On Site-SEO – Vad man ska akta sig för

Marknadsföring på internet är fullt av fällor som man kan fastna i, och sökmotoroptimering är inget undantag. Med rätt insatser och rätt tillvägagångssätt – företrädesvis utfört av en professionell SEO-byrå – kan relativt små medel ge stora resultat. Tvärtom kan dåligt utförd SEO kosta både tid och pengar och inte generera någonting av det man från början hade önskat.

I den här texten kommer vi att presentera några av de vanligaste misstagen som begås inom sökmotoroptimering och ge svar på hur de kan undvikas!

Val av fel sökfras

Ja, detta är utan tvekan en av de största missarna som nybörjare inom SEO begår. Man väljer helt enkelt ett sökord eller en sökfras som inte matchar var de potentiella kunderna söker på i sökmotorerna.

För vissa företag i vissa branscher är valet av ord väldigt straightforward. Det kan exempelvis handla om att man säljer markiser i Gävle. Således bör sökfrasen företaget optimerar spegla just detta: Markiser Gävle. Om man däremot sysslar med någonting mer abstrakt – kanske en IT- eller AI-lösning som är så pass ny på marknaden att den inte kan placeras i någon tydlig kategori ännu – kan valprocessen vara krångligare.

För att lyckas: Se till att göra en gedigen analys av målgruppen och vilka fraser de söker på. Det finns flera smarta verktyg med vilka man kan genomföra en omfattande sökordsanalys och när du tar hjälp av en professionell byrå som Biz Media ser vi till att göra allting utefter konstens alla regler.

För mycket eller för lite text

Inom SEO är lagom ett väldigt användbart uttryck. För att lyckas med sökmotoroptimering är det av största vikt att man, som optimerande företag, strävar efter och når en ”lagom” mängd text. Det innebär, ordets vana trogen, att texten varken är för lång eller för kort. Det innebär att textmängden är sådan att den inte riskerar att göra Googles algoritmer misstänkta, och därmed riskera att bli klassad som spam.

Vi kan väl börja med det allra mest uppenbara: Om en sida innehåller för lite text om det sökta uttrycket kommer den sannolikt att nedprioriteras och rankas sämre än konkurrerande sidor med rikligare text. Kvantitet är inte allt inom SEO, men det är ändå en helt central komponent. Detta ska verkligen poängteras.

Vi vänder på myntet och tittar på vad som kan ske om man gör det motsatta; det vill säga producerar och publicerar alldeles för mycket text. Detta är också ett scenario som bör undvikas. Här finns två överhängande risker:

1)    Om jag publicerar stora mängder text på en och samma gång – kanske genom att öka mitt textinnehåll med flera hundra procent – så riskerar jag att trigga sökmotoralgoritmernas spam-varningssystem. Det är i deras ögon inte naturligt att en hemsida ökar så mycket utan att på något sätt försöka fuska, exempelvis med rankningen.

2)    Om jag publicerar text som inte håller lämplig sökordsdensitet (ca 1-3%) så riskerar texten att klassas som irrelevant givet sökuttrycket (mindre än 1%) eller som spam (mer än 3%). Återigen: Lagom är bäst!

Kopierad text

Nog för att det kan vara svårt att producera unik text för ett ämne som många redan skrivit om tidigare. Detta gör det inte mindre viktigt att åstadkomma just det.

När man arbetar med SEO är det viktigt att inte använda kopierad text. Det gäller för alla sökuttryck och såväl för text som ligger på egna sidor/undersidor och konkurrenters sidor. Bortsett från det faktum att det kan anses som omoraliskt att återanvända andra företags/personers text så är det dessutom ett dåligt drag för den som vill sökmotoroptimera. Googles algoritmer är idag så pass avancerade att de enkelt kan se när text har återanvänts. Med andra ord: Alla texter som publiceras i sökmotoroptimerande syfte ska vara unika för den sida de publiceras på.

Vårt tips till den som ska skriva SEO-anpassad hemsidetext är att hämta inspiration från ett antal professionella texter om ämnet/sökfrasen man vill optimera utifrån. Utifrån dessa texter kan man sedan bygga sin egen struktur och sin egen text.

Topp 4

Populära nyheter

Kontakta oss

Kontakta oss

Eller fyll i vårt kontaktformulär