ANDREAS

Färg- och formspecialist med sex års universitetsstudier och femton års erfarenhet av grafisk kommunikation. Andreas är, vid sidan av arbetet för Biz Media, verksam inom musikbranschen och har drivit musikbolag sedan 2006. Han skriver, producerar och sköter den grafiska kommunikationen för olika musikprojekt.

Logotyper

Visuell igenkänning är en viktig del av all marknadsföring, och logotypen är varumärkes främsta visuella symbol. Logotypen kan se ut och disponeras på mängd olika sätt, men det finns faktorer som är viktiga att förhålla sig till. Responsiviteten och funktionen hos logotypen är särskilt viktiga komponenter att ta i beaktning i vår digitala samtid.

Illustrationer

En illustration är en grafisk representation som syftar till att förmedla information om, eller en känsla för, varumärket. Denna typ av visualisering används i många olika sammanhang. Från reklam och marknadsföring i varierande form och omfattning till kommersiell försäljning. I dagens kommunikationsklimat är kundens förväntningar på företagets visuella identitet hög. Detta gör att det ofta är de unika illustrationerna som får störst utrymme i många företags kommunikation.

Digital Art

Digital Art är samlingsnamnet för bilder och konstverk som har skapats digitalt i diverse olika redigeringsprogram såsom Photoshop och Illustrator. Den här typen av grafiskt arbete går ofta även in under kategorin mediakonst, en konstform som ständigt växer och utvecklas i takt med teknikutvecklingen.

Grafiska element / Ikoner

En ikon är en form av symbol som representerar ett objekt eller ett begrepp. Den är ofta utformad som en enklare illustration och syftar till att, med visuella medel, underlätta för kommunikationen samt att förtydliga och/eller förmedla information. Ikoner används ofta på hemsidor för att underlätta besökarens navigering genom informationen på sidan.

Kampanjer

Bland de många populära marknadsföringskanaler som finns idag så är få lika populära som kampanjer i sociala medier. Sociala medier utgör viktiga marknadsföringsplattformar för många företag och organisationer. Dessa plattformar ger nämligen goda möjligheter för företagen att nå ut till sin specifika målgrupp. Kampanjerna kan se ut på många olika sätt beroende på vilket företaget i fråga är och vad de vill förmedla för budskap.

Hemsidor

För de allra flesta företag är hemsidan en mycket viktig plattform för kommunikation. Det är mycket viktigt för organisationer i alla branscher och storlekar att vara ständigt nävarande på internet, och hemsidan fungerar då som ett visitkort. Där visar företaget upp sig för potentiella kunder, och ofta utgör hemsidan också platsen för det första mötet mellan kund och företag.

Läs mer om våra medarbetare!

Biz Media består av personer med olika spetskompetenser inom marknadsföring, kommunikation och design

ANDREAS

MATS

CLAS

ALEXANDER

Kontakta oss

Kontakta oss

Eller fyll i vårt kontaktformulär