MARKETING AUTOMATION

Marknadsföring handlar på många sätt om konvertering. Besökare blir till leads då din kommunikation är unik och tilltalar rätt publik vid rätt tillfälle. För att lyckas med marknadsföring år 2019 är det helt nödvändigt att omfamna förändringar i det teknologiska landskapet. Automatisering är framtiden för de flesta företag, inom de flesta branscher, i den samtida digitala eran. För oss som sysslar med digital marknadsföring heter denna automatiserade framtid Marketing Automation.

Funderingar kring Marketing Automation?

Vad är Marketing Automation?

Ju mer koll man har på sina kunder, desto bättre. Man kan säga att Marketing Automation handlar om att ge företag maximerad koll på sina besökare och potentiella kunder. Själva automatiseringslösningen är en typ av onlinebaserad mjukvara som kartlägger kundbeteenden och syftar till att underlätta för företaget att sälja sina varor eller tjänster till besökarna. Marketing Automation optimerar företagets effektivitet och hjälper till att skapa innehåller som tilltalar just den specifika målgruppen, och på så sätt genererar ökad konverteringsfrekvens.

Det finns många viktiga delar att ta hänsyn till i kundens köpprocess, men det råder inga tvivel om att en optimal automatiseringslösning kan underlätta enormt. Marketing Automation kopplar bland annat samman företagets egna system med marknadsföring som sker via e-post och externa webbplattformar. Genom att skapa ett nät av data från olika källor kan man som företag sedan följa hela kundprocessen från nära håll. På så vis blir det lättare att känna igen olika köpsignaler och nå ut till kunderna snabbare och på ett mer mottagaranpassat sätt.

Lyckad digital marknadsföring handlar om att attrahera besökare. Marketing Automation syftar till att bygga relationer och locka nya intressenter till företaget, bland annat genom att bygga rätt content med passande grafisk profil. När man, genom automatiseringsverktyget, lyckats lokalisera var kunderna finns och hur man på bästa sätt kan nå fram till dem gäller det att börja driva trafik mot sin egen hemsida. Detta görs med hjälp av andra viktiga tjänster och verktyg som exempelvis sökmotoroptimering och SEM (Search Engine Marketing). Genom att nå rätt kunder, på rätt vis och vid rätt tidpunkt kan man bygga upp ett förtroende och en trovärdighet hos målgruppen som är ovärderlig. Ditt varumärke blir ett bekant namn på din målgrupps läppar, och det är det bästa som du kan uppnå för att öka din vinst.

Hur arbetar Biz Media med Marketing Automation?

På Biz Media ser vi många stora fördelar med att, som företag, arbeta med Marketing Automation. Det är, till att börja med, ett utmärkt sätt att marknadsföra sitt varumärke och positionera sig på marknaden. Genom att sticka ut i bruset bland andra uppmärksammas man och kan driva mer trafik till de egna kanalerna. Den alldeles uppenbara fördelen är förstås att det gör det många gånger enklare att lokalisera och nå ut till rätt intressenter. Kostnadseffektivt och med god precision! Med automatiseringsverktygen som vi använder oss av hjälper vi våra kunder att kartlägga sina kunder. Det gör att det blir lättare att, som avsändare, rikta sin kommunikation så att kontakten med potentiella kunder sker vid rätt tillfälle.

Alla företag som sysslar med Marketing Automation beskriver verktyget på olika sätt. Många brukar förklara arbetet som en process i tre olika steg. Från det första visade intresset från en besökare till att hen blir till en högst potentiell kund. Så gör även vi på Biz Media.

1. Implementering

I den första av de tre faserna installeras mjukvaran som utgör automatiseringssystemet i hemsidans källkod. När den väl är på plats kommer vi att kunna följa besöken på hemsidan med exakt precision. Om besökaren lämnar några uppgifter på sajten, exempelvis om hen uppger sin mailadress för att ta del av erbjudanden och/eller nyhetsutskick, kommer hens aktiviteter på hemsidan att registreras. På så vis kan man klart och tydligt se vilka av företagets varor eller tjänster som den specifika personen visat intresse för, och rikta kommunikationen därefter i framtiden. I den första fasen handlar det helt enkelt om att inhämta så mycket information om besökaren som det bara går. Detta för att underlätta för nästa steg i processen.

2. Bearbetning

När första steget är gjort har vi fått information både om kundens kontaktuppgifter och om hens intressen och syften med besöket på vår hemsida. Nu är det dags för oss att ta till vara på och underhålla den nyuppkomna relationen. Detta gör vi på bästa sätt genom att höra av oss till besökaren med hjälp av någon form av content. Här är det både viktigt att nå ut till personen, genom att sända material till en kanal där hen med säkerhet får den. Men också viktigt att nå in till personen, genom att presentera relevant information på ett mottagaranpassat sätt. Det kommer att vara extremt viktigt att materialet som sänds ut inte känns som ett massutskick, utan att personen verkligen ska känna sig utvald. Vanligt är att rikta bland annat nyhetsbrev och/eller inbjudningar till eventuella evenemang till personen, beroende på vilket företag och vilken bransch vi jobbar med. Det viktigaste är, hur som helst, att det content som skickas ut hänger starkt ihop med vad besökaren visat intresse för inledningsvis.

3. Utvärdering

Tredje och sista fasen går ut på att utvärdera hur respektive besökare har responderat på, och interagerat med, våra utskick. Varje interaktion leder till poäng för besökaren. De antal poäng som den specifika personen hamnar på påverkar huruvida hen kommer uppfattas som lead: kall, ljummen eller varm. Det automatiska poängsystemet avgör sedan för företaget vilka potentiella kunder som är mest lönsamma att försöka nå för exempelvis säljare eller för ytterligare utskick.

Automatiserad digital marknadsföring är ett extremt lätt, lönsamt och säkert sätt att avgöra i vilken del av kundprocessen som en specifik kund befinner sig. På Biz Media är vi grymt glada över att kunna erbjuda våra kunder tjänster inom Marketing Automation.

Om du och ditt företag vill kunna nå kunder enklare och med bättre precision – Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om vad vi kan göra för er!

Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig för en gratis SEO-analys.

Kontakta oss

Kontakta oss

Eller fyll i vårt kontaktformulär