Nytt år, nya SEO-möjligheter

Man kan inte nog påpeka den snabba utvecklingstakt som vi ser inom all typ av digital marknadsföring idag. Företag såväl som marknadsförare bör prioritera att hänga med i svängarna. Detta för att kunna vara vinnare i det föränderliga medielandskapet, snarare än att riskera att hamna bakom konkurrenter och försvinna i bransch-bruset.

För de som följt utvecklingen under det senaste decenniet kommer det säkerligen inte som en chock att höra att SEO – sökmotoroptimering – är en av de områden som utvecklas allra mest. Sökmotorerna, med Google i den absoluta toppen, arbetar ständigt med sina algoritmer för att ge den sökande ett så relevant sökresultat som möjligt. För att hålla sig högt i resultaten måste man hålla sig uppdaterad på dessa förändringar, och arbeta med sin hemsida och sitt interna såväl som externa innehåll därefter. Många företag och organisationer vänder sig till professionella SEO-byråer som Biz Media för att få hjälp med just detta.

I denna text belyser vi några SEO-trender som tycks bli starka under 2024, och förmodligen längre än så. Vi hoppas att de ska ge klarhet för den som kliar sig i huvudet gällande morgondagens sökmotoroptimering.

1)    Teknisk optimering

Att se till att ha en välplanerad och tekniskt välutformad hemsida är knappast ett nytt knep i SEO-handboken. Det ska verkligen sägas. Vad man däremot kan konstatera är att detta är av stor och till och med växande betydelse i takt med att sökmotorerna utvecklas. För att lyckas med sökmotoroptimeringen är det viktigt att arbeta med strukturerade data. Dessa data hjälper sökmotoralgoritmerna att förstå sidans relevans och, i förlängningen, att indexera sidan på rätt sätt.

För att den tekniska optimeringen ska genomföras på bästa sätt är det viktigt att låta en professionell webbutvecklare – gärna med bakgrund inom SEO – titta på sidan.

2)    Analys, analys och ännu mer analys

Detta är ett ord som SEO-experter babblar om i tid och otid, men det finns mycket goda skäl till det. Som sökmotoroptimerande företag idag jämfört med för 10-15 år sedan trycker utmaningarna på från olika håll.

På ena sidan har vi Google och andra sökmotorer. De utvecklar ständigt sin kapacitet att skilja högrelevant innehåll och högoptimerade hemsidor från mindre relevanta och sämre optimerade sådana. Att detta faktum ställer högre krav på att de som utför SEO-arbete säger sig självt.

På andra sidan känner företaget trycket från konkurrenter i branschen. I de allra flesta branscher ökar nämligen konkurrensen, och de som hänger med i den digitala utvecklingen mest – de som har örat mot rälsen – brukar bli vinnare i slutänden.  

Slutligen, och långt ifrån minst, är utvecklingen själv en utmanare för företag i många branscher. Produkter och tjänster som aldrig tidigare funnits skjuter upp från ingenstans och konkurrerar med företag/produkter som funnits sedan tidernas begynnelse. Den nya tidens alternativa taxi- och budtjänster är utmärkta exempel på detta.

Så, var kommer analysen in? Jo, överallt om man vill se till att vara förberedd! Inom all form av digital marknadsföring/kommunikation – varav SEO är helt centralt – kommer den som bäst känner till sin målgrupp, sin bransch, sin omvärld och den pågående tjänste- och teknikutvecklingen ha försprång gentemot de som inte har det.

3)    Relevant innehåll

Vi kan knappast diskutera vikten av teknisk optimering utan att också betona betydelsen av relevant innehåll. Relevant är förstås en relativ term men i detta sammanhang handlar det om att, som företag/hemsida, leverera pålitligt, innehållsligt och tilltalande content till besökaren. Detta både till besökare i form av personer som eventuellt är intresserade av företagets och/eller företagets produkter/tjänster, och till ”besökare” i form av Google-algoritmer.

Relevant innehåll ser bra ut och det ger den som läser någonting. Det är inte bara en stor mängd ord staplade på varann i stora textsjok kantade av upprepningar och med brist på styckesindelning. Vi rekommenderar förvisso alla som skriver internettext som representerar ett företag eller organisation att skriva rikligt innehåll – detta är nämligen en av förutsättningarna för lyckad SEO – men i samma andetag betonar vi också vikten av att skriva med hjärtat. Se till att svara på frågor som besökaren, den potentiella kunden, kan ha. Det är dessutom ett bra knep för att få uppslag till ämnen att skriva om. Om du dessutom ser till att den valda sökfrasen utgör ungefär 1-3% av den totala mängden ord – ja, då har du goda förutsättningar för att Google kommer se på din text och din sida med blida ögon!

Är du osäker på hur du bör arbeta med SEO? Kontakta Biz Media och boka in ett kostnadsfritt möte!

08 – 19 19 39

[email protected]

Topp 4

Populära nyheter

Kontakta oss

Kontakta oss

Eller fyll i vårt kontaktformulär