka böcker som rekommenderas. Dessa kommer att nämnas längre ner i texten. Hur som helst – Chansen att den selektive bibliotekarien skulle rekommendera din bok om snickeri i Göteborg framför andra är, som läget ser ut nu, obefintlig.

Du känner att det är dags att göra något. Det är helt avgörande att din bok synliggörs för fler människor som söker efter information om snickeri i Göteborg. I vårt bibliteksuniversum handlar det alltså om att påverka bibliotekarien till att föreslå din bok framför andras. Detta kan göras på många olika sätt, men samlingsnamnet för insatserna är sökmotoroptimering. Längre ner i denna text kan du läsa mer detaljerat om hur sökmotoroptimering kan gå till.

Sökmotoroptimering i olika sökmotorer – Hur ska jag tänka?

Google sökmotoroptimering

I Sverige är Google den sökmotor som är överlägset störst. Hela 97 % använder Google, nummer två är Bing. När det handlar om sökmotoroptimering är det förstås bra att ha så stor bredd som möjligt. Att nå högt på Bing är en god idé, men det kommer att vara långt mycket viktigare att mitt företag når topplaceringar i Googles sökmotor.

Google – En sökmotor under ständig utveckling

För många företag, särskilt av mindre storlek, kan Google-placeringar vara avgörande för dess framgång. Detta gäller framförallt i branscher och på geografiska platser där konkurrensen är hög. En stor utmaning är dock att sökmotorn uppdateras med jämna mellanrum. Google förändras och uppdaterar sina algoritmer och experter inom sökmotoroptimering granskar uppdateringarna löpande för att säkerställa att optimeringen är aktuell.

Algoritmerna

Som sagt – För att förstå sökmotoroptimering behöver man förstå Google, och för att förstå Google behöver man också ha kunskap om dess algoritmer. Varje sekund görs ca 90 000 Google-sökningar vilket motsvarar ca 8 miljarder Google-sökningar per dag. Alla sökresultat baseras på ett mycket komplext system av algoritmer som syftar till att ge sökaren det, för sökningen, mest relevanta resultatet. I Googles linda, under 1990-talet, gjordes sällan några uppdateringar gällande algoritmerna. Idag ser företaget till att uppdatera sökmotorns algoritmer hundratals gånger varje år.

Sökmotoroptimering sökningar

Större uppdateringar

För det allra mesta så har Googles algoritm-uppdateringar ingen särskild inverkan på sökmotoroptimering. Ibland händer det däremot att större och mer omvälvande uppdateringar sker. Nedan kommer vi att gå in på några av de uppdateringar som påverkat sökmotoroptimering mest omkring år 2020.
Mobile First

Under de senaste 20 åren har användandet av mobiltelefoner och surfplattor ständigt ökat över hela världen. Denna utveckling fortsätter då människor, i allt större utsträckning, använder sig mindre av datorer och mer av mobila enheter av olika slag. Google noterar trenden och arbetar ständigt för att optimera sökmotorn för mobilanvändande. En viktig uppdatering gällande Google i mobilen skedde 2018, och den kallas Mobile First.

Vad är Mobile First?
Vi reser tillbaka till tiden innan uppdateringen. Innan 2018 resulterade en Google-sökning i två olika resultat. Om du sökte från en mobiltelefon fick du ett resultat och om du sökte från dator fick du ett annat. När Mobile First-uppdateringen kom gjorde Google vad namnet antyder – De prioriterade mobilsökningen och gjorde sökresultatet till det enda oavsett vilken enhet sökningen gjordes från.
Mobile first
Hur påverkar Mobile First sökmotoroptimering?

Man bör veta att det, framförallt innan uppdateringen, var många företag som hade olika webbplatser för mobil och dator. Kanske hade man fokuserat på sökmotoroptimering av desktop-hemsidan men mer eller mindre undvikit arbete med mobilsidan. När Mobile First kom blev det därför avgörande att mobilversionen skulle vara minst lika bra optimerad för att fortsatt dyka upp i sökresultaten som desktop-versionerna.

Relaterade, Lokala sökningar

Sent under 2019 lät Google meddela att man skulle genomföra en algoritm-uppdatering gällande relaterade sökningar. Precis som alla uppdateringar som görs av sökmotor-jätten så satt personer som arbetar med sökmotoroptimering redo att anpassa arbetet utefter nya villkor. Målet med uppdateringen var, som ofta, att öka relevansen i sökresultaten. Detta skulle göras med hjälp av en ny algoritm med ett särskilt öga för ord/termer som är relaterade till det som sökaren just Googlat på.

Hur fungerar det?
Innan uppdateringen kunde det vara svårt för företag att nå toppositioner på Google om de inte inkluderade sin verksamhet i namnet eller företagsbeskrivningen. Om man exempelvis sysslade med markarbete var det alltså att föredra att termen markarbete fanns med i namnet. Sett utifrån sökmotoroptimering har det alltså blivit viktigare för företag att inkludera även relaterade söktermer i dess texter.
Neural Matching

Den teknologi som ligger bakom och möjliggör Googles uppdatering gällande närbesläktade sökningar heter Neural Matching. För att beskriva AI-funktionen har företaget själva kallat Neural Matching för ett supersynonym-system. När uppdateringen kom i slutet av 2019 var det inte första gången som teknologin hade använts i sökmotorn. Google lät avslöja att de hade tillämpat Neural Matching sedan 2018, men då inte vid lokala sökningar. Allt eftersom sökmotorn utvecklas gällande synonyma sökningar tvingas även sökmotoroptimering att utvecklas.

Upplevelse av webbsida

I skrivande stund (September 2020) håller experter inom sökmotoroptimering andan för den Google-uppdatering som väntas komma i början av 2021. I Maj 2020 meddelade sökmotorjätten att man kommer att ändra algoritmerna så att större vikt läggs till användarupplevelsen av webbsidan. Google har valt att kort och gott kalla uppdateringen för ”Page Experience Update”.

Vad innebär uppdateringen för sökmotoroptimering?
Uppdateringen innebär att de som arbetar med sökmotoroptimering kommer att behöva ta hänsyn till användarvänlighet i större utsträckning än förut. Tidigare sökmotoroptimering har handlat mycket om vem som kunde klämma in mest text om ämnet. Nu kommer det alltså inte räcka med en texttung sida så länge den inte är optimerad för läsaren. Det ställer större krav både på de som arbetar professionellt med sökmotoroptimering och på företag som anlitar sådana tjänster.
Tekniken bakom

Uppdateringen gällande användarbarhet handlar mest om kvaliteten på webbsidan. De komponenter som Google menar att algoritmerna kommer att ta hänsyn till är LCP, FID och CLS. LCP (Largest Contentful Paint) mäter hur snabbt sidan laddas. CLS (Cumulative Layout Shift) handlar om sidlayouten, och i hur stor utsträckning som den förändras när den läses in. CLS-score blir lågt om sidan förändras mycket för den som besöker den. Slutligen FID (First Input Delay) som mäter hur god sidans interaktivitet är.

Hur stor inverkan har uppdateringen?
Det är, som alltid, svårt att på förhand avgöra hur stor inverkan en algoritm-uppdatering av detta slag kommer att ha på sökmotorn och sökmotoroptimering. Uppdateringen är tveklöst av det större slaget men Google har ändå, vid flera tillfällen, låtit meddela att emfasen för sökmotoroptimering fortfarande ligger på sidans innehåll. Man bör därför akta sig för att helt vända blicken mot användarvänlighet på sidan och bort från relevant innehåll.

Google: Bra att komma ihåg

När man arbetar med sökmotoroptimering är det bra att hålla ett konstant öga på Googles uppdateringar. Vad man däremot ska undvika är att stirra blint på dem. Det är viktigt att komma ihåg att uppdateringar av algoritmer och förändringar i sökmotorn är en pågående process. Det är alltså inte åtgärder som kastar om villkoren för sökmotoroptimering helt från en dag till en annan. När Google genomför förändringar i sökmotorn brukar de emfasera att det viktigaste fortsatt är relevant och bra content på sidan.

Slutord Kapitel 2

Google seo building
För att lyckas med sökmotoroptimering är kunskap om sökmotorerna helt grundläggande. Så enkelt är det. Uppdateringarna som vi nämnde ovan är bara några av de som skett under de senaste åren. Vissa påverkar rankingsystemet mer och andra mindre. Icke desto mindre är det viktigt att hålla utkik på uppdateringar från sökmotorjätten Google. När de utvecklar villkoren för sökmotoroptimering gäller det att tillåta sin sida att utvecklas i samma takt. Det kan vara skillnaden mellan vinst och förlust i den ständiga katt och råtta-leken.

Kapitel 3: Sökmotoroptimering - Utförande

I de tidigare kapitlen har vi lagt grunden för vår förståelse om sökmotoroptimering och sökmotorer. Nu är det dags att bygga uppepå. I kapitel 4 kommer vi att djupdyka i hur sökmotoroptimering fungerar i praktiken. Vi kommer att gå igenom optimeringens olika etapper steg för steg och diskutera varför varje del förtjänar största möjliga fokus. De etapper som vi kommer att utgå ifrån i kapitel 4 är: 1) Analys, 2) On Site-arbete, och 3) Länkstrategi.

Etapp 1: Analys

Det finns många olika komponenter som avgör hur ett specifikt företag bör arbeta med sökmotoroptimering. Sådant som spelar in är bland annat vilken bransch man befinner sig i, vilken målgrupp man riktar sig till och vilket geografiskt område man verkar inom. I vissa delar landet är konkurrensen mindre och i andra delar är den större. I vissa branscher kan det vara svårt att hitta sina USP:ar bland konkurrenter och i andra är det branscher är det enklare. Oavsett bransch, målgrupp och geografiskt område så är analysen en helt central etapp inom all sökmotoroptimering.

Vad innebär analysetappen?

Man kan säga att analysen handlar om att gå från att lysa med ficklampa på separata delar till att tända lampan i rummet. Här ska jag skapa mig en så tydlig och relevant överblick som möjligt av situationen och det arbete med sökmotoroptimering som jag står inför. Man ställer sig alltså den övergripande frågan: Vad behöver jag göra för att mina optimeringsinsatser ska ge goda resultat? Ju mer omfattande analys jag genomför desto mer kunskap om min situation får jag. Ju mer kunskap jag har desto lättare kan jag vidta åtgärder. Inom sökmotoroptimering handlar analysetappen om att analysera så mycket som möjligt. Det gäller såväl min hemsida, potentiella sökord, konkurrenters tillvägagångssätt och mina förutsättningar för både On Page- och Off Site-arbete.

Varför analys?

Analysetappen inom sökmotoroptimering handlar till stora delar om att kunna ta beslut om vilken riktning arbetet ska ta. Fungerar hemsidan optimalt som det ser ut nu, både innehållsligt och tekniskt? Vad fungerar bra? Vad fungerar dåligt? Vad behöver jag förändra, förbättra och/eller ta bort? Det finns många olika komponenter att ta hänsyn till när man arbetar med sökmotoroptimering, och därför kräver arbetet en gedigen strategi. Analysen möjliggör och effektiviserar det strategiska arbetet vilket i sin tur möjliggör handling.

Målsättning

Vad vill jag få ut av min sökmotoroptimering? Detta är en viktig fråga som jag bör ställa mig tidigt i analysarbetet, inte minst för att bena ut vilka sökord jag vill rikta in mig på. Vill jag expandera min kundbas? Vill jag öka min försäljning? Handlar det mest om att öka uppmärksamheten kring mitt varumärke, eller kanske om något annat? 

Sökordsanalys

Sökordsanalysen är tveklöst en av de allra viktigaste delarna av sökmotoroptimering. Oavsett hur mycket uppdateringar som sker i sökmotorernas algoritmer så vidhåller Google och andra sökmotorjättar att det fortsatt är innehållet som är primärt. Underförstått är det alltså textmängd och textkvalitet tillsammans med sökordsdensitet som avgör resultatet i störst utsträckning.

Vad är sökord?

En fullständigt rimlig fråga att påbörja avsnittet om sökord med. Vad menas egentligen med sökord då man talar om sökmotoroptimering och sökmotorer? Det handlar primärt om två olika saker:

  1. Uttryck som beskriver vad mitt företag sysslar med och således vad innehållet i mina kanaler handlar om.
  2. Uttryck som speglar det mina potentiella kunder sannolikt kommer att söka efter. Om jag exempelvis driver en elektrikerfirma så är det bättre att jag riktar in mig på sökordet ”Elektriker” snarare än ”Elektricitet”.

 

Om jag genomför en korrekt sökordsanalys och fortsatt gedigen sökmotoroptimering kan jag räkna med att det sökord jag väljer binder samman det mina kunder söker efter och det jag kan leverera.

Varför sökordsanalys?
Varför sökordsanalys

Google-position för sökord som hemsidan rankar på avgör mängden trafiken till sidan. En expert inom sökmotoroptimering kan hjälpa till att, med hjälp av erfarenhet och särskilda verktyg, välja rätt sökord. Detta görs inte minst genom att undersöka vilka optimeringsåtgärder mina största konkurrenter har vidtagit, och inspireras av dessa. Om jag sedan förser hemsidan med rikligt innehåll och rätt sökord och där sökordsdensiteten är optimal så kan jag räkna med att klättra i sökresultaten. Google kommer att granska mitt innehåll och se att mina texter bär information om just det jag vill ranka högt på.

Olika typer av sökord och sökfraser
En viktig del av sökmotoroptimering och sökordanalys är att ha förståelse för olika typer av sökfraser. I vissa fall, för vissa företag i vissa branscher, kan det finnas anledning att satsa på sökfraser av det kortare slaget. Dessa sökfraser är det många människor som söker på och således är konkurrensen för topplaceringar hög. I andra fall är längre sökfraser att föredra. Här är konkurrensen betydligt lägre eftersom färre människor söker på frasen. Låt oss titta på ett par exempel som kan förtydliga:
Exempel 1 – Glasögonåterförsäljaren i Stockholm
SEO glasögon

Ingalills Glasögonmarknad är en liten återförsäljare på Kungsholmen i Stockholm. Här säljs snygga glasögon av hög kvalitet, till ett konkurrenskraftigt pris från en rad kända varumärken. Särskilt specialiserad är butiken på metallbågar, och i synnerhet metallglasögon av märket Carrera. Tyvärr är det förhållandevis få som känner till denna specialistkunskap. Faktum är att hela butiken är främmande för de allra flesta glasögonletare i huvudstaden. Ingalill och hennes team bestämmer sig för att göra något åt saken – De satsar på sökmotoroptimering.

Sökfras A: ”Glasögon”

Ingalills Glasögonmarknad skulle kunna bygga innehåll för att ranka på ett högkonkurrerande sökord: ”Glasögon”. Detta är sannolikt en dålig idé – Varför? Det finns mängder av företag i såväl Stockholm som i hela Sverige som säljer glasögon. Stora återförsäljare som bland andra Synsam, Synoptik och Specsavers har sannolikt både större textmängder, mer optimerat innehåll samt starkare hemsidor och externa länkar. Sökmotoroptimering på uttrycket Glasögon skulle alltså innebära en rejäl uppförsbacke för gänget på den lilla firman.

Sökfras B: ”Glasögon Metall Stockholm”

Vad skulle hända om Ingalills Glasögonmarknad specificerade sökfrasen något? Med tanke på specialistkunskapen de besitter vill de sannolikt locka folk på jakt efter metallbågar. Eftersom butiken dessutom finns i Stockholm finns det också goda skäl att satsa på glasögonletare i huvudstaden med omnejd. Ett förslag på sökfras skulle alltså kunna vara ”Glasögon metall Stockholm”. Antalet människor som söker på frasen jämfört med bara ”Glasögon” kommer att vara betydligt lägre. Man kan däremot räkna med två positiva utfall: 1) Konkurrensen på sökfrasen kommer att vara mindre. 2) Ingalills Glasögonmarknad har precis vad personen som har googlat på frasen söker. I takt med att sökfrasen blir mer specifik minskar konkurrensen samtidigt som konverteringsgraden stiger.

Exempel 2 - Hantverkaren i Eslöv
SEO verktyg

Petter Hantverkare är ett ungt och litet företag som sysslar med snickeri och hantverk av olika slag i Eslöv. Företaget består av Petter själv och en anställd. De genomför både stora och små uppdrag hos såväl privatpersoner som företag, föreningar och organisationer. Projekten de tar sig ann kan handla om allt möjligt, men särskilt kunniga och erfarna är de inom badrumsrenovering. Bolaget är uppskattat men tyvärr relativt okänt för många människor i den lilla skånska inlandsorten. Petter bestämmer sig för att satsa på sökmotoroptimering för att göra sig synlig för nya hantverkarsökande människor!

Sökfras A: ”Installation av nytt handfat Eslöv”

Det kommer förmodligen inte att vara särskilt svårt för Petter Hantverkare att nå topplacering här. Frågan är bara hur många som söker på det väldigt specifika uttrycket. Om företaget lägger sitt krut inom sökmotoroptimering på denna sökfras riskerar de att missa många andra potentiella kunder i Eslöv. Kunder som, må hända, är ute efter nytt handfat men som söker bredare efter badrumsrenovering.

Sökfras B: ”Badrumsrenovering Eslöv”

Att renovera badrummet har aldrig varit mer populärt. Detta vet badrumsrenoveringsexperten Petter Hantverkare, och därför är detta medelspecifika sökuttryck sannolikt en god idé att optimera utifrån. Konkurrens finns uppenbarligen, både från firmor i Eslöv och från närliggande orter som vill ha en del av kakan. Om Petter sköter sökmotoroptimeringen väl – optimerar sin sajt tekniskt och bygger innehåll (internt och externt) som bygger på sökfrasen ”Badrumsrenovering Eslöv” – så kan han förmodligen räkna med att plocka höga positioner på Google inom kort.

Sökfras C: ”Hantverkare Eslöv”

Inom sökmotoroptimering så utesluter inte en sökfras en annan. I exemplet med Petter Hantverkare blir detta tydligt. Å ena sidan vill det lilla företaget lyfta fram sin expertis inom badrumsrenovering. Därför kan det vara en god idé att bygga innehåll för att nå höga positioner på just ”Badrumsrenovering Eslöv”. Å andra sidan sysslar faktiskt Petter och hans kollega med snickeri och hantverk av olika slag. Det vore därför en god idé att också optimera hemsidan utifrån sökfraser som ”Hantverkare Eslöv” och/eller ”Snickare Eslöv”. Om man lyckas nå toppositioner på både bredare sökuttryck (Hantverkare/Snickare) och mer specifika sökuttryck (Badrumsrenovering) så har man ett mycket bra utgångsläge för att nå framgång.

I detta exempel har vi tittat på ett företag i en relativt liten svensk ort. I jämförelse med större städer är konkurrensen betydligt mindre för hantverkare. Därför kan Petters hemsida, genom väl utförd sökmotoroptimering, sannolikt nå hög ranking inom en snar framtid. Huruvida detta blir lönsamt beror helt på om man lyckas optimera innehållet utefter just de sökfraser som de potentiella kunderna skriver in i sökmotorerna.

Vad vill sökaren ha?

I avsnittet ovan har vi diskuterat vikten av att förstå olika typer av sökord och sökfraser. I detta avsnitt kommer vi att gå till nästa steg av sökordsanalysen och sökmotoroptimeringen: att förstå sökaren. Det spelar nämligen mindre roll hur djupgående och omfattande analysen av själva sökorden är om vi inte vet vem vi letar efter. Detta är svårt, men som tur är så finns det modeller som kan hjälpa oss att förstå. Vi ska nu titta närmare på det som vi kan kalla för Sökordsavsikt.

Sökordsavsikt handlar om varför en person söker på ett visst uttryck. Om vi kan bilda oss en uppfattning om avsikten bakom olika typer av sökningar så kan vi både utvidga vår kunskap om målgruppen och vår förståelse för vad som konverterar. Låt oss utgå ifrån en modell som beskriver 4 olika typer av avsikter:

Avsikt 1: Affär
Det finns en typ av sökfras som marknadsförare föredrar framför alla andra. Dessa är sökningar som tydligt indikerar att sökaren är ute efter att genomföra ett köp eller göra affär. Sökningen innehåller, förutom den primära sökfrasen (exempelvis ”Björn Borg kalsonger” eller ”Dr Martens kängor”), sekundära ord som ”köp”, ”rea”, ”rabatt”, ”kupong”, ”bästa pris” och ”gratis frakt”. Det kan också handla om längre och mer detaljerade sökfraser, exempelvis ”T-shirt a days march blue regular fit large”. Sökmotoroptimering som leder till att man dyker upp i resultatet för sökare som explicit säger att de vill köpa kan vara oerhört lönsamt. Ju större fokus man lägger på den här typen av sökordsanalys och sökmotoroptimering, desto större kan vinsten potentiellt bli.
Avsikt 2: Information

En stor del av alla sökningar som görs på Google handlar om människor som söker svar på en fråga. Den här typen av sökningar skiljer sig avsevärt från de köpinriktade sökfraser som vi nämnde ovan. Här är det betydligt svårare att skilja agnarna från vetet när det gäller vilka som kan tänka sig att köpa och vilka som enbart söker information. Det finns däremot god anledning att även synliggöras i dessa sammanhang. Låt oss titta på ett exempel som kan visa varför:

Fanny ska anordna en drinkkväll för vänner. Hon söker svar på hur man blandar en drink med äggvita på bästa sätt. Sökningen lyder: ”hur blanda drink äggvita”. I sökresultatet dyker artiklar upp med rubriker som ”De 10 bästa drinkarna med äggvita”, ”Hemligheten bakom en riktig god drink med äggvita” och enskilda recept på cocktails. Även ett och annat YouTube-klipp syns i resultatet. Innehållet har huvudsakligen publicerats av dryckesbloggare, drinkmagasin och företag som specialiserat sig på drinkar.

Jag kan konstatera att det är relativt osannolikt att Fanny skulle genomföra ett köp givet den sökning hon nu har gjort. Vad jag däremot kan räkna med är att många fler än Fanny kommer att söka efter information om äggvita-drinkar. Om jag, med hjälp av god sökmotoroptimering, lyckas göra min hemsida och/eller blogg synlig för fler bygger jag varumärkesstyrka. Med bra innehåll och en stark, optimerad sida kan jag sakteliga börja positionera mig som äggvitedrink-expert. Detta är bra oavsett om mitt mål är att sälja tidningar, sälja drinktillbehör eller göra mig ett namn som drinkfluencer.

Avsikt 3: Undersökning
I gränslandet mellan den köpvillige personen och personen som letar efter information finns en typ av sökavsikt som förtjänar en egen kategori. Det handlar om den undersökande sökaren. Sökfraserna kan indikera att personen i fråga vill lära sig mer om ett specifikt område, kanske inför ett köp. Hen ger inte en omedelbar köpsignal, såsom vid sökning på ”Köp spinningcykel”, men hen tycks sondera terrängen på temat. Kanske görs detta genom sökningar som: ”Bäst spinningcykel”, ”Att ha spinningcykel hemma” eller ”Spinningcykel” + det geografiska område där personen bor. Om jag driver ett företag som säljer spinningcyklar kan det vara en mycket god idé att jag gör mig synlig för de eventuellt blivande spinningcykel-ägarna som söker på dessa uttryck. Detta kan uppnås med hjälp av väl utförd sökmotoroptimering!
Avsikt 4: Riktning

Den sista sökordsavsikten som vi kommer att belysa i detta avsnitt handlar om den sökare som vet vad hen vill ha men behöver navigering för att hitta dit. Sådana sökningar innehåller namnet på ett specifikt företag eller varumärke. Låt säga att jag har träffat en vän som har talat om ett nystartat företag som arbetar med bostadslånerådgivning – Loan&Buy Consulting. Eftersom jag inom kort ska genomföra en bostadsaffär vill jag besöka företagets hemsida dagen efter mötet med min vän. Jag minns namnet på företaget men jag känner inte till vad deras hemsideadress är. Jag vet heller inte om firmanamnet innehåller ordet ”and” eller ett &-tecken. För att navigera till hemsidan gör jag som de flesta andra skulle göra: Jag använder mig av Google, söker på ”Loan and buy consulting” och litar på att sökmotorn leder mig till rätt hemsida.

Målet med min sökning är självklart för alla inblandade. Jag vill nå företagets hemsida och är förmodligen ganska ointresserad av allt annat. Det är osannolikt att jag, efter att jag sökt efter företaget, skulle välja att besöka andra hemsidor än just deras. För ett företag som Loan&Buy Consulting så är det oerhört viktigt att hamna högst upp i sökresultaten då någon googlar på deras namn. Troligtvis så är konkurrensen på sökfrasen väldigt låg, särskilt om domännamnet korresponderar med företagets namn. Det gör i sin tur att sökmotoroptimering av detta slag är förhållandevis okomplicerat.

Att komma igång med sökordsanalysen
Sökordsanalys seo

Sökordet eller sökfrasen är det som förenar det som sökaren letar efter med det som jag kan erbjuda. Om Google är en fullpackad marknad på vilken jag säljer korv så vill jag helt enkelt att den som letar efter korv ska se mig. Viktigt är att korvsökaren ser mig innan hen ser någon annans korvvagn.

För vissa företag är sökordsanalysen ganska enkel:

Jag driver ett cateringbolag i Karlstad. Det är sannolikt för de personer som söker på frasen ”Catering Karlstad” som jag primärt vill synas. I nästa steg kan jag rikta in mig på mer specificerade sökuttryck, exempelvis: ”Italiensk buffé Karlstad”, ”Glutenfritt julbord Karlstad” eller ”Catering bröllop Karlstad”, beroende på vad jag erbjuder.

I för andra företag kan det vara knepigare att analysera sökords-konkurrensen på de tjänster eller produkter som erbjuds:

Min unga naprapatmottagning i Stockholm levererar på hög nivå men är tyvärr förhållandevis okänd för de flesta. När jag bestämmer mig för att ta till sökmotoroptimering för att nå ut är noggrann sökordsanalys av största betydelse. Vilka uttryck söker människor på? Hur väl känner de till vad en naprapat gör och vad hen kan hjälpa till med? Här kan flera olika sökuttryck eventuellt nå samma målgrupp:

Sökord #1 – ”Naprapat Stockholm”

Vissa av de som googlar efter fysiologisk expertis vet precis vad de letar efter. Dessa personer är övertygade om att en naprapat på lämpligt geografiskt avstånd kan hjälpa till. Därför är det viktigt för mig att synas i dessa sökresultat.

Sökord #2 – ”Kiropraktor Stockholm”

En yrkesverksam naprapat känner mycket väl till skillnaden mellan naprapati och kiropraktik. Dessvärre gäller inte detta för alla som googlar efter professionell hjälp för exempelvis ryggont. Sannolikt söker en viss procent av min målgrupp på kiropraktor istället för naprapat. Frågan är bara hur många procent, och den frågan kan en sökordsanalys svara på. Med en väl utförd sökmotoroptimering kan jag synas i resultaten även hos de som söker efter kiropraktor.

Sökord #3 – ”Massage ont i ryggen Stockholm”

En del av de som googlar på hjälp för sin ryggåkomma vet ännu inte att det är en naprapat de letar efter. De kanske känner till att massage kan vara bra, men kunskapen sträcker sig inte längre. Av denna anledning kan det vara en god idé för mig att öka min synlighet för de som söker på betydligt vagare uttryck. När jag väl har kört igång med sökmotoroptimeringen på ryggont: varför inte också optimera uttryck som löparknä, hopparknä och hälsporre?

Sökord #4 – ”Stötvågsbehandling Stockholm”

Om kategorin sökare som googlar på Sökord #3 saknar kunskap om naprapati så är det tvärtom med den här sökgruppen. Det kommer att vara viktigt för mig att synas i resultaten för de som gör mer specifika sökningar. Dessa sökningar kan exempelvis handla om specifika behandlingar som en naprapat utför. Om jag exempelvis utför stötvågsbehandling, muskelmanipulation och nervmobilisering så vill jag positionera mig väl på dessa uttryck.

För många företag är alltså valen av sökord busenkelt. För andra företag krävs en större ansträngning, och för dessa finns det ett flertal olika sätt att angripa arbetet.

Spåna fritt
Det kan låta som en klyscha, men för att förstå kunden är det viktigt att försätta sig i hens skor. Ett bra sätt att lyckas med detta är att ägna sig åt brainstorming. Om jag skulle vara kund till mitt eget företag, vad skulle jag söka efter? Vad kan jag tänkas googla förutom den specifika frasen som jag sysslar med, exempelvis ”markarbeten”? Är det sannolikt att den potentiella kunden söker på uttryck som ”markjobb”, ”dränering”, ”asfaltering” och/eller ”markbeläggning”? Ju bredare min förståelse för kunden blir initialt, desto djupare blir kunskapen om min sökmotoroptimering.
Använd verktyg
Vilka sökord leder besökare till min sajt idag? Ett bra sätt att komma igång med sökmotoroptimering är att ta reda på vilka uttryck som redan fungerar. Med hjälp av verktyg som Google Search Console och Google Analytics får jag tydliga besked om vilka sökord som är mest populära. Ett verktyg som kan användas för att dessutom lokalisera relaterade uttryck är LSIGraph. När jag skriver in min sökfras i programmet får jag en lista på uttryck som jag kan inkludera för att optimera min sökmotoroptimering. Förutom nämnda verktyg finns en lång rad program som kan hjälpa till att bygga en stark sajt.
Sökord i innehållet
seo sökord i innehåll

När sökfrasen är identifierad är det dags att putta in den i diverse texter. Själva textproduktionen kommer vi att gå in närmare på i Etapp 2 och 3, men eftersom detta är en viktig del av sökmotoroptimering unnar vi oss att nämna det två gånger.

För att min sajt ska optimeras är det viktigt att sökfrasen är närvarande i hela mitt innehåll. Det handlar exempelvis om att inkludera den i titeln på sidan och i sidans metabeskrivning. Det handlar också om att klä externa länkar, såsom bloggtexter och text på landningssidor, med sökfrasen i fråga. Jag vill att Google ska veta att det innehåll som går att härleda till min sajt innehåller det som sökaren letar efter. Med andra ord: Jag vill att Google ska veta att jag förstår vad jag pratar om.

Vinster med sökordsanalys

Sökordsanalys är en av de absolut viktigaste beståndsdelarna i sökmotoroptimering. Det finns mängder av fördelar med att genomföra en noggrann analys av ord och fraser. Trots att detta idag är relativt välkänt är det fortfarande få företag som lägger tillräckligt med resurser på sökordsanalysen. Detta innebär att jag, om jag spelar mina sökordskort rätt, kan få ett rejält försprång gentemot mina konkurrenter. Analysen kan leda till:

Kostnadsoptimering
Istället för att slösa tid och pengar på uttryck som inte ger resultat kan jag fokusera på rätt sökfraser. I förlängningen leder detta ofta till att jag sparar marknadsföringspengar trots att jag lagt mer resurser på sökmotoroptimering.
Ökad konvertering

Kärnsyftet med sökmotoroptimering är, i de flesta fall, att driva trafik till den egna sajten. Med hjälp av sökordsanalysen kan jag få hjälp att leda rätt trafik och med rätt trafik ökar också konverteringsgraden.

Ökad förståelse
Genom att förstå vad mina kunder söker på kan jag också öka min förståelse för både branschen och för min verksamhet. Detta kan i sin tur leda till att jag upptäcker nya vägar att gå för att nå min målgrupp.

Konkurrensanalys

När man sysslar med sökmotoroptimering ska man inte vara rädd för att inspireras av vad som tidigare gjorts. För att jag ska förstå min egen situation och vad jag behöver göra kan det därför vara ett smart drag att snegla på konkurrenterna. Vad har de som säljer samma produkt/tjänst och som jagar samma målgrupp gjort för att lyckas? Eftersom sökmotoroptimering bygger på såväl den egna sajten som externa länkar så är det dessa två delar av konkurrenternas innehåll jag vill undersöka. Det finns flera effektiva verktyg på marknaden för att göra analys av hur konkurrenter har gått tillväga med sökmotoroptimering. När jag analyserat mina konkurrenter kan jag skapa innehåll och strukturer som inspireras av vad jag sett men som också gör att mitt företag sticker ut i konkurrensbruset.

Domän

När man väljer domän ska man tänka lokalt för att imponera på Google. I Sverige är det domäner med ändelsen .se som lättast når toppresultaten. I andra länder är det motsvarande, till landet anknutna, domäner som fungerar bäst. Med detta sagt ska man inte måla fan på väggen för att man inte lyckats få en bra .se-domän för sin sajt. Andra domän-ändelser kan också nå hög Google-ranking (.nu fungerar bra Sverige).

Analys: Slutord

Analysen är av mycket stor betydelse för alla som arbetar med sökmotoroptimering av sin sida. Vi kan inte nog betona detta. Analysen bestämmer villkoren för de resterande delarna av optimeringsarbetet. Om husgrunden är stabil kan jag sedan i lugn och ro bygga det hus som är min hemsida. Detta gäller för alla företag och organisationer, i alla branscher, som vill synas högt upp i Googles sökresultat. När vi nu går in i de mer praktiska delarna av sökmotoroptimering är det bra att hela tiden ha analysen i bakhuvudet.

Etapp 2: On Site

seo katt

När analysen är gjord och jag har fått en god överblick över sökmotorsspelplanen är det dags för nästa viktiga etapp – Arbetet med den egna hemsidan. On site-arbete handlar om att medvetandegöra sökmotorn om hemsidans och dess undersidors existens och relevans. Google och andra sökmotorer ska lätt kunna hitta sidan och det ska inte råda några tvivel om sidans innehåll. Detta kan åstadkommas genom att arbeta med sidan på två olika sätt:

  1. Jag skapar sidor vars text optimeras utefter ett specifikt sökuttryck. Detta kan alltså innebära att jag, som snickare, har en undersida vars syfte är att optimera på uttrycket ”Köksrenovering Stockholm”.
  2. Jag optimerar sidan rent tekniskt. Sidan ska vara korrekt indexerad och visa för Google att den är skapad på rätt sätt och av ett seriöst företag.

 

I denna etapp kommer vi att fokusera på text och den roll som innehållet på sidan spelar för sökmotoroptimering.

Varför On site?

Utan väl utfört On site-arbete kan man inte lyckas med sin sökmotoroptimering. Den här delen av arbetet är nämligen helt grundläggande för att trafik ska ledas till min hemsida, och för att öka konverteringsgraden. Google gör ständigt uppdateringar i sina algoritmer för att bättre kunna leda sökare till för sökfrasen relevanta sidor. 

Inom sökmotoroptimering är On site-arbete en av de absolut viktigaste komponenterna. Vi påminner om att så mycket som 91,5% av söktrafiken tas av första resultatsidan på Google. Lägg därtill att 32% av trafiken går till företaget som ligger allra högst upp.

On site-arbete i olika steg

I det här avsnittet kommer vi gå igenom hur man går tillväga för att utveckla sin hemsidas relevans. Vi kommer bland annat att gå igenom vikten av en tydlig och passande titel på sidan. Vi kommer också att tala om hur man kan tänka kring meta-beskrivning samt implementering av sökfraser i de texter man skriver.
Val av titel

Titel är det som syns i Googles sökresultat, icke att förväxla med valet av rubrik. Titeln är den korta text som ska beskriva mitt företag och/eller det vi säljer på Google. Om det är någon gång man ska ta fram guldvågen och väga varje ord så är det här. Det är nämligen viktigt att texten är kort och koncis samtidigt som den tydligt berättar vad sökaren kan vänta sig av att klicka på länken. Förutom att titeln indikerar för kunden vad hen kan vänta sig av sidan är detta också mycket relevant ur en Google-synpunkt.

För att alla bitar ska falla på plats i sökmotoptimeringen gäller det att titeln innehåller sökfrasen jag valt. Hur man sedan bör utforma titeln beror helt på en rad olika komponenter, så som: bransch, företag och produkt/tjänst. I exemplet nedan kan vi se att företaget (Tasteline i detta fall) har valt den tydliga titeln ”Pannkakor” – lättlagat grundrecept från Tasteline.com.

Metatitle exempel

Ett alternativt sätt för Tasteline att gå tillväga hade kunnat vara genom en uppmaning (eller call to action): ”Pröva vårt lättlagade grundrecept på pannkakor idag! – Tasteline.com”. Att använda sig av en call to action kan vara ett effektivt sätt att få folk att handla. Denna typ av uppmaningar är därför vanliga inom många branscher. Detta gäller inte minst för hjälporganisationer vars primära marknadsföringsmål är att få människor att skänka pengar:

Metatitel Röda korset

Som vi tidigare har varit inne på så kan en hemsida optimeras från en rad olika sökfraser. Detta gör således att man bör arbeta med olika titlar beroende på vilka tjänster/produkter man vill marknadsföra. Låt oss, ännu en gång, säga att jag driver ett snickeri i Stockholm. Då finns det god anledning att jobba med sökmotoroptimering av sökfrasen ”Snickare Stockholm”. Detta eftersom det är sannolikt att många av mina potentiella kunder söker på uttrycket. Som snickare bör jag också ta hänsyn till att många kan tänkas söka på den specifika byggtjänst de söker. Därför kan det vara en mycket god idé att också optimera andra, mer specifika, uttryck. Det skulle exempelvis kunna vara ”badrumsrenovering”, ”renovering av kök”, ”byte av dörrar och fönster” och mycket mer.

Metabeskrivning

I sökresultaten följs titeln av en kort metabeskrivning. Det som framförallt skiljer titel och metabeskrivning från varandra är att det senare inte i lika hög grad bidrar till ranking rent tekniskt. Ur en kommunikativ synpunkt är denna text däremot mycket viktig. Den syftar nämligen till att ge en kort summering om företaget till sökaren. I exemplet nedan får den som googlat på ”träningskläder dam” en hel del matnyttig information om företaget ICANIWILL: De erbjuder säkra betalningar, öppet köp i 365 dagar, produkter av hög kvalitet och snabb leverans. De poängterar dessutom att de har ”allt” för min träning.

Meta-beskrivning ICANIWILL

Upplägget för metabeskrivningen kan se olika ut, och det finns inga rätta eller fel svar. I exemplet ovan har man valt att beskriva företaget genom ett antal punkter. En annan väg att gå hade kunnat vara att skriva en eller ett par fullständiga meningar, exempelvis: ”Hos ICANIWILL.se får du 365 dagars öppet köp, snabb leverans och säkra betalningar på högkvalitativa träningskläder för dam” eller ”Letar du efter träningskläder för dam med hög kvalitet? ICANIWILL.se erbjuder säkra betalningar, snabba leveranser och 365 dagars öppet köp!”.

För att gynna sökmotoroptimeringen bör alla metabeskrivningar innehålla sökfrasen man bygger utifrån. Notera att beskrivningen i exemplet ovan börjar med sökfrasen ”Träningskläder dam”.

Rubriker
En av de mest fundamentala delarna av sökmotoroptimering är rubriksättning. Om detta görs på rätt sätt kan man räkna med två positiva utfall: 1) Rätt rubriker optimerar sidan och kan göra att den klättrar i sökmotor-ranking. 2) Rubrikerna ökar sidans läsbarhet och fungerar som goda vägvisare genom innehållet för den som besöker sidan. Rubriktaggar syftar alltså både till att underlätta för Google och för din målgrupp.
Rubrikhierarki

För att ytterligare förstå vikten av att sätta passande och optimerande rubriker måste man förstå rubrikhierarki. När man sysslar med sökmotoroptimering av en sida är det bra att bygga innehållet utifrån ett antal olika lager. Sidans huvudrubrik – som ska ha taggen H1 – är viktigast av alla rubriker. Den ska alltid innehålla sökfrasen och ingenting annat. Om syftet med min sökmotoroptimering är att optimera för sökfrasen ”Catering Karlstad” ska detta vara min H1. För att sidan ska falla i god jord med Google är det dessutom viktigt att inte ösa in allt content direkt under huvudrubriken. Därför använder man rubriker av typen H2, H3, H4 och så vidare. Det är bra om fler rubriker än sidans huvudrubrik innehåller sökfrasen, särskilt de rubriker som är högre upp i hierarkin. Tyglarna är däremot lösare än med H1 och sökfrasen kan, i dessa rubriker, blandas med andra ord och fraser.

Följande exempel kan illustrera hur detta kan se ut:

Exempel: ”Måleri Örebro”

I Örebro finns ett antal målerifirmor som alla tävlar om kunderna i staden, och min firma är en av dessa. Nu har jag valt att satsa på sökmotoroptimering av min sida. Målet är att bygga en sida som är innehållsrik och relevant för mina besökare samtidigt som den optimerar på sökfrasen: Måleri Örebro. Innan jag börjar skriva ner själva innehållet vill jag sätta sidans disposition. Vad kan jag säga om mitt måleri, om de tjänster jag levererar och om måleri i allmänhet? Efter övervägande landar jag i följande disposition:

I exemplet ovan når rubrikhierarkin ända ner till rubriker av typen H6. Ur en sökmotoroptimeringssynpunkt är detta mycket bra då det sannolikt kan öka sidans ranking. Sidans olika delar är dessutom relevanta för den som söker efter mer info om mitt företag, mina tjänster och/eller måleri i allmänhet. Nu väntar nästa del av arbetet: Skrivandet av själva texten. Förhoppningsvis kan den nu bestämda rubrikdispositionen hjälpa mig att färdigställa sidan.

Textproduktion

Om tidigare delar av min sökmotoroptimering har skötts korrekt har jag nu gott om underlag för att börja skapa innehåll. Det är dags att kavla upp ärmarna och plocka fram min inneboende copywriter. Nu börjar nämligen det praktiska arbetet på allvar. Textproduktionen är någonting som vissa personer har enklare för än andra. Det är inte ovanligt att uppleva att man kör fast i denna del av arbetet. Här följer därför några tips för den som ska skapa innehåll som del av sin sökmotoroptimering.

Klara, färdiga, börja
Att komma igång med skrivandet upplevs ofta som den svåraste delen av hela textprocessen. Jag ska skriva om ett ämne som jag har rikligt med kunskap inom, men hur sjutton ska jag börja? Ett gott tips till alla som upplever denna typ av text-spärr är att bara börja skriva. Det spelar ingen roll att det jag skriver nu inte låter exakt så som jag i slutändan vill ha det. Jag har gott om tid att gå tillbaka och ändra i texten senare, innan den slutligen publiceras. För att kunna skapa en stor mängd text krävs att man får ett flyt i textproduktionen. Här kan Bara-börja-skriva-metoden vara ett hjälpsamt verktyg!
Målgruppsanpassa
Sökmotoroptimering handlar i mångt och mycket om att göra Google nöjd, men jag får inte glömma de faktiska besökarna på sidan. Min text ska vara uppbyggd och skriven med min målgrupps intressen i fokus. Vad vill de som besöker min hemsida ha ut av min text? Samverkar rubriker med innehållet i respektive textdel? Vilken information bör finnas där, och vilken kan jag hoppa över? För att min text ska tilltala de som läser den bör jag upprepande backa från ord- och meningsnivå och se texten som en helhet. Jag läser igenom det jag skrivit och frågar mig om jag får fram mitt budskap eller om något bör ändras.
Läs på

För att jag ska bli nöjd med min text så kommer det att vara viktigt att jag har god kunskap om ämnet. Att läsa på ordentligt innan textproduktion är en metod som fungerar i alla lägen. Detta alldeles oavsett vilken typ av text det gäller och vilket ämne texten handlar om. Förutom att läsa på om ämnet är det också en god idé att konsumera just texter avsedda för just sökmotoroptimering. Detta för att hämta inspiration om hur man kan tänka gällande såväl textdisposition och meningsuppbyggnader. Särskilt viktigt är det förstås för den som inte har arbetat så mycket med sökmotoroptimering förut.

Pausa

Sökmotoroptimering har många intensiva moment och skrivandet är, för många, en av de mest påfrestande arbetsdelarna. Det är inte ovanligt att man upplever skrivsvackor emellanåt. Ord och stycken flyter ihop i varandra och den röda tråden tappas bort gång på gång. Trots att man kanske arbetar under tidspress så kan det mest effektiva vara att ta en paus i skrivandet i dessa lägen. Min text kan tjäna på att jag backar från den, gör någonting annat en kort stund och sedan dyker ner igen.

Redigera

Att redigera texten är ett av de viktigaste momenten i skrivande för sökmotoroptimering. Författandet av ett första utkast har säkerligen lett till ett antal missar. Vid noga genomläsning och redigering kan jag hitta stavfel, upprepningar och underliga formuleringar i min text. Det är inte ovanligt att jag, då jag läser texten i sin helhet, inser att hela stycken borde tas bort. I redigeringsarbetet är det dags att ”kill your darlings” för textens skull. Följande steg bör gås igenom i all textredigering:

1. Långsam genomläsning

Det är viktigt att börja med en genomläsning av texten. För att inte riskera att missa någonting kan det vara en god idé att både högläsa och läsa igenom texten långsamt. Här är det viktigt att tillåta sig att vara självkritisk mot sin egen text.

2. Meningsfokus

Är meningar i min text korrekta? I steg 2 är det dags för mig att gå ner på meningsnivå i texten. Här undersöks om jag har skrivit fel och om jag kan omformulera mig för att göra texten och/eller meningen tydligare. Målet är förhöjd läsbarhet.

3. Styckesfokus

I det här steget undersöker jag om den enskilda texten jag skrivit är sammanhängande och relevant. Sannolikt hittar jag här meningar som, i sitt sammanhang, kan uppfattas som överflödiga eller upprepande. Det som inte bidrar till texten som helhet bör tas bort!

4. Helikopterperspektivet

När jag gått igenom både enskilda meningar och textens olika stycken är det dags att bilda mig en helhetsuppfattning. Detta gör jag genom att skumma igenom min text och säkerställa att textens olika delar hänger samman. Jag frågar mig om sådant som disposition, rubriksättning eller styckesindelning bör ändras.

5. Be om hjälp

Alla texter mår bra av att ses över av utomstående ögon. Texter för sökmotoroptimering är inga undantag. En viktig och avslutande del av textredigeringen är att be om feedback från någon vars text- och/eller fackkunskap jag litar på.

Sökfrasdensitet

När man sysslar med sökmotoroptimering är sökfrasdensitet, eller sökordsdensitet om det enbart är ett ord, ett uttryck man bör bekanta sig med närmare. Densiteten handlar om hur många gånger den valda sökfrasen förekommer i förhållande till den totala textmängden. Låt oss för enkelhets skull säga att en text är 1000 ord lång. Om jag skriver frasen Köksrenovering totalt 10 gånger i texten så kommer sökfrasdensiteten då att ligga på 1%.

Varför?

Google har en uppgift som är överordnad alla andra: Sökmotorn ska hitta passande hemsidor för det som en given googlare har sökt på. Om en person har googlat på ”Fakta om möss” – ja, då är det de sidor som kan ge mest relevant och omfattande fakta om möss som ska hamna högst upp i sökresultatet. För att hitta dessa sidor söker Google efter texter som verkar handla om just det ämne personen sökt efter. Sökmotorn kan inte fullt ut bilda sig en uppfattning om innehållets relevans till sökfrasen om sökfrasen inte finns med (Google utvecklas dock ständigt inom just detta område). För att underlätta för Google skall den exakta sökfrasen därför finnas med i texten. Låt säga att min sida innehåller olika fenomenala recept på blåbärspaj och jag vill synas i sökresultatet för just ”blåbärspaj”. Då är det dags för mig att: 1) Plocka fram allt jag har att säga om ämnet. 2) Skriva ordet ”blåbärspaj” ett givet antal gånger i texten. I texter om vissa ämnen faller det sig naturligt att blanda in sökfrasen i själva innehållet. I andra texter kan det vara betydligt svårare att få in sökfrasen löpande på ett naturligt sätt. Oavsett vad man skriver om så är det dock helt avgörande att sökfrasdensiteten ligger på en bra nivå.

Val av densitet

Det finns ett vanligt misstag som begås av nybörjare inom sökmotoroptimering. Vissa tror att tätare användning av sökfrasen i innehållet ökar textens möjligheter att nå höga resultat i sökmotorn. Så är inte fallet. Texten om mitt tryckeri i Örnsköldsvik skulle, till att börja med, bli outhärdlig att läsa för mina besökare om den såg ut såhär:

(Välkommen till Örnsköldsviks bästa tryckeri! Peters Tryckeri är ett tryckeri i Örnsköldsvik som erbjuder allt som ett tryckeri i Örnsköldsvik bör erbjuda. På vårt tryckeri i Örnsköldsvik arbetar 10 skickliga medarbetare med lång erfarenhet av att arbeta på tryckeri i Örnsköldsvik…)

Men inte nog med att ingen människa skulle orka läsa texten. Google skulle dessutom börja ana ugglor i mossen. Om jag upprepar min sökfras orimligt många gånger kommer sökmotorn att misstänka att jag öser in den för att höja densiteten. Inom sökmotoroptimering kallas ett sådant misslyckande för överoptimering, och det kan leda till att min sida rankar sämre.

Så vad är en rimlig sökordsdensitet att sikta in sig på? I skrivande stund vill vi säga att en densitet mellan 1% och 4% är att föredra. Ett bra tipps är att titta vilken sökordsdensitet den sida har som Google rankar högst på aktuell sökfras och utgå från det. Webfx bra ett bra verktyg för att testa är sökordsdensiteten.

Interna länkar

Låt oss beskriva vikten av interna länkar inom sökmotoroptimering med hjälp av en idrottsmetafor:

I ett fotbollslag finns olika typer av spelare. Vissa gör mål och ges ofta det mesta av äran och berömmelsen vid vinst. Andra spelare gör jobbet i det tysta och bidrar till segern utan att nödvändigtvis få så mycket uppskattning. Inom sökmotoroptimering är interna länkar den senare typen av spelare. Länkarna verkar i det tysta och är oerhört viktiga för att optimera en hemsida. Detta är det förhållandevis få som känner till och det vill vi ändra på i detta avsnitt!

Vad är interna länkar?

För att koppla samman en sida med en annan på en webbsida används länkar. Det är helt enkelt det som mina besökare använder som infrastruktur för att ta sig runt i mitt innehåll. Faktum är att det inte bara är besökare av kött och blod som använder dessa transportvägar. Även Google och andra sökmotorer manövrerar på min sida genom att använda interna länkar. Låt säga att jag driver målerifirma och ägnar mig åt sökmotoroptimering för att ranka på termen ”Tapetsering Växjö”. Utan internlänk till min ordrika, relevanta och sökfrasdensitets-balanserade text om tapetsering får jag tyvärr mindre ut av den ur optimeringssynpunkt. Detta eftersom besökare inte kan hitta till den sidan och Google anser då att den inte är värd så mycket. Enkelt utryckt kan man säga att ju större andel av alla interlänkar på websidan en sida har desto större vikt tilldelas den av Google.

Varför interna länkar?

Tidigare har vi talat om vikten av relevant, ordrik och balanserad text inom sökmotoroptimering. Syftet är att Google ska se att texten jag optimerat för min sökfras förtjänar en bra position i sökresultaten. Långa texter med god rubrikhierarki och relevant mängd sökfraser kommer att få mer uppmärksamhet av sökmotorn. Interna länkar fungerar på liknande sätt. Om jag ser till att min hemsida har god och rik länkstruktur kommer Google att rikta sina ögon mot den oftare. Genom en välplanerad intern länkstrategi kan jag dessutom styra vilka sidor som jag framförallt vill att Google ska uppmärksamma. Tipps på bra intern länkstruktur är Wikipedia.

Intern länkstrategi

För att jag ska lyckas med min sökmotoroptimering måste jag ägna mig åt intern länkstrategi. Inte nog med att jag bör ha en välplanerad länkstruktur på plats. Jag bör dessutom uppdatera och förbättra mina länkar med jämna mellanrum. Väl utfört länkarbete gör att jag kan visa för Google: 1) Att mina sidor är relevanta för det ämne eller de ämnen jag skriver om, och 2) Hur enskilda sidor hänger samman med varandra och hur hela länkstrukturen på sidan ser ut.

Det finns ingen färdig mall för hur länkstruktur ska se ut eller hur all länkstrategi bör genomföras. Beroende på vad jag skriver om och hur mina mål ser ut finns olika sätt att gå tillväga. Nedan har vi samlat ett antal generella steg som är bra att gå igenom när man genomför internt länkarbete.

Slå fast en övergripande struktur
För att lyckas med mina interna länkar för sökmotoroptimering kan det underlätta att se den egna sidan som en pyramid. Längs upp i toppen finns startsidan. Under denna finns ett antal olika underkategorier. Låt oss säga att jag driver ett snickeri. Toppen av pyramiden optimeras då förslagsvis för ”Snickeri” eller ”Snickare” + Geografi. Underkategorierna kan då handla om exempelvis ”Möbelsnickeri”, ”Renovering”, ”Nybyggnation”, ”Ombyggnation” med mera. I nästa steg kan man tänka sig att man under Renoveringskategorin finner olika de olika renoveringsarbeten jag levererar: ”Köksrenovering”, ”Badrumsrenovering”, ”Takrenovering”, ”Golvrenovering” och allt vad man nu kan tänkas vilja renovera. Jag kommer att ha stor nytta av att tidigt ha tänkt ut hur min pyramid ska se ut senare under sökmotoroptimeringen.
Bestäm vilket innehåll som är viktigast
Google kan inte lista ut vilket av mitt innehåll som är viktigast. Därför måste jag berätta detta för sökmotorn, men först måste jag slå fast det för mig själv. Låt oss återanvända exemplet med snickeriet ovan. På mitt snickeri erbjuder vi ett antal olika tjänster, men vi är särskilt specialiserade på nybyggnationer. Det är också denna förgrening av snickeriyrket vi tjänar mest pengar på. Därför är det även viktigast att optimera när det kommer till sökmotoroptimering. En viktig metod för att optimera min sida för nybyggnation kommer att vara länkar, och gott om dem. Både rikligt med interna länkar och externa länkar bör leda Google till min nybygge-sida. När man sysslar med sökmotoroptimering är det mycket viktigt att leda Google till rätt sidor.
Lägg till navigerande länkar
Vad lyfter jag fram på min startsida? För att ge extra styrka åt en undersida kan en så kallad navigerande länk från startsidan vara guld värd. Google ser nämligen detta som någonting som ger stort värde. Det gäller både för sidan som man länkar internt till men också till hela hemsidan man optimerar. Navigerande länkar är inte bara bra för när man arbetar med sökmotoroptimering. Det är dessutom mycket bra ur en konverteringssynpunkt. Om jag driver ett bageri och en hemsida som jag vet att många besöker för mina prinsesstårtor – ja, då kan det vara en mycket god idé att länka till min sida om prinsesstårtor från startsidan. Gärna högt upp på sidan så att besökarna hittar den snabbt och enkelt.
Lägg till bra utgående länkar

Det är internet-kutym att länka till andra sajter. Om jag exempelvis sysslar med vägarbeten så kan det vara bra att hänvisa till myndighetstexter om den här typen av arbeten. Det höjer min och min sidas trovärdighet att, i detta exempel, skina ljus på Trafikverkets bestämmelser. Inte nog med att det är bra för mina besökare att kunna utöka sin kunskap genom att läsa texter med hög trovärdighet. Det är också mycket klokt sett ur sökmotoroptimeringens ögon. Om Google ser att jag länkar till sidor som står högt i kurs och som är relevanta för mitt ämne kan det påverka min ranking positivt. Om jag däremot länkar till sidor vars trovärdighet är betydligt lägre kan det bli tvärtom. Summa summarum: Inom sökmotoroptimering är det bra att länka till andra sidor. 

Lägg till underlydande sidor

För att göra en sida särskilt stark kan man använda sig av vad vi kallar för underlydande sidor. Dessa är alltså underlydande en sida som man vill göra särskilt stark genom sökmotoroptimering. Vi gör som vi brukar och använder ett exempel för att förklara saken närmare: Låt säga att jag vill driva trafik till min sida Annalisaskök.se/grillguiden.  För att ge min grill-sida extra styrka använder jag mig av underlydande sidor. De sidor jag väljer att skapa skulle kunna handla om: ”Vanliga misstag vid grillning”, ”Så ordnar du en perfekt glödbädd” och ”Så grillar du grönsaker på bästa sätt”. Genom att placera den kompletta grillguiden som överordnad visar jag för Google: 1) Att guiden har högre prioritet än de underliggande sidor. 2) Att min grill-guide är stark och relevant eftersom den har mycket innehåll under sig. 

Exempel på hur det skulle kunna se ut:

Annalisaskök.se/grillguiden/Vanliga-misstag-vid-grillning/

Annalisaskök.se/grillguiden/Sa-ordnar-du-en-perfekt-glodbadd

Annalisaskök.se/grillguiden/Sa-grillar-du-gronsaker-på-basta-satt

On Site: Fällor

Det finns en rad fällor man ska försöka undvika när man arbetar med sökmotoroptimering. Några av dem har vi varit inne på tidigare i texten. Eftersom dessa snedsteg kan vara skillnaden mellan lyckad och misslyckad sökmotoroptimering tillåter vi oss att emfasera dessa. Nedanstående fällor är några av de vanligaste och potentiellt mest optimeringsförstörande man kan fastna i.
Fel sökfras

I början av denna text betonade vi vikten av att göra ett omfattande arbete med sökfrasen innan optimeringsarbetet påbörjas. För att sökmotoroptimeringen ska bli så bra som möjligt krävs en ordentlig sökfrasanalys. Om denna inte görs på rätt sätt riskerar man denna fälla. Nämligen att man väljer och bygger content utifrån fel sökfras redan från början. Trots att jag har nytt och väl optimerat innehåll på mina sidor kan det dröja innan min Google-ranking stiger. Jag vill inte riskera att, efter ett antal månader, sitta med en sida som optimerar på en fras som mina potentiella kunder inte söker på. Att synas för dem är trots allt målet med hela arbetet. Därför är det mycket viktigt att göra en omfattande sökfrasanalys som ett första steg till en optimerad site.

optimal textmängd

Mängden innehåll är ett ämne vi talat om många gånger tidigare i denna text. För att lyckas med sin sökmotoroptimering måste textmängd vara balanserad. Man bör undvika att producera och publicera för lite och för mycket innehåll. Risken med att ha för lite text på sin sida, och dessutom ett litet antal undersidor, är uppenbar. Google kommer inte ägna min sida särskilt stor uppmärksamhet om den brister på detta plan. Man ska däremot inte glömma den motsatta risken. Många som är nybörjare inom sökmotoroptimering gör misstaget att tro att stor textmängd per automatik betyder bra optimering. Så är inte nödvändigtvis fallet. Förutom att jag bör producera och publicera mycket innehåll måste jag också se till att innehållet är relevant. Om jag har publicerat stora textmängder på mina sidor, men texten har låg relevans för ämnet – då kan jag inte räkna med att ges särskilt hög ranking av Google. Med dock, med bra textkvalitet, ju mer text sidan har desto bättre. Även om 15000 ord är bättre än 1000 ord så avtar nyttan runt 2000 ord. Många undersökningar visar att den genomsnittliga textmängd för de sidor som rankas högst har en textmängd på ca 2500 ord vilket därför också kan vara ett bra riktmärke att utgå från. (Anledningen till varför inte 15000-ords sidor är högst enligt grafen nedan är för att det helt enkelt inte finns så många.)

Dupliceringsfällan
Unikt innehåll är en avgörande förutsättning för lyckad sökmotoroptimering. Google känner igen duplicerad/kopierad text och en sida som bygger på det kommer ha svårt att nå höga positioner. Detta gäller både text, rubriker, titlar, metabeskrivningar och andra texter.
Text

De texter som publiceras på min hemsida bör alltid vara producerade exklusivt för just den. Google har koll på alla sajter och uppskattar inte de som ägnar sig åt kopiering. Jag kan förstås hämta inspiration från vad andra skrivit om ett ämne, men att rakt av duplicera är ingen bra idé. Google har bra koll på vilken som publicerade texten först och straffar aktivt webbsidan med plagiat. Om jag ändå av någon anledning vill ha kopierad text så går det att ställa in ”no-index på den specifika URL:en. Det innebär att Google inte indexerar av URL:en och sidan undviker bestraffning.  

När det gäller duplicerat innehåll på egen webbsida, alltså jag använder samma innehåll på flera olika URL:er på webbsidan så är det inte att betrakta som plagiat och är heller inte grund för bestraffning. Problemet här är istället att det blir omöjligt för Google att veta vilken av URL:er som ska visas upp i sökresultatet, vilket av den anledningen försämrar rankingen.

Titel, rubrik och metabeskrivning

Det är inte bara de löpande texterna på webbsidan som bör vara unika. Även rubriker, titlar och metabeskrivningar ska skilja sig från varandra för lyckad sökmotoroptimering. För de allra flesta kommer detta inte vara någon större utmaning eftersom antalet undersidor inte är så stort. För de som förfogar över gigantiska hemsidor, med massor av undersidor, kan det däremot erbjuda en utmaning. Den huvudsakliga anledningen till varför detta är viktigt att tänka på är manövrering. Google såväl som mina besökare ska enkelt kunna manövrera sig runt på sidan och snabbt uppfatta vad som finns var. Det finns en rad bra verktyg som man kan använda sig av för att hålla koll på att man inte råkat duplicera titlar eller metabeskrivningar.

Brist på uppdateringar

För den som aldrig har sysslat med bloggar kan publicering av ett par blogginlägg i månaden låta stressigt. När man sysslar med sökmotoroptimering är detta däremot ett mycket effektivt sätt att flörta med Google. Om jag ser till att regelbundet uppdatera min hemsida visar jag för sökmotorn att det händer grejer – både på min sida och i mitt företag/min organisation. Det handlar inte om att spendera mängder av tid åt att producera ett nyhetsflöde. Det kan räcka med ett par texter i månaden på 100-500 ord om den valda sökfrasen. För att underlätta för arbetet kan det vara en bra idé att sätta upp en plan för publicering. Vad kan jag löpande berätta om mitt företag, min verksamhet och min bransch?

Språk- och grammatikbrister
Det är alltid viktigt att tänka på språket när man arbetar med text, och text för sökmotoroptimering är inget undantag. För att mina texter ska tilltala besökarna på min sida är det viktigt att de är språkligt och grammatiskt korrekta. Detsamma gäller för Google. Om min text lämnar mycket att önska gällande språket känns det igen av sökmotorn. Min bristande språkanvändning riskerar helt enkelt att leda till sämre ranking för min sida.

On Site: Slutord

Arbetet med den egna hemsidan är den mest texttunga etappen inom sökmotoroptimering. Inte nog med att det är här som mest innehåll ska produceras. Innehållet måste vara optimerat både utifrån sökmotorernas spelregler och med hänsyn till besökarnas intressen. Det är under denna del av arbetet med sökmotoroptimering som jag gör min sida relevant, helt enkelt. I Etapp 2: On Site har vi gått igenom hur man kan tänka gällande arbetet med den egna sidan. Sökmotoroptimering utvecklas och förändras ständigt. Därför rekommenderar vi alla som ämnar optimera sin sida och/eller som arbetar med sökmotoroptimering, att hålla koll på de uppdateringar som sker.

Etapp 3: Off Site

Den tredje och sista etappen inom sökmotoroptimering kallas för Off Site (eller ibland ”Off Page”). När optimeringen av hemsidan är genomförd är det dags att kliva utanför den egna domänen. Off Site-arbete handlar om att, genom utomstående sidor/texter, visa att min hemsida är relevant, trovärdig och populär på nätet. Detta kan åstadkommas då andra sidor på internet länkar till (och således rekommenderar) min sida. En stor del av Off Site-arbetet handlar om denna typ av länkarbete. Det är vanligt att länkarna skapas i form av bloggartiklar. Läs mer om detta under rubriken ”Länkar” nedan!

Varför Off Site?

När man arbetar med sökmotoroptimering är det viktigt att ständigt påminna sig själv om en sanning: Sökmotorerna strävar ständigt efter att förbättra sina rankingsystem. Detta för att kunna ge sökaren de bästa och mest relevanta sökresultaten. Algoritmerna uppdateras och förutsättningarna för ranking ändras, ibland med liten påverkan och ibland med större. Vad man däremot kan se är att Off Site konsekvent har spelat en mycket stor roll för lyckad sökmotoroptimering. Google och andra sökmotorer anser, med andra ord, att rekommendationer på nätet väger väldigt tungt. Detta är egentligen inte särskilt förvånande, och för att visa varför kan vi översätta trovärdigheten till rekommendationer i verkliga livet:

Jag går förbi en restaurang som just har öppnat. Marknadsföringen i fönstren och på skylten som står utanför dörren talar sitt tydliga språk, och detsamma gäller på hemsidan: ”Den bästa indiska restaurangen i Stockholm!”, ”Autentisk indisk mat!”, ”En av de mest uppskattade indiska restaurangerna i Stockholmsregionen!”. Så, hur pålitlig är informationen? Jag förstår såklart att de vill vara, och också få mig att tro att de är, den bästa indiska restaurangen i staden. Deras avsikter gör att jag inte riktigt kan lita på påståendena förrän jag själv prövat restaurangen.

Ett annat scenario vore förstås att jag hörde talas om den nya restaurangen och dess fantastiska mat ryktesvägen. någon vars omdöme jag litar på har faktiskt ätit maten och rekommenderar mig att gå dit. Detta väger i regel väldigt tungt och sökmotoroptimering fungerar på liknande sätt.

För Google räcker det inte med att innehållet på min hemsida indikerar att jag vet vad jag pratar om. Det måste finnas utomstående indikationer på att min hemsida och mitt företag förtjänar hög ranking. Länkar från andra sidor på nätet till den hemsida som optimeras har alltid varit en mycket viktig komponent inom sökmotoroptimering. Allting pekar på att det kommer att fortsätta vara så.

Länkar

I det här avsnittet kommer vi att gå in på de mest centrala delarna av Off Site, nämligen arbetet med externa länkar. Vi kommer att tala om varför extern länkstrategi är en så viktig komponent inom all sökmotoroptimering. Vi kommer också att gå in på vad som skiljer bra och dåliga länkar åt och hur man kan undvika kontraproduktiv länkning.
Varför länkning?

Vi har nämnt det tidigare men det tål att upprepas: Det finns ingenting som talar för att externa länkar skulle ha minskad påverkan för sökmotoroptimering i framtiden. Faktum är att allting pekar åt motsatt håll. Det hela handlar om att visa för Google att min hemsida och mitt företag är relevant, pålitligt och uppskattat i sökfraskontexten. Så pass relevant, pålitligt och uppskattat att hemsidan förtjänar en hög ranking i sökresultatet.

Vad är en länk?
Sökmotorer använder länkar på samma sätt som människor gör: För att navigera mellan olika sidor på nätet. I avsnittet om On Site talade vi om interna länkar vars syfte var att navigera mellan undersidor på en hemsida. Externa länkar (också kallade Hyperlänkar) gör detsamma men från en hemsida till en annan. Ju fler starka, pålitliga och väl optimerade länkar som leder till min hemsida desto troligare att Google visar uppskattning i rankingen. Inom sökmotoroptimering brukar man säga att en hyperlänk har två olika syften för sökmotorn: 1) Att leda sökmotorn till nya sidor på nätet. 2) Att fungera som underlag för sökmotorns rankingsystem.
Länkningens fördelar
Ja, vi har förstås redan varit inne på det huvudsakliga syftet med länkning: Jag vill att mitt företag ska ranka högre på de sökfraser som mina potentiella kunder googlar på. Länkar har visat sig vara ett effektivt sätt att, inom sökmotoroptimering, klättra i sökresultaten. Det finns även flera andra, möjligen mindre tydliga, fördelar med att arbeta med externa länkar, som vi ser det. Dessa fördelar kommer vi belysa här!
Relationsbyggande

Vissa länkar väger betydligt tyngre än andra. Det fungerar lite som rekommendationer mellan människor. En person med stor följarskara och hög tillit kring ett visst ämne lyssnas till i större utsträckning än en person som saknar såväl följare som auktoritet. När jag sysslar med sökmotoroptimering av min hemsida är det starka länkar jag ska försöka rikta in mig på. Länkarna som finns på sidor med hög trafik och som har hög status inom just mitt område. Inom de flesta branscher finns bloggar och hemsidor med särskilt stor auktoritet. Plattformar som styrs av Influencers är förstås ett välkänt samtida inslag på internet.

Låt säga att jag säljer kosttillskott inriktat på träning. Mitt mål med sökmotoroptimeringen är att nå ut till människor med hälsosam livsstil som tränar ofta. Om jag lyckas få länkar till min hemsida från välkända och auktoritära träningsinriktade röster på nätet kan jag sannolikt räkna med uppskattning från Google så småningom. Detta är såklart otroligt bra utifrån ett optimeringsperspektiv, men det stoppar inte där! Om mitt varumärke förknippas med hemsidor och bloggar som har stor tillit i branschen har jag nått långt. Detta kan öka chanserna till både fördjupade och ökat antal relationer med företag, influencers och andra kunder.

Olika typer av länkar

I en värld där sökmotoroptimering enbart hängde på kvantitet hade den med flest länkar och mest text nått högst ranking. Så är inte fallet i verkligheten. Kvalitet spelar idag stor roll inom sökmotoroptimering. Detta gäller både själva texten, sökfrasdensiteten och, inte minst, länkarnas kvalitet. Googles rankingsystem tar stor hänsyn till pålitligheten och relevansen hos sidan som länkar vidare. Så har inte alltid varit fallet. För ett antal år sedan var inte dessa kvalitetscheckar i närheten av vad de är nu. Då var det vanligt att de som arbetade med sökmotoroptimering aktivt publicerade på sidor vars enda syfte var att just länka vidare. Efter Googles stora Penguin-uppdatering år 2012 förändrades villkoren för länkar radikalt.

I den här texten kommer vi att gå igenom vad som utgör en bra respektive en dålig länk inom Off Site sökmotoroptimering.

Redaktionell länk

Tidigare i denna text gick vi in på den relationsskapande dimensionen av en väl genomarbetad text. Det är den typ av länk vi kallar för redaktionell som man kan ha turen att få om man knyter rätt kontakter. Det handlar om naturliga länkar till min sida som kommer direkt från andra hemsidor eller bloggar. Kanske har min skönhetsprodukt tilltalat en Influencer som vill dela med sig av sin upplevelse i sin välbesökta kanal. Dessa länkar är på många sätt något av de mest eftersträvansvärda inom sökmotoroptimering.

Efterfrågad länk
Man måste börja någonstans. Om jag har ett nytt varumärke och en ny produkt som jag vill ska nå fler är detta en vanlig metod. Det handlar helt enkelt om att sträcka ut en hand till relevanta företag och/eller bloggare. Det kan väga mycket tungt om ett etablerat namn i branschen länkar till min hemsida. Detta har två positiva följder: 1) Många av sidans läsare blir varse om mitt varumärke. 2) En länk från en stark sida påverkar sannolikt Google starkt, och det kan vara mycket bra för min sökmotoroptimering. Det är vanligt att företag erbjuder bloggare samarbeten så som gratis/prisreducerade produkter och tjänster för att få till en stark länk av denna typ.
Dåliga länkar av olika slag

Extern länkning kan vara en av de starkaste faktorerna inom sökmotoroptimering. Samtidigt är det utan tvekan en av de mest komplicerade. Det finns många fallgropar i den här delen av sökmotoroptimering. Många länkar som, snarare än att gynna hemsidan, gör det rakt motsatta.

Här listar vi ett par av de länkar som bör undvikas:

Foruminlägg

När man arbetar med sökmotoroptimering ska man påminna sig om att Google är experter på att känna igen spam. I diskussionsforum, så som exempelvis Flashback och Familjeliv, är det extremt lätt att skapa länkar genom inlägg i olika trådar. Om dessa länkar skulle vara starka så skulle alla som vill optimera sin hemsida satsa på det. Så är däremot inte fallet. Länkar från de flesta forum ses som svaga, för att inte säga direkt dåliga, i Googles ögon. Det finns dock forum som sökmotorn rankar som mer pålitliga än andra, ska sägas.

Randomiserade länkar

Vi har varit inne på det tidigare. Nybörjare inom sökmotoroptimering tenderar att tänka att ”more is more”. De tänker att ju fler länkar som visar vägen till min sida desto bättre, oavsett kvalitet och vilken sida länkarna kommer från. Vi vill återigen påpeka att detta inte kommer att fungera. Anledningen är Googles alltmer utvecklade algoritmer. När man arbetar med sökmotoroptimering och extern länkning ska man undvika randomiserade länkar. Det handlar om att jag, utan eftertanke, länkar från alla möjliga sidor på nätet. Bloggar, pressrelease-plattformar, i diverse nätverk och annat – inlägg och länkar i kontexter som inte alls relaterar till min bransch och den sökfras jag valt. Det som riskerar att ske är att Google kategoriserar de länkar jag lagt ut som spam, s.k. ”nofollow”. Detta går att se i dessa sidors URL, där just nofollow står. Låt säga att jag har lagt ut 650 ful-länkar och 638 av dem stämplas som icke följvärda av Google. Detta kan vara mycket skadligt för min hemsida och leda till direkt kontraproduktiv sökmotoroptimering.

Kommentarer i bloggar

Ja, detta var möjligen någonting som fungerade inom sökmotoroptimering för 15-20 år sedan. Oavsett vad så är detta en oerhört ineffektiv metod för att nå högre ranking hos Google idag. Kommentarer (och länkar) som skapas i slumpmässigt valda bloggar om slumpmässigt valda ämnen kommer inte att ses med blida ögon. Vi rekommenderar starkt att detta undviks. Återigen vill vi slänga in en brasklapp: Vad man kan, och kanske till och med bör, göra är att posta gedigna kommentarer i bloggar. Om jag sysslar med måleri kan det vara en god sak att jag håller mig uppdaterad och stundtals kommenterar i bloggar och forum om detsamma. Problemet är inte att kommentera. Problemet kommer när kommenterandet sker på ett sätt som för Google blir uppenbar spam.

Automatisk länkning

Det finns en rad olika verktyg som automatiskt kan skapa länkar. Vi rekommenderar att man, då man arbetar med sökmotoroptimering, använder såhär många av dem: NOLL. Det är en föråldrad typ av sökmotoroptimering att tro att man kan lura Googles algoritmer genom automatiskt länkskapande. Det fungerar inte. Det kommer sannolikt inte att leda till att min hemsida rankar högre. Mer sannolikt är att det faktiskt skadar min sidas rykte hos Google, och drabbar min sökmotoroptimering negativt.

Vi har nu gått igenom några av de fällor man kan trilla i när man arbetar med sökmotoroptimering och extern länkning. Det finns fler och det tillkommer ständigt nya då Google uppdaterar sina rankingsalgoritmer. När man arbetar med sökmotoroptimering är det viktigt att hålla sig ständigt uppdaterad och följa rådande villkor.

Länkningskampanj
Som med så mycket inom sökmotoroptimering finns det ingen färdig mall för extern länkning. Beroende på företag, bransch, målgrupp, sökfras, konkurrenter och en rad andra komponenter kan olika tillvägagångssätt vara att föredra. I detta avsnitt går vi igenom några av de, enligt oss, viktigaste delarna då man arbetar med sin länkningskampanj.
Mål

Länkning från externa sidor kan vara oerhört effektivt för sökmotoroptimering. Det är samtidigt en av de optimeringsmoment som kräver mest kunskap och fingertoppkänsla. För att kunna göra ett bra jobb är det viktigt att se länkningen som en av många typer av digital marknadsföring – Och inom digital marknadsföring sätter är det viktigt att sätta upp mål med arbetet. Vi rekommenderar:

  1. Målet med länkningen måste vara långsiktigt. Detta eftersom sökmotoroptimering är ett långsiktigt arbete. Det första vi rekommenderar är att man undviker mål som rör antalet länkar. Som vi nämnt tidigare så är antalet sekundärt om inte kvaliteten finns.
  2. Målet är inte fristående från andra delar av sökmotoroptimering – Tvärtom! Länkningen bör ses som en del av det övergripande arbete med sökmotoroptimeringen som just nu genomförs.
  3. Målet måste vara realistiskt. Ju större konkurrensen om sökfrasen i fråga är desto svårare kommer det bli att, med hjälp av sökmotoroptimering, ranka högre. Detta bör man återkommande påminna sig om genom hela arbetet, inte bara länkningen.
USP (Unique Selling Point)

Varför ska någon länka till min sida framför konkurrenternas? Detta är en viktig fråga att ställa sig när man arbetar med länkning för sökmotoroptimering. Om mitt företag tidigare har lagt ner resurser på PR- och kommunikationsarbete finns säkerligen USP:arna redan i kommunikationsplanen. Om detta inte har gjorts tidigare är det nu dags att sätta igång. Så, jag frågar mig vad mitt företag kan erbjuda som inte mina konkurrenter kan. Hur sticker jag ut? Vad är jag bäst på?

Vi tittar på ett par olika exempel:

Hifi-företaget

Jag driver ett företag som säljer marknadens absolut bästa ljudutrustning. Vi arbetar enbart med de främsta varumärkena i världen, och erbjuder längre garantitider än någon annan. Med andra ord: De som kommer till oss är ute efter det bästa. De räds inte att betala några extra tusenlappar för kvalitet och trygghet.

Hifi-företagets USP:ar är fastslagna: Kvalitet och Trygghet (genom långa garantitider). När jag arbetar med sökmotoroptimering av min sida kommer det vara viktigt att jag träffar rätt målgrupp. I bloggar och forum som fokuserar på marknadens bästa utrustning får jag sannolikt synas inför dessa.

Naprapatmottagningen

Det är dags för min naprapatmottagning att sökmotoroptimera hemsidan. Efter en halv dags brainstorming om PR och sökmotoroptimering kommer teamet fram till att vår främsta USP är vår kunskap. Ingen mottagning i stan har större kunskap eller längre erfarenhet än vi. Detta vill vi ska synas för rätt målgrupp.

Många människor har ont i kroppen. Många av dessa känner tyvärr inte till naprapati och vad en naprapat skulle kunna göra för deras värk. För att få bloggar och andra sidor om muskelvärk att dela just våra länkar krävs högkvalitativa och informativa texter.

Second hand-klädbutiken

Det finns gott om klädbutiker som kör 100% second hand i Sveriges huvudstad. Vad som däremot gör att just min butik sticker ut är vi riktar in oss på bra varumärken till rimliga priser. Eftersom alla de plagg vi säljer håller hög kvalitet i grunden behöver ingen vara orolig för det faktum att de tidigare används av någon annan. Hos oss kan man köpa en snygg FILA-tröja för ungefär hälften så mycket som man hade betalat på Stadium.

Klimatsmart är förstås den USP som skiljer second hand-klädbutiker från andra klädbutiker. Vad som dessutom åtskiljer just min klädbutik från inom second hand är låga priser för riktigt bra kläder. Precis som i tidigare exempel ska jag försöka hitta in i de rum där jag vet att min målgrupp finns. Det finns gott om välbesökta bloggare som fokuserar på återvunna kläder. Kanske är det dessa bloggar som kan hjälpa till att lyfta min hemsida till nya Google-höjder?

Tonalitet

Inom all form av kommunikation spelar tonalitet stor roll för hur man lyckas förmedla sitt budskap. Det är starkt sammankopplat med kommunikationsinsatsens syfte och målgrupp. Externa länkar för sökmotoroptimering är inget undantag. När jag har bestämt mig för innehållet i min länk är det dags att ge länken en röst. Hur ska jag paketera budskapet? Vilken typ av företag/avsändare vill jag uppfattas som i kundens/mottagarens ögon?

Här kan jag exempelvis fundera över om jag vill att mitt företag ska uppfattas som lättsamt eller till och med skämtsamt. Om så: Vill jag att texten ska vara lättsam på ett sätt som inkluderar alla eller använda en vinkel som endast tilltalar en viss målgrupp? Låt säga att jag driver ett klädföretaget X-plore som riktar sig till målgruppen 15 – 25 år. Man kan tänka sig att länkarnas röst bör vara annorlunda än länkar för klädföretaget Wahlströms Herrekipering med målgruppen 45 – 75 år.

Så, hur tar jag reda på vilken tonalitet som passar mitt företag och följaktligen mina externa länkar? Genom att göra en omfattande målgruppsanalys! Om jag ser till att lära känna min målgrupp utan och innan blir det säkerligen enklare att hitta en passande röst för mitt innehåll.

Länktyp

När jag arbetar med min länkkampanj måste jag fundera på vilka länkar jag behöver för bäst resultat av sökmotoroptimeringen. Ska länken i fråga leda direkt till min hemsida? Är det mer lämpligt, givet syftet, att länken når sidor längre ner i hierarkin på sidan? Det skulle exempelvis kunna innebära att länken leder till min produktsida eller tjänstesida, beroende på verksamhet. Sökmotoroptimering i allmänhet och extern länkning i synnerhet handlar ofta om texter optimerade efter sökfraser. Vissa texter och länkar syftar dock till att optimera företagets namn.

Låt säga att jag arbetar med sökmotoroptimering för företaget Adidas – Ett varumärke vars produkter säljs hos mängder av återförsäljare. Man kan tänka sig att vi önskar hamna så högt upp som möjligt i sökresultaten på vårt eget varumärkesnamn. I detta fall kan det vara lämpligt att arbeta med externa länkar som optimerar just företagsnamnet Adidas.

När man funderar över vilken typ av länkar man ska arbeta med ska man komma ihåg att sökmotoroptimering inte är svart eller vitt. Man kan kombinera olika typer av länkar om optimeringssituationen kräver det. Behovet av länkar slås fast redan i analysen, förutsatt att analysen genomförs grundligt. Vi vill därför återigen poängtera vikten av att inte skynda förbi sökmotoroptimeringens första etapp.

Att skapa länkningskontakt
Extern länkning är en mycket viktig (för att inte säga helt avgörande) del av sökmotoroptimering. Vi tycker därför att det är på sin plats att diskutera hur man kan gå tillväga när man skapar kontakt för länkning. Kom ihåg: Hela syftet med sökmotoroptimeringen är att människor ska bli varse om mitt företag och mina produkter/tjänster. Det är därför extra bra om en person med stort inflytande hos min målgrupp (exempelvis en bloggare) inser mitt verksamhets kvaliteter. Det kan ge mycket.
Var personlig

Detta tips begränsas inte till varken länkning eller sökmotoroptimering. Det genomsyrar all form av övertygande kommunikation som man kan syssla med. Då jag tar kontakt med en person eller ett företag i syfte att sprida kännedom om mitt varumärke bör jag försöka vara personlig.

Låt säga att jag driver ett företag som säljer veganska matvaror som inte tidigare funnits på den svenska marknaden. Jag planerar att kontakta Elin – en av de mest namnkunniga matbloggarna som skriver om veganmat och veganism. Min initiala tanke är att hon borde vara intresserad. Företagets USP är ju trots allt uppenbar (unika/nya varor i Sverige) och dessutom har hon många gånger tidigare länkat till nya stjärnor på veganmatshimlen.

Vad jag inte får glömma bort är att Elin sannolikt kontaktas av mängder av företag, kanske dagligen. Inte bara företag inom matindustrin utan stora som små bolag inom allt vad ekologisk handel heter. Betalda samarbeten (som kanske lockar mest) och gratis-samarbeten, som det jag i detta fall ber om. Om jag vill fånga Elins uppmärksamhet i bruset bland andra företag måste min utsträckta hand vara personlig. Jag måste komma ihåg att det är en människa som sitter i andra änden och tar emot mitt mail/min inbjudan/mitt telefonsamtal.

I fallet med matbloggaren Elin är det förstås mycket som står på spel. Här kan ett välsmitt meddelande kan trots allt vara skillnaden mellan bra publicitet och ingen publicitet allt. Det är dock viktigt att, som kommunicerande företag, alltid bära med sig detta tips. Så var personlig och tänk på att vi kommunicerar med människor, inte maskiner!

Kom till sak
Detta tips är inte fristående från ovanstående. Det är däremot så pass viktigt att det förtjänar att stå för sig självt. När jag kontaktar en person eller ett företag för samarbete (betalt eller ej) är det viktigt att kommer till sak. Vad vill jag med min kontakt? Även här är det viktigt att ta i beaktning att personen eller företaget sannolikt kontaktas av många. Det kan handla om sekunder innan uppmärksamheten sinar. Ett tankeexperiment för i dessa kommunikationslägen är att vända på situationen. Vad skulle fånga min uppmärksamhet om jag bytte plats med personen jag kontaktar? Om jag lyckas med att byta perspektiv kan det bli enklare att tänka ut hur mitt meddelande ska disponeras. Vilka USP:ar om företaget och/eller produkterna/tjänsterna är starkast givet mottagarens intressen? Dessa bör sannolikt lyftas fram först.
Betona ”Win-win situation”

Vi var inne på det tidigare. Varför ska personen eller företaget i fråga, som sannolikt får liknande förfrågningar på löpande band, bry sig om mig? Varför länka till just min hemsida? Det är viktigt att jag ger svar på dessa frågor till personen/företaget jag kontaktar tidigt i kommunikation. Återigen gäller detta inte bara för kommunikation angående sökmotoroptimering eller länkning. Det gäller kontakt vid all form av marknadsföringssamarbeten.

För att lista ut vad det är som gör att just mitt företag sticker ut kan jag snegla på tonalitet och USP:ar igen.

Låt säga att jag driver ett företag som säljer garn och tyger. Jag har bestämt mig för att mitt varumärke ska vara nyskapande genom att vara mindre tråkigt än konkurrenternas. Varför? I alla tider har garn/tyg-återförsäljare varit ganska stela, opersonliga och tydligt riktade mot en viss målgrupp. Det har fungerat eftersom ingen har förväntat sig något annat. Här finns det utrymme för förändring, och den förändring ska jag komma med. Inte nog med att mitt företag ska vara banbrytande och en smula kontroversiellt i dess marknadsföring. Jag tar sikte på att popularisera hela sy-, sticknings- och virkningsintresset och nå till helt nya målgrupper och helt nya höjder. Det ska bli lite som när Netflix-serien The Queen’s Gambit gjorde Schack populärt hos den breda massan. Det är högt uppsatta mål, men det ska man också tillåta sig att ha.

Varför är detta en bra affärsidé?

Anledning 1
De allra flesta har ännu inte insett charmen i att sy och sticka egna kläder och prylar. Jag är övertygad om att mitt varumärke kan bidra till att intresset väcks hos fler. Sökmotoroptimeringen ska hjälpa mig att nå ut till mina framtida kunder.

Anledning 2
Vi lever i en tid av klimatförändringar och en ständigt ökande medvetenhet kring klimatkrisen och dess följder. Allt fler människor väljer att köpa närodlat, ekologiskt och återvunnet. Allt fler väljer också att sy och sticka sina egna kläder. Det är här som mitt varumärkes starkaste USP kommer in. Mitt varumärke arbetar nämligen till största del med återvunna textilier och ekologiska material. Denna USP är det som jag kommer att bygga hela vår marknadsföring och sökmotoroptimering utifrån.

Så, som vi vet vid det här laget behövs starka länkar för att lyckas med sökmotoroptimeringen. Dessa länkar kan vi få till genom att kontakta rätt bloggare och/eller företag. Som tur är så finns det gott om aktörer på nätet som mer än gärna skiner ljus på spännande och klimatsmarta initiativ idag. Jag måste bara lyckas betona varför just mitt varumärke och mina produkter sticker ut. Om jag lyckas förmedla min övertygelse om att detta kommer att revolutionera marknaden – och att bloggaren/företaget därför får chans att ta rygg på oss innan någon annan hinner föra – ja, då har jag lyckats. En länk från denna starka röst kommer sannolikt att gynna min sökmotoroptimering ordentligt. När ordet om varumärket sedan sprider sig och intresset för egenproducerade kläder i allmänhet fortsätter att öka kommer, som man brukar säga, resten att vara historia!

Annat Off Site-arbete

Det är ingen hemlighet att det allra mesta inom Off Site-sökmotoroptimering handlar om länkning. Det är utan tvekan det jobb som optimerar ägnar mest tid och pengar åt, men det är inte allt. Faktum är att alla insatser som syftar till att optimera min hemsida från en annan plattform räknas in under Off Site-paraplyet. Marknadsföring i sociala medier är ett exempel på Off Site som inte nödvändigtvis handlar om länkning. Detsamma gäller för när jag tar kontakt med en inom min bransch känd bloggare. Visserligen kan ett syfte vara att få hen att länka till min sida, och på så vis stärka min sökmotoroptimering. En lika viktig anledning kan vara att bloggarens tio- eller hundratusentals följare ska bli varse om att mitt varumärke existerar.

Kapitel 4: Sökmotoroptimering – Vit och svart hatt

Inom sökmotoroptimering talar man ofta om positiv och negativ optimering. Om strategier och insatser som ökar en hemsidas Google-ranking, och om metoder som gör det rakt motsatta. Man ska komma ihåg att sökmotoroptimering är invecklat. Det är ofta svårt att på förhand säga vad som kommer att fungera och vad som inte kommer att fungera. Sökmotorerna är hemlighetsfulla, avancerade och uppdateras ständigt, vilket vi talade om i Kapitel 2. Vad man däremot kan göra är att skilja på etisk/oetisk och hållbar/ohållbar sökmotoroptimering. Detta ska vi titta närmare på nu.

Vit hatt

Det som inom sökmotoroptimering kallas för ”vit hatt”-strategi är ett paraplybegrepp för förhållandevis säkra metoder för optimering av hemsidan. Det handlar om många tekniker och insatser som vi tidigare varit inne på, bland andra:

Välformulerat, relevant och textrikt innehåll

Jag har skapat text och annat innehåll för hemsidan som korresponderar med den sökfras jag optimerar utifrån. Google och andra sökmotorer kommer se att jag driver ett pålitligt företag och en relevant hemsida. Förhoppningsvis kan detta leda till att jag klättrar i sökresultaten.

En engagerad kundbas

När jag, med hjälp av sökmotoroptimering och annan marknadsföring, nått ut till min målgrupp kommer det svårare arbetet: Att hålla målgruppen engagerad och se till att människor ständigt interagerar med min hemsida. Här spelar varumärkesbyggande en oerhört stor roll. I värsta fall blir mitt företag bara ett i mängden. I bästa fall kan mitt varumärke och mina produkter/tjänster bli en del av människors identitet och leta till ett typ av community bland mina kunder.

Rätt kontakter

Här är vi tillbaka vid den externa länkningen. För att lyckas med sökmotoroptimering av min hemsida kan det vara extremt effektivt om jag synliggörs för rätt personer och företag. Kontakt med bloggare vars målgrupp speglar de människor jag vill nå ut till är en vanlig vit hatt-strategi.

Om jag ägnar mig åt sökmotoroptimering av vit hatt-typen behöver jag sannolikt inte oroa mig för att straffas av Google. Jag följer riktlinjer vad gäller sökmotorer och deras algoritmer till punkt och pricka. Detta uppskattas och belönas ofta i form av hög ranking.

Svart hatt

Googles algoritmer är avancerade men inte ofelbara. Eftersom sökmotoroptimering är en så viktig del i företags verksamhet finns det gott om experter som räknar ut den påverkan som Googles uppdateringar har för rankingen i sökmotorn. Vissa som arbetar med sökmotoroptimering utnyttjar denna kunskap för att ”lura” sökmotorn. Denna typ av taktiker och insatser brukar kallas för svart hatt-strategi. Sådana strategier kan exempelvis vara:

Gömd text

Mycket av svart hatt-strategier handlar om att inte vara transparent när det gäller innehåll. Detta är ett gott exempel. Vissa företag väljer att placera gömd text på den egna hemsidan. Texten kommer inte att läsas av besökarna och därför har den inga krav på att vara sammanhängande eller relevant. Det enda som fokuseras på är att texten innehåller sökfrasen många gånger. Vissa arbetar också med sökmotoroptimering genom gömda länkar på liknande sätt.

Olika innehåll för sökmotor och besökare på sidan

Detta hänger samman med punkten ovan och handlar återigen om icke-transparens. Vissa väljer att visa olika innehåll för besökare och för sökmotorn. Detta för att företagen tror att de stora textmängder som produceras enbart för Google inte behöver hålla särskilt bra kvalitet vad gäller innehåll.

Kopierat innehåll

En av de vanligaste misstagen som begås inom sökmotoroptimering är kopiering av texter. Inte nog med att det är oetiskt att stjäla texter från konkurrenter. Förr eller senare kommer Google att se att texten är identisk med andra sidor på nätet. Det kommer att drabba hemsidan och sökmotoroptimeringen negativt. Det är förstås viktigt att kunna hämta inspiration för sin text hos andra företag, men plagiat är alltid en dålig idé på nätet.

Vit eller svart hatt?

Precis som inom de flesta områden så är inte sökmotoroptimering helt svart eller vitt. Det råder inga tvivel om att svart hatt-strategier kan ge goda resultat. Många gånger fungerar det för att ge en hemsida högre ranking i Google, kanske till och med snabbare än vit hatt-strategier. Problemet är bara att resultaten inte består. Det allra största problemet är dock att om Google anser att jag försöker manipulera systemet kommer domänen bli straffad vilket ger förödande konsekvenser för rankingen.

Sökmotoroptimering är ett maraton, inte ett sprintlopp. För att optimeringen av min hemsida ska vara hållbart och ge ett bestående resultat bör jag arbeta med metoder som följer sökmotoroptimeringskonstens alla regler.

Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig för en gratis SEO-analys.