Lite om sökord

I någon mening kan man säga att sökmotoroptimering handlar nästan uteslutande om sökord. Därför finns det god anledning att fokusera lite extra på dessa.

Låt oss börja med att titta på vad sökorden är för någonting. För att svara på det kan vi använda oss av två olika beskrivningar. För det första så kan sökord ses som; det som mitt företag erbjuder kunderna. Det kan exempelvis handla om att vi erbjuder VVS-service i Helsingborg. Detta är således vad vi vill marknadsföra på vår hemsida. Vi vill inte locka personer som letar efter snickare. Inte heller vill vi locka människor som letar VVS-service i Stockholmsområdet. Nej, vi utgår från vår jurisdiktion och vi fokuserar på de tjänster vi kan. Detta knyter an till den andra aspekten av vad sökord är. 

Sökord är, i grund och botten, det som mina potentiella kunder söker på. För att återvända exemplet ovan så skulle jag och min VVS-firma tjäna på att sätta oss in i exakt vad personer som söker våra typer av tjänster googlar på. Söker folk på uttrycket ”VVS Helsingborg”? Eller googlar de kanske snarare på uttryck som ”stopp i avlopp hjälp” eller kanske ”byta ut toalett”? Ju bättre vi känner till vad våra kunder söker efter desto större är sannolikheten att vi når fram till dem. En gedigen sökordsanalys är nyckeln till denna framgång.

Nästa fråga blir således naturligt: Vad är en sökordsanalys? Eftersom ordet avslöjar betydelsen kan vi istället svara på hur en analys av sökord går till. När man arbetar med SEO gäller samma villkor och förutsättningar som med de flesta typer av marknadsföring: Man måste, som företag, ”lära känna” de personer man vill nå. När man genomför en sökordsanalys tittar man på sökvolymer som talar om vad de potentiella kunderna faktiskt söker på. Söker de på ”VVS service” eller ”Stopp i avloppet”, eller kanske lika mycket på båda två? Vilket eller vilka sökord är bäst att satsa på för mitt syfte? Det finns ett antal olika verktyg med vilka man kan genomföra analys av sökord, däribland Semrush och Google Ads.

När man står inför sökmotoroptimering är det viktigt att aldrig glömma sökordens centrala roll. Det är en del av att känna till sin publik, sina mottagare, sina potentiella kunder. När du vänder dig till en professionell SEO-byrå, så som Biz Media, så sköts sökordsanalysen av några som arbetat med optimering i många år. Valet av sökord sker sedan i samråd med dig som kund, och mot bakgrund av den sökordsanalys som genomförts.

Kontakta oss gärna för att boka in ett kostnadsfritt möte om din SEO!

08 19 19 39

[email protected]

Topp 4

Populära nyheter

Kontakta oss

Kontakta oss

Eller fyll i vårt kontaktformulär