SEO – Länkar av varierande kvalitet

Hur var det nu igen; Är det alltid det företag som producerar och publicerar störst mängd text om ett ämne som når högst sökresultat? Nej, så är inte fallet och vikten av att poängtera detta faktum upphör aldrig att vara en av de viktigaste poängerna inom sökmotoroptimering.

Förutom kvantitet, som förvisso också är en viktig aspekt av SEO, så är kvaliteten på såväl text som externa länkar avgörande för framgången. När Googles algoritmer sonderar internetterrängen tittar de noga på hur pålitliga och relevanta hemsidor är. Framgången för ett företag till vilkas produkt ett hundratal sidor externa länkar till beror till stor del på just dessa länkar. Hur hög trovärdighet på nätet har de? Om samtliga har svag trovärdighet och relevans givet ämnet spelar antalet mindre roll. Om däremot ett färre antal sidor som rankats högt av sökmotorernas algoritmer hänvisar till ett och samma företag eller en och samma produkt så ser det tvärtom väldigt ljust ut.

I SEO-kretsar pratas det ofta om hur internet är under ständig omvandling och att villkoren för sökmotoroptimering ändras i takt med att sökmotorerna uppdaterar sig själva. Detta är aldrig så sant som när man talar om vikten av externa länkar. Betydelsen av dem har ökat sedan många år, och för varje uppdatering tycks Google cementera denna vikt ytterligare.

Med risk för att hårdra externa länkars roll inom SEO kan man säga att det finns bra och dåliga länkar. Vi ska förklara detta närmare.

”Redaktionell länk” är en fras som klingar som musik i öronen på en sökmotoroptimerare. Denna typ av länkar är oerhört bra ur en SEO-synpunkt och därför eftersträvansvärda för alla företag som vill synas högt i sökresultaten. Starka redaktionella länkar är oerhört effektiva när det gäller att påverka Googles algoritmer. Det kan exempelvis handla om en populär blogg som, i ett inlägg, refererar till mitt företag och/eller min produkt i positiva ordalag.

I de fall då man, som företag, saknar redaktionella länkar som hänvisar till ens sida – kanske för att företaget är nytt och/eller för att produkten man vill marknadsföra är nyproducerad – är det oerhört viktigt att komma igång snabbt. I dessa situationer kan det vara läge att kontakta företag och personer med starka plattformar som kan kopplas ihop med den egna verksamheten och/eller produkten. Detta för att få vederbörande att kanske skriva en rad om företaget, produkten eller tjänsten. Man tager vad man haver inom SEO, och haver man inget än så får man se till att skaffa sig det. Svårare än så är det inte!

Det finns också externa länkar som är av mindre betydelse, eller som till och med kan vara kontraproduktiva för sökmotoroptimering. Fallgropar finns och dessa bör i största möjliga mån undvikas. En sådan fallgrop är inlägg som publiceras i diverse diskussionsforum och som länkar till hemsidan. Google och deras algoritmer är väl medvetna om vad plattformar som Flashback eller Familjeliv är för någonting. De vet att vem som helst kan skriva vad som helst i dessa forum, och denna förutsättning gör omnämnanden om företag opålitliga. Man kan idag föra samma resonemang om länkning i form av kommentarer till blogginlägg. Dessa väger oerhört lätt när det kommer till SEO och därför bör man undvika dem överhuvudtaget.

Topp 4

Populära nyheter

Kontakta oss

Kontakta oss

Eller fyll i vårt kontaktformulär