Googles BERT-uppdatering och hur den påverkar SEO

När Google introducerade BERT-uppdateringen – Bidirectional Encoder Representations from Transformers – i slutet av 2019 skedde en betydande förändring i hur sökmotorn förstår och tolkar sökfrågor. Denna teknik, som baseras på maskininlärning, utvecklades för att förbättra Googles förmåga att förstå ”naturligt” språk – särskilt vid komplexa sökningar. I den här texten kommer vi ta en titt på BERT och resonera kring dess betydelse för sökmotoroptimering.

Låt oss börja från grunden. BERT är alltså utformad för att bättre förstå kontexten i vilken ord används. Detta sker nu i kontrast till hur det tidigare har sett ut, där algoritmerna snarare fokuserade på de enskilda orden i en sökfråga. Vi kan ta ett exempel: I frågan ”Vad är temperaturen på den plats där jag bor?”, kan BERT nu förstå att ”den plats där jag bor” refererar till användarens nuvarande plats. Tidigare versioner av Googles algoritm hade sannolikt missförstått denna aspekt av frågan.

Denna förmåga – d.v.s att bättre förstå kontext och betydelse – kan ha stor inverkan på SEO. För det första så påverkar uppdateringen hur lämpliga sökord tas fram och implementeras. Snarare än att bara rikta in sig på specifika sökord så behöver nu marknadsförare tänka på kontexten och – inte minst – den enskilda användarens avsikt. Detta innebär att det är viktigare än någonsin tidigare att skapa innehåll av hög kvalitet som, precis som vanligt, inkluderar relevanta sökord i en meningsfull och användarvänlig kontext.

För det andra: BERT kan påverka sökmotorrankningar. Om Google nu bättre förstår användarens sökintention så kan detta innebära att de hemsidor som tillhandahåller mest relevant och användbart innehåll kommer att rankas högre. Så, om du skapar innehåll som verkligen svarar på användarnas frågor och behov – Ja, då är det mer sannolikt att din hemsida kommer att belönas med en högre rankning.

Vidare: BERT-uppdateringen innebär nu att långsvans(long-tail)-sökord – det vill säga längre och mer specifika sökfraser – kan bli mer värdefulla inom SEO. Eftersom BERT är bättre på att hantera komplexa sökningar kan det innebära att hemsidor som riktar sig mot mer specifika sökfraser kan se förbättrade rankningar. Detta kommer sannolikt att vara av stor och ständigt växande betydelse för sökmotoroptimeringen framöver.

Det är viktigt att notera att BERT inte är en algoritm som kan optimeras för på samma sätt som tidigare var möjligt inom SEO. Denna, något enklare, tid inom sökmotoroptimering kan nu vara över. Istället bör vi se BERT som en påminnelse om vikten av att skapa kvalitetsinnehåll som verkligen tillgodoser användarnas behov och svarar på deras frågor på ett meningsfullt sätt.

Så, vad kan vi konstatera? Jo, att BERT-uppdateringen är en tydlig indikation på att Google fortsätter att förbättra sin förmåga att förstå och tolka naturligt/mänskligt språk. För SEO-strategier betyder detta att fokus på kvalitetsinnehåll, användarnas sökintention och relevant kontext kommer att bli ännu mer viktigt i framtiden. Vi rekommenderar samma sak som alltid i dessa lägen. Nämligen att det bästa sättet att hålla jämna steg med förändringarna inom SEO att: 1) Regelbundet granska och uppdatera SEO-strategier, och 2) Ständigt sträva efter att skapa det bästa möjliga innehållet för användarna.

Sedan är förstås en effektiv lösning att ta hjälp av SEO-specialister, och sådana hittar ni hos oss på Biz Media. Kontakta oss för att diskutera Er sökmotoroptimering idag!

08 19 19 39

[email protected]

Topp 4

Populära nyheter

Kontakta oss

Kontakta oss

Eller fyll i vårt kontaktformulär