Infografik som stärker SEO

Infografik har blivit en stark aspekt av digital marknadsföring och detta med god anledning. Inte minst kan dessa visuellt tilltalande och informationsrika grafiska presentationerna förbättra SEO på flera sätt. Detta är, som titeln på inlägget indikerar, vad vi kommer fokusera på i denna text.

För det första:

Infografik kan vara mycket engagerande. Människor tenderar att älska visuell information av hög kvalitet, och infografik erbjuder ett effektivt sätt att presentera relativt komplex information på ett lättillgängligt sätt. Detta kan öka den tid som besökare spenderar på en hemsida och det är i sin tur en faktor som sökmotorer tar hänsyn till när de rankar hemsidor.

För det andra:

Infografik hjälper till att generera så kallade backlinks. Om vår infografik både är informativ, unik och visuellt tilltalande så kommer andra hemsidor och bloggar att vara mer benägna att länka till den. Denna aspekt stärker också vår hemsidas digitala ryktbarhet och således vår SEO.

För det tredje: 

Infografik kan förbättra vår prestation i sociala medier. Det är enkelt att dela denna typ av grafik på sociala medier vilket gör att vi ökar vår synlighet och – i förlängningen – generera mer trafik till vår hemsida. Sökrobotar noterar denna ökade aktivitet och kan belöna vår hemsida med högre ranking i sökresultaten.

För att vår infografik ska vara effektiv bör den vara väl utformad och informativ. Två aspekter vars vikt inom modern digital marknadsföring inte kan slås fast nog. Vi gör rätt i att använda klara och enkla bilder med text som kompletterar grafiken. Detta utan att uppfattas som överväldigande. Ibland är ”less more”. Vi bör förstås också se till att informationen vi delar är korrekt och relevant för vår målgrupp. Det är inte unikt för Infografik utan genomsyrar alla former av digital såväl som traditionell marknadsföring. Slutligen vill vi också inkludera en tydlig och uppmanande CTA (call to action) genom vilken vi uppmuntrar läsarna att dela innehållet i sina egna kanaler.

Så, vad vi kan konstatera är följande:

Infografik är mer än bara en vacker bild. Det kan vara ett effektivt verktyg för att förbättra ens kommunikation och ens sökmotoroptimering. Genom att skapa engagerande, informativ och delbar infografik kan vi: 1) Öka vår hemsidas synlighet, 2) Driva upp våra befintliga och framtida kunders engagemang och, 3) Höja vår ranking i sökresultaten. Vi kan kalla det för en ”win-win-win situation”.

Topp 4

Populära nyheter

Kontakta oss

Kontakta oss

Eller fyll i vårt kontaktformulär