Mobile First

Det har knappast undgått någon att mobiltelefoner utgör en allt större del av människors vardag. Förändringen har skett successivt under de senaste decennierna och förstås accelererat särskilt mycket då smartphonen slog ner som en bomb i våra medvetanden. Alla verksamheter som verkar på internet tvingas förhålla sig till denna verklighet och sökmotorerna är på inget sätt några undantag.

2018 genomförde Google en uppdatering som syftade till att ytterligare stärka företagets relevans för mobilgooglande. Uppdateringen kallades på Mobile First. I korta och något förenklade ordalag kan man säga att Mobile First är en åtgärd som syftar till att höja mobilgooglandets relevans. Tidigare såg nämligen sökresultaten från smartphones respektive resultaten från dator ofta olika ut. I samband med att Google började ranka googlingar från smartphones högre speglar, sedan uppdateringens införande, att resultaten är detsamma.

Jämför gärna själv om du har tillgång till både smartphone och dator!

Mobile First och SEO

De flesta kände till mobiltelefonens framfart och datorernas stagnerande betydelse även innan Mobile First-uppdateringen såg dagens ljus. Uppdateringen var dock bidragande till att företag och organisationer inom alla branscher fick eld i baken när det gällde att erbjuda optimerade sidor både för datoranvändare och mobilanvändare. Innan uppdateringen 2018 var det nämligen väldigt vanligt att man arbetade med SEO av desktop-hemsidan men mer eller mindre struntade i mobilsidan. Det var vanligt att företag hade en webbplats för mobil och en för dator – något som, utifrån dagens villkor och förutsättningar, vore dumdristigt.

Rekommenderade åtgärder

Webbplatsen måste anpassas efter smartphones. Det är den viktigaste åtgärden för de som inte arbetat aktivt för detta än, både ur ett SEO-perspektiv och för användarvänligheten. För att din sida ska uppskattas av både besökare och av Google ska den vara responsiv, snabb, grafiskt tilltalande och – inte minst – erbjuda väl presenterat och motagaranpassat innehåll som matchar det besökaren av sidan söker.

Topp 4

Populära nyheter

Kontakta oss

Kontakta oss

Eller fyll i vårt kontaktformulär