Influencers och digital marknadsföring

Influencermarknadsföring har växt sig stark under det senaste decenniet. Detta beror till stor del på de sociala medieplattformar som skapat en tillgänglig scen för offentliga personer och opinionsbildare. Influencers, stora som små, har möjlighet att nå ut till specifika nischade målgrupper som varumärken kan dra nytta av för att öka sin synlighet.

En influencer kan vara vem som helst. Från Hollywoodstjärnor till Instagram-kändisar och YouTubers. Deras inflytande kan vara koncentrerat på det eller de sociala medier där de verkar – eller sträcka sig långt bortom deras konton. De har ofta förmågan att påverka sina följares åsikter, beteenden och köpmönster genom att rekommendera produkter, tjänster och/eller varumärken.

För varumärken innebär marknadsföring av detta slag en potentiell möjlighet att nå ut till kunder på ett mer personligt och autentiskt sätt. Detta jämfört med traditionell marknadsföring. Genom att samarbeta med en influencer kan varumärken dra nytta av hans eller hennes förmåga att: 1) skapa engagerande innehåll och 2) bygga meningsfulla relationer med deras publik.

För att dra nytta av denna marknadsföring är det viktigt att – som varumärke/företag – välja rätt influencer att samarbeta med. Helt enkelt: att hitta en influencer vars ”varumärkesvärden”, publik och innehållsstil matchar det egna varumärkets. På så vis kan man se till att en samarbetskampanj känns genuin, vilket är en av de absolut viktigaste komponenterna inom marknadsföring. Det tenderar nämligen att leda till ökad kundlojalitet och förtroende.

Marknadsföring i samarbete med influencers kan erbjuda många fördelar. Detta råder det inga tvivel om. Det dock viktigt att också nämna att det finns risker och utmaningar med denna typ av marknadsstrategi. Det är inte minst viktigt att upprätta avtal som gör att alla inblandade följer sina förpliktelser i samarbetet. I detta avtal är det också viktigt att sätta riktlinjer för vad personen eller personerna kan säga om produkten eller tjänsten. Överdrivna eller rent av falska påståenden – om erbjudandet, företaget eller varumärket – kan leda till problem på olika plan. Så därför: säkra ett bra avtal. Det tjänar alla på!

Avslutningsvis: Det ska verkligen sägas att användning av influencers i digital marknadsföring kan vara en mycket effektiv strategi för att bygga varumärkeskännedom. Det kan också – om det utförs på rätt sätt och genom samarbete med rätt person – vara ett ovärderligt redskap förhöjt kundengagemang och ökad försäljning.

Topp 4

Populära nyheter

Kontakta oss

Kontakta oss

Eller fyll i vårt kontaktformulär