Några ord om algoritmernas evolution

Artificiell intelligens påverkar och förändrar många delar av samhället, och vi har i skrivande stund – november 2023 – bara sett början på vad vi har att vänta. En av de många områden som påverkats, och som ständigt påverkas, av AI-utvecklingen är sökmotorerna. Googles algoritmer blir allt smartare i takt med att AI-tekniken blir mer avancerad.

Den senaste i raden av uppdateringar av Googles algoritmer är en intressant sådan. Uppdateringen, som kallas för BERT, syftar till att göra så att Google blir bättre på att förstå språk än vad människor är. Det kanske låter abstrakt, särskilt för någon som inte är bevandrad inom sökmotoroptimering, men det finns ett övergripande syfte med just den här AI-förbättringen: Den syftar till att göra det svårare att fuska med sökord och innehåll. Vi ska förklara varför just detta är viktigt för Google.

En av de största utmaningarna för sökmotorer är, och har alltid varit, att människor skriver långa, osammanhängande och ibland också rent felaktiga texter i vilka de applicerar det valda sökordet så många gånger att de uppnår god sökordsdensitet. Tidigare, om detta gjordes på rätt sätt, kunde företag klättra i resultaten trots att de bara hade publicerat en dålig text pyntad med sökord. Det fanns inga, eller åtminstone begränsade, sätt för Google att avslöja det som de ansåg vara SEO-fusk.

Så, vad den nya uppdateringen gör är alltså att bidra till att algoritmerna blir mer medvetna om vad som är bra och vad som är ”dåligt” innehåll i sammanhanget. AI:n tittar på texter och bedömer dem utifrån en måttstock som Google kallar för EAT – Expertise, Authority and Trust – med vilken de mäter precis vad de låter: De säkerställer att texterna, och företagen bakom dem, vet vad de snackar om. De undersöker texters trovärdighet och relevans i sammanhanget.

EAT-modellen är oerhört viktig att ha i åtanke för alla som arbetar med SEO. Givet hur uppdateringarna av Googles algoritmer har sett ut hittills så lär inte detta heller ändras. Snarare tvärtom. Allteftersom AI utvecklas och sökmotorerna blir mer avancerade kommer relevansen och trovärdigheten i texter att vara avgörande faktorer för vilka som hamnar högt upp i sökresultaten respektive vilka som hamnar i Googles ”Dog House”. Som vi sagt många gånger förr och lär säga många gånger till: Att nå hög ranking i sökmotorerna är, för väldigt många företag, skillnaden mellan storvinst och nära förestående förlust.

Vårt tips för SEO-framgång under nästkommande år är att satsa på produktion av högkvalitativt content som ligger i linje med BERT-uppdateringen!

Topp 4

Populära nyheter

Kontakta oss

Kontakta oss

Eller fyll i vårt kontaktformulär